Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Vaccinatie

Uit Bokt

Om ziektes te voorkomen is het verstandig om je paard te beschermen door vaccinatie. Als je wedstrijden rijdt, dan is dit zelfs verplicht. In het paspoort of vaccinatieboekje wordt bijgehouden wanneer het paard ingeënt is en waarmee. Wanneer je wedstrijden wilt rijden ben je verplicht om alle vaccinaties, inclusief de basisenting, bij te houden in het paspoort van het paard. Het ouderwetse vaccinatieboekje is op wedstrijden niet voldoende.

Vaccinatie

Bij een vaccinatie wordt er dood of verzwakt materiaal van de ziekteverwekker ingespoten. Hier wordt het paard niet ziek van, maar het stimuleert zijn lichaam wel om antilichamen te maken. Hierdoor is het immuunsysteem voorbereid als het geconfronteerd wordt met een échte ziekteverwekker zodat het paard niet ziek wordt.

Er bestaan verschillende inentingen. Deze kunnen apart, maar ook tegelijk gegeven worden.

Influenza

Een basisenting tegen influenza bestaat uit 2 vaccinaties die tussen de 21 en 92 dagen na elkaar gegeven moeten worden. De KNHS verplicht een basisvaccinatie met deze tussentijd, met name in de wedstrijdsport. In de wedstrijdsport wordt hier streng op gecontroleerd en als de enting niet in orde is dan volgt diskwalificatie. Een enting is pas geldig indien voorzien van een sticker, stempel en handtekening van een veearts. Daarna moet de enting minstens 1x per jaar herhaald worden om voor de KNHS geldig te zijn. De bescherming tegen influenza neemt na 9 a 10 maanden af. Het is dus verstandig om niet langer dan 10 maanden te wachten met de volgende enting of 2x per jaar te enten. Zeker wanneer je paard veel contact heeft met andere paarden is het belangrijk om goed tegen influenza te vaccineren.

Voor paarden die deelnemen aan FEI wedstrijden is een basisvaccinatie verplicht die bestaat uit 2 vaccinaties met 21 tot 92 dagen tussentijd. Daarna is een boostervaccinatie nodig binnen 7 maanden na de tweede enting van de basisvaccinatie. Vervolgens moet er steeds binnen het jaar een boostervaccinatie gegeven worden. Voor het deelnemen aan een wedstrijd moet het paard gevaccineerd zijn in de afgelopen 6 maanden + 21 dagen, maar niet in de laatste 7 dagen voor de wedstrijd.[1]

Tetanus

Ook de vaccinatie tegen tetanus heeft een basisenting nodig en wordt vaak in combinatie met influenza gegeven.


Rhinopneumonie

De rhinopneumonie-vaccinatie kan gegeven worden ter preventie van ademhalingsklachten of aan drachtige merries als bescherming tegen abortus.

Om ademhalingsklachten te voorkomen kan een basisvaccinatie gegeven worden vanaf 5-6 maanden leeftijd. Daarbij wordt het paard 2 keer ingeënt met 4 tot 6 weken ertussen. Bij jonge dieren in een risicovolle situatie kan er een enkelvoudige vaccinatie gegeven worden op de leeftijd van 3-4 maanden. Deze wordt dan gevolgd door de basisvaccinatie vanaf 5-6 maanden leeftijd. In beide gevallen wordt er elk half jaar een boostervaccinatie gegeven.

Drachtige merrie's kunnen op 5, 7 en 9 maanden van de dracht gevaccineerd worden om de kans op abortus door rhinopneumonie te verkleinen. De rhinopneumonie vaccinatie is niet waterdicht, een paard kan nog steeds ziek worden door het rhinopneumonievirus (Equine Herpes Virus). Maar de verschijnselen bij gevaccineerde paarden zijn milder en ook de hoeveelheid virus die verspreid wordt is veel kleiner. Het is dan ook verstandig om alle paarden op stal te vaccineren zodat het virus zich veel moeilijker door de stal kan verspreiden.[2]

West Nijl Virus

De West Nijl vaccinatie wordt op dit moment vooral gegeven aan paarden die met enige regelmaat naar het buitenland reizen. De ziekte komt voor in delen van Amerika en Europa, maar voorlopig niet in Nederland.

Droes

De vaccinatie tegen droes kan vanaf een leeftijd van vier maanden gegeven worden bij een paard. De vaccinatie wordt gezet in de bovenlip van het paard. Wanneer er droes heerst op de stal of manege kan een droesvaccinatie in sommige gevallen zinvol zijn.


Huidschimmel

Vaccinatie tegen huidschimmel kan preventief gegeven worden, bijvoorbeeld op maneges waar vaak huidschimmel heerst. Wanneer een paard al huidschimmel heeft kan de vaccinatie de genezingstermijn verkorten.


De dierenarts kan helpen om een effectief, juist en zinvol vaccinatieschema op te stellen voor een stal of een paard.

Bij dit artikel zijn nog geen bronnen vermeld of is de bronvermelding niet op de juiste manier gebeurd. Als je dit wilt verbeteren kun je op bewerk klikken.