Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Power Horse Competition

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
De waterbak hindernis op de Power Horse Competition

De Power Horse Competition (PHC) is een competitie die uit 12 wedstrijden per jaar bestaat. Het is een trekpaarden mencompetitie gericht op kracht, wendbaarheid en snelheid. De wedstrijden worden zowel binnen (indoor) in de winter als buiten (outdoor) in de zomer gehouden. De indoor wedstrijden duren 1 dag en de outdoor wedstrijden 2 dagen.

De categorieën

De wedstrijden bestaan uit de volgende categorieën:

Alle deelnemers starten in dezelfde competitie. De indoorwedstrijden bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Veterinaire controle
 • Dressuurproef
 • Behendigheidsproef en/of hindernissen
 • Trekpaardproeven minimaal 2
 • Prijsuitreiking en slotceremonie

De outdoorwedstrijden bestaan uit de volgende onderdelen:

Dag 1 Dag 2
Veterinaire controle Veterinaire controle
Functionele keuring Vaardigheidsproef
Dressuurproef Trekpaardproeven, minimaal 4
Afstandsrit Spiegelparcours/Kies uw punten
Hindernissen Presentatie
Prijsuitreiking en slotceremonie

Veterinaire controle

Elke wedstrijd begint met een veterinaire keuring waarbij elke menner zijn paarden aan hoort te laten keuren bij de veterinair. De paarden horen voorgebracht te worden zonder bandages en met hoofdstel en bit op een harde bodem. Ook word het hoefbeslag beoordeeld. Na de afstandsrit worden de paarden nog een keer door de veterinair gekeurd. De dienstdoende veterinair kan ten alle tijden een paard onderwerpen aan een onderzoek en verplichte rusttijden opleggen. (< 15 minuten = 5 strafseconden, > 15 minuten = 10 strafseconden). Er kan uitsluitend met voorafgaande toestemming maximaal één reservepaard ingezet worden.

Dressuur

Alle menners rijden per wedstrijd allemaal dezelfde proef die van te voren aangegeven is. De dressuurproef mag gereden worden met een recreatietuig of een presentatietuig waarbij authentieke rijtuigen een bonus van 5% krijgen. De dressuurproef is bij elke wedstrijd een verplicht onderdeel waarbij passagiers niet zijn toegestaan behalve de groom. Bij het rijden van de dressuurproef moet de menner de veranderingen van figuur of van gangen inzetten zodra de neus van de voorste paarden het in de proef aangegeven punt hebben bereikt. Indien de gehele aanspanning tijdens de proef de dressuurring verlaat wordt de menner uitgesloten.

Tijdens de dressuurproef worden punten per onderdeel toegekend te weten:

10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Nogal goed
6 Bevredigend
5 Voldoende
4 Onvoldoende
3 Nogal slecht
2 Slecht
1 Zeer slecht
0 Niet uitgevoerd


Voor elke parcoursfout, verliezen van zweep, afstappen groom om welke reden dan ook, worden de volgende strafpunten opgelegd:

5 Strafpunten voor het eerste incident
10 Strafpunten voor het tweede incident
15 Strafpunten voor het derde incident

Afstandsrit

Het doel van de afstandsrit is om het niveau van geschiktheid, de graad van training en gevoel voor tempo in te schatten. Elke menner heeft de vrije keus welk rijtuig hij/zij voor deze proef wenst te gebruiken. Helpers, grooms en overige passagiers mogen meerijden, mits het op de correcte wijze gaat. De totale lengte van de afstandsrit is afhankelijk van de gesteldheid van het terrein. Voor authentieke rijtuigen kan een route uitgezet worden van ongeveer 9 kilometer en voor andere rijtuigen kan de route maximaal 14 kilometer zijn. Voor enkelspannen kan de route in bepaalde gevallen aangepast worden.

De route wordt onder verdeeld in secties:

 • Staptraject 6 km/uur.
 • Vrij traject voor authentieke rijtuigen 8km/uur.
 • Vrij traject voor overige rijtuigen 10km/uur.

Deze trajecten zijn aangegeven met borden stap en vrij. Langs het parcours zullen kilometerborden geplaatst zijn. Na verschillende secties zullen controles uitgevoerd worden door commissarissen en dierenartsen. Bij deze controles zullen altijd bij de ideale tijdmarges van 60 seconden te vroeg of te laat ingebouwd zijn. Omrekenfactor: Binnen de toegestane tijd 0.1 per seconde en 0.2 buiten de toegestane tijd. Opgelopen vertragingen in een bepaalde sectie kunnen niet gecompenseerd worden in een volgende sectie. Tijdens de afstandsrit dient bij de één- en tweespannen en tandem minimaal één groom aanwezig zijn. Bij vierspannen minimaal 2 grooms. Elke menner dient zich volgens tijdschema te melden bij de start.

Hindernissen

Na de laatste sectie van de afstandsrit en de veterinaire controle volgen maximaal vijf hindernissen. Deze hindernissen mogen vooraf te voet verkend worden zolang er zich geen aanspanningen in de strafzone bevinden. De hindernissen worden opeenvolgend gereden en niet tussendoor verkend na de start van de combinatie in de eerste hindernis. Nodeloos halt houden bij of voor een hindernis zal beschouwd worden als “laattijdig aan de start” en levert strafpunten op.

Voor authentieke rijtuigen zullen binnen de hindernissen alternatieve routes mogelijk zijn zodat beschadiging wordt voorkomen. Elke hindernis is omringd door een zone waarbinnen een menner strafseconden kan oplopen door fouten.

Een hindernis bestaat uit een aantal afgebakende doorgangen. Elke doorgang is gemarkeerd aan de rechter zijde met een rode markering en links met een witte markering. De doorgangen zijn gemarkeerd met de letters A, B, C, D, E en F. De hindernissen die in alfabetische volgorde zijn gemarkeerd dienen in de juiste volgorde en richting te worden genomen. Zodra een poortdoorgang op de juiste wijze is genomen is deze geneutraliseerd en mag op welke wijze dan ook worden doorgereden. Menners die in een hindernis een doorgangsfout maken kunnen deze herstellen door direct terug te keren naar de doorgang waaruit de fout is gemaakt. In de hinderniszone is elke gangaard toegestaan. Indien een menner te laat verschijnt bij de hindernissen is de commissaris verplicht hier 50 strafpunten voor te geven. Elke hindernis wordt gereden op tijd, de tijd wordt opgenomen zodra de combinatie door de start rijdt en stopt zodra deze door de finish rijdt.

De strafpunten:

0,2 Strafseconden per begonnen seconden
5 Strafseconden afgeworpen onderdelen
5 Strafseconden afgeworpen ballen
5 Strafseconden afwezig of neerleggen zweep
30 Strafseconden afstijgen menner
10 Strafseconden afstappen groom
50 Strafseconden laattijdig aan de start
50 Strafseconden niet doorrijden start
50 Strafseconden niet herstellen trajectfout
20 Strafseconden wel herstellen trajectfout
50 Strafseconden niet alle doorgangen
50 Strafseconden niet doorrijden finish
50 Strafseconden buiten max. van 5 min.
50 Strafseconden omkantelen rijtuig

Authentieke rijtuigen krijgen 10% bonus op hun tijd in de hindernissen.

Trekpaardproeven

Bij de trekpaardproeven dient de menner met zijn paard(en) in stap een aantal proeven uit te voeren. De menner moet zorgen voor goede zwengen. Er moeten met een aantal voorwerpen verschillende poorten genomen worden in de juiste volgorde. De maximale tijd voor dit onderdeel is in totaal 15 minuten waarbij elk onderdeel apart geklokt wordt. Wanneer een menner een onderdeel niet of gedeeltelijk afmaakt krijgt hij hiervoor de maximale strafpunten. De menner mag in geen geval zijn voeten of handen gebruiken om het te trekken voorwerp bij te sturen. De groom mag enkel bij het aanhaken van het voorwerp helpen en moet plaats nemen buiten de zone. Bij nodige hulp van de groom mag de menner pas verder gaan als de groom weer buiten de zone is. Bij de trekpaardproeven is aan het begin van de competitie bekend welke proeven tijdens de competitie zullen worden verreden.

De strafpunten: Maximum tijd 15 minuten X 0.1 per seconde = 90 strafseconden. Van elk onderdeel wordt apart de tijd opgenomen.

5 Strafseconden afgeworpen onderdeel
30 Strafseconden geen stap (3 seconden)
50 Strafseconden te laat aan de start
5 Strafseconden bijvullen van water per emmer
45 Strafseconden onderdeel niet uitvoeren
45 Strafseconden niet herstellen van een fout
30 Strafseconden onrechtmatig hand/voet gebruiken
max. = 90 strafseconden

Uitleg soorten trekpaardproeven

De lange boom van 6 meter. Er moet een parcours afgelegd worden waarbij de deelnemer een aantal poorten moet nemen in een bepaalde volgorde.

De dwarsboom van 3.50 meter. Met deze boom zal de deelnemer een aantal doorgangen moeten nemen met een poortdoorgang variërend van 3.60 meter tot 3.80 meter.

De pok-pok. Met een lange paal zal de deelnemer in een cirkel van 3 meter 4 korte paaltjes omver moeten werpen in een bepaalde volgorde.

Dwarsboom over 2 lange bomen. Dwarsbalk van 4 meter over 2 vlakke balken van 6 meter trekken en 1 keer stoppen zonder dat de dwarsbalk van de balken valt.

Slede met band. Met een slede gevolgd door een tweede slede op een afstand van 1.50 meter een parcours afleggen.

Slede met tonnen/balen. Een slede geladen met een bepaald gewicht tonnen/balen, die over een parcours zal moeten worden verplaatst.

Slede met balk. Met een slede met dwars balk van 3 meter op een hoogte van 1 meter met aan de uiteinden een hangend gedeelte, dient de deelnemer door een aantal poorten te rijden in de juiste volgorde, waarbij de blokjes op de pilonnen allen afgeworpen moeten worden.

Flessenplukken. Staande op een slede zal de deelnemer afwisselend met zijn/haar rechter- en linkerhand steeds flessen moeten plukken vanaf een aantal paaltjes.

Touw met Paal. De deelnemer rijdt staande op een platte slede een cirkel om een paal, met in één hand de leidsels en in de andere hand het uiteinde van het touw dat op een hoogte van 1.50 meter met een lus om de paal zit. In het midden van het touw zit een hoefijzer dat tijdens de proef de grond niet mag raken. Het touw is 5 meter lang.

Palen Proef. Er liggen drie palen in een vak van 2,50 meter breed en drie meter lang, waarbij de koppen van de palen in een gemarkeerd vak liggen van 30 centimeter. De deelnemer dient deze palen in een identiek vak te slepen waarbij hij/zij alleen hulp krijgt van zijn/haar groom bij onvoorziene omstandigheden. De paard(en) mogen in geen geval in het startersvak komen.

Per PHC wedstrijd zal uit deze mogelijkheden 4 proeven gekozen worden.

Behendigheidsproeven

Bij de behendigheidsproeven mag de menner, na het vrijgeven door de parcoursbouwer, het parcours verkennen. De menner dient deze zelf in correcte kleding met de voorschoot over de arm voor aanvang van de wedstrijd te verkennen. Tijdens de wedstrijd is deze verkenning absoluut verboden. Voor authentieke rijtuigen geldt in alle proeven 10% bonus op de tijd.

Vaardigheidsproef

Bij de vaardigheidsproef dient de menner in de juiste volgorde een aantal kegelpoorten te nemen in een vastgestelde tijd. De doorgangen staan altijd 30 centimeter ruimer dan de wielbasis. De menner en groom dienen in correcte outfit aan de start te verschijnen. De groom dient op de juiste plaats in het rijtuig zittend plaats te nemen en mag absoluut geen aanwijzingen geven aan de menner.

Zodra een doorgang niet in de juiste volgorde wordt gereden, of bij het nemen van een doorgang in de verkeerde richting, wordt de menner verwittigd met een belteken en dient de proef beëindigd te worden. Elke menner dient de proef te starten binnen 60 seconden na het luiden van de bel.

Vertrek voor het belsignaal, niet doorrijden van start of finish betekent het maximaal aantal strafseconden. Indien een menner bij een meervoudige doorgang om wat voor reden de doorgang maar gedeeltelijk kan nemen door ongehoorzaamheid van zijn paard kan de jury bij het belsignaal hem/haar doen stoppen en na herstel van de poortdoorgangen de menner weer opnieuw door laten rijden. De menner dient bij deze meervoudige hindernis altijd weer opnieuw te beginnen bij doorgang A. Bij aanvang van de vaardigheid is altijd de lengte en de toegestane tijd bekend.

De strafpunten:

5 Strafseconden per afgeworpen onderdeel of bal
5 Strafseconden afwezig of neerleggen zweep
5 Strafseconden niet correct gekleed menner of groom
Uitsluiting vertrek voor belsignaal
Uitsluiting niet doorrijden van start of finish
Uitsluiting verkeerd parcours
30 strafseconden afstijgen menner
10 strafseconden afstijgen groom
Uitsluiting aanwijzingen groom
0,5 strafseconden/seconde overschrijding tijd
tijdslimiet = 30 seconden
Uitsluiting overschrijding tijdslimiet
1e Incident 5 strafseconden
2e Incident 10 strafseconden
3e Incident uitsluiting
Uitsluiting 100 strafseconden

Spiegelparcours

Voor deze proef staat op het terrein een proef voor 2 menners, die gelijktijdig deze proef afleggen. De poorten dienen in de juiste volgorde gereden te worden. De start geschiedt uit stilstand, met de neus van de paarden voor de startlijn. Vertrek voor startteken of niet doorrijden van de finish betekent het maximaal aantal strafseconden. Deze proef kan in twee manches gereden worden en een finale. De snelste tijd gerealiseerd door de menner telt voor de puntentelling in het klassement.

De strafpunten:

5 strafseconden per afgeworpen onderdeel of bal
5 strafseconden verlies hoofddeksel, schootkleed of zweep
Vertrek voor belsignaal maximaal
30 strafseconden afstijgen menner
10 strafseconden afstappen groom
1e Incident 5 strafseconden
2e Incident 10 strafseconden
3e Incident uitsluiting
maximum = 100 strafseconden

Kies uw punten

Bij kies uw punten wordt een aantal poorten opgesteld, die overeenkomstig hun moeilijkheidsgraad, een bepaald aantal punten kunnen opleveren. Alle doorgangen kunnen in gelijk welke volgorde in de juiste richting maximaal 2 maal hun puntenaantal opleveren. Het omverrijden van gelijk welk onderdeel van een doorgang levert geen punten op voor het doorrijden van deze doorgang. De doorgang wordt niet weer opgebouwd en kan geen punten meer opleveren.

Elke menner krijgt 3 minuten de tijd om naar eigen keuze en in de volgorde die hij wenst zoveel mogelijk poortdoorgangen te nemen. Hij/zij dient binnen de hem toegestane tijd de aankomstlijn te overschrijden. Bij overschrijding van de toegestane tijd wordt het maximaal aantal strafpunten berekend. De tijd wordt opgenomen op het moment dat de paarden met hun neus over de start/finishlijn gaan.

Vertrek voor het startteken betekent maximaal aantal strafpunten. De menner krijgt enkel het aantal punten toegekend van elke poort, die hij foutloos gereden heeft. Omrekenfactor: Het aantal behaalde punten wordt gedeeld door 3.

De strafpunten:

5 Strafseconden afwezig of neerleggen zweep
5 Strafseconden niet aanwezig van schootskleed
5 Strafseconden niet aanwezig van hoofddeksel
30 Strafseconden afstijgen menner
10 Strafseconden afstappen groom
1e Incident 5 strafseconden
2e Incident 10 strafseconden
3e Incident uitsluiting
maximum = 100 strafseconden

Zowel voor de menners, de paarden en de rijtuigen gelden ook bepaalde regels om mee te mogen doen.

Presentatie

Het doel van de presentatie is om de mooiste aanspanning, rekening houdend met paarden, menner, inzittenden en het rijtuig, aan te wijzen. Aan de presentatie dient elke aanspanning verplicht deel te nemen. Bij de jury aangekomen dient de groom voor de paarden te gaan staan, dan pas wordt de groet door de menner gebracht.

De eigenaar-menner neemt voor de groet de zweep over bij de leidsels in de linkerhand en neemt de hoed af met neerwaarts gestrekte arm buiten het rijtuig. De bol van de hoed wijst naar boven.

De koetsier bij een dienstaanspanning brengt de groet met de zweep door deze in de rechterhand rechtop voor zijn gezicht te houden. Zijn onderarm bevindt zich horizontaal voor de borst.

De dame van een damesaanspanning mag de groet op twee manieren brengen. De eerste lijkt op de manier van de eigenaar-menner. Zij neemt de zweep over bij de leidsels in de linkerhand, brengt de rechterarm neerwaarts gestrekt buiten het rijtuig en knikt. Bij de tweede mogelijkheid blijft de zweep in de rechterhand en wordt horizontaal op ooghoogte gebracht, ook nu wordt geknikt.

Bij boerengerij zoals oogstwagen, ment men vaak met een tak in plaats van de zweep. De groet wordt gebracht zoals de eigenaar menner.

Een groom mag bij de presentatiekeuring nooit groeten. Bij de keuring wordt gelet op:

 • De paarden: Conditie, verzorging en beslag.
 • De menner, grooms en passagiers: Houding, kledij, zweepvoering en omgang met de paarden.
 • De tuigen: Passendheid, netheid, veiligheid en goede staat.
 • Het rijtuig:
  • AR, authenticiteit, netheid, veiligheid en goede staat.
  • RR, stevigheid, netheid, veiligheid en goede staat.

Authentieke rijtuigen krijgen altijd een bonus van 60%. Bij niet deelname aan de presentatie ontvangt men 100 strafsec.

De te behalen punten:

 • Maximum 10 paarden
 • Maximum 10 harnachement
 • Maximum 10 veiligheid
 • Maximum 20 rijtuig
 • Maximum 20 aankleding
 • Max. 10 algemene indruk

Dus:

RR 100 minus behaalde aantal punten is totaal strafseconden. AR 100 minus behaalde aantal punten min 60% is totaal strafseconden.

De menner

Alle PHC wedstrijden staan open voor trekpaardmenners van alle nationaliteiten. In het jaar dat men 16 jaar wordt kan men deelnemen aan de wedstrijden. In het jaar dat men 14 of 15 jaar wordt kan men onder begeleiding deelnemen aan de wedstrijden.

De menner dient altijd zelf de leidsels te hanteren op het wedstrijdterrein en zowel de menner als groom dienen ten alle tijde in correcte outfit aan de wedstrijd deel te nemen. Alleen de menner kan persoonlijk inlichtingen verkrijgen over het verloop van de wedstrijd op het secretariaat.

Alle menners moeten een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden hebben en is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade aan derden, paarden en uitrusting. Het dragen van een veiligheidshelm is uitdrukkelijk de verantwoording van de menner. Geen enkele menner of groom mag op een ander rijtuig dienst doen als groom of passagier op eenzelfde wedstrijd. Alle interventies van dierenarts of hoefsmid dient de menner rechtstreeks te vergoeden.

De trekpaarden

Alle deelnemende paarden dienen geregistreerd te zijn bij een erkend stamboek van trekpaardrassen en dienen ten volle drie jaar te zijn in het jaar van deelneming. Alle paarden dienen een minimaal gewicht te hebben van 650 kilo, voorzien te zijn van een paardenpaspoort en chip en dienen korter dan een jaar ingeënt te zijn tegen influenza.

De rijtuigen

De rijtuigen die deelnemen aan de tweedaagse competitie mogen niet voorzien zijn van luchtbanden. De recreatierijtuigen die deelnemen aan de eendaagse competitie mogen wel voorzien zijn van luchtbanden. De rijtuigen worden onder verdeeld in recreatietuigen (marathonrijtuigen) en authentieke rijtuigen. De wedstrijd wordt verreden met vierwielige rijtuigen, met uitzondering van eventueel dressuur en presentatie. Authentieke rijtuigen worden als zodanig aangeduid als duidelijk aantoonbaar is, dat in een bepaald tijdsbeeld, het gebruik voor trekpaarden niet uitgesloten was. Alle andere rijtuigen worden beschouwd als recreatierijtuig en moeten een minimaal gewicht hebben van:

 • Min. 150 kilo voor enkelspan
 • Min. 350 kilo voor dubbelspan
 • Min. 150 kilo voor tandem
 • Min. 600 kilo voor vierspan

Alle rijtuigen moeten op de achteras minimaal een spoorbreedte hebben van 1,25 meter en spoorverbreders zijn niet toegestaan.

Alle deelnemers die een gehele wedstrijd met een authentieke rijtuig deelnemen komen in aanmerking voor een vastgestelde bonus per onderdeel. Bij de presentatie geld voor ieder authentiek rijtuig een bonus van 60%.

Deelneming

Alle deelnemers dienen het opgavenformulier volledig ingevuld 21 dagen voor een wedstrijd ingediend te hebben bij de coördinator. Van alle deelnemende paarden, ook de reserve paarden, dient een kopie van het paspoort meegestuurd te worden.

Alle deelnemers dienen alvorens deel te kunnen nemen alle relevante zaken geregeld te hebben met het secretariaat. Alle deelnemers dienen op het bivak voor hun eigen combinatie voor afrastering te zorgen en afzonderlijk voor schrikdraadbatterij. Bij onvolkomenheden volgt uitsluiting van de wedstrijd. Alle deelnemers krijgen van het secretariaat deelnemersnummers e.d. Deze worden afgegeven tegen een waarborgsom en bij inlevering weer terug betaald.

De deelnemersnummers zijn als volgt ingedeeld:

 • Eendaagsedeelnemers: 001 en volgende
 • Spiegelparcourscompetitiedeelnemers: 501 en volgende
 • Tweedaagsedeelnemers:
  • Enkelspan 101 en volgende
  • Tweespan 201 en volgende
  • Tandemspan 301 en volgende
  • Vierspan 401 en volgende

Het seizoensklassement

Voor het eindklassement moeten de deelnemers op minimaal vier wedstrijden + de finale een uitslag hebben behaald (uitsluiting en/of opgave tellen niet mee). Voor deelnemers die aan meer dan vier wedstrijden + de finale deelnemen tellen de vier beste + de finale mee in het eindklassement. Voor het eindklassement worden de klasseringen (1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2 punten, et cetera) bij elkaar opgesteld. De deelnemer met het laagste puntentotaal wint de PHC. Men mag indien men één wedstrijd gereden heeft wel deelnemen aan de finalewedstrijd.

Algemeen

Alle behaalde punten worden omgerekend in strafseconden. De beslissingen van de jury dienen te worden gerespecteerd. Alle deelnemers dienen deel te nemen aan de prijsuitreiking, bij niet deelnemen volgt uitsluiting bij een volgende wedstrijd.

Bij geschillen dienen de menners zich te melden bij de rekenkamer en in bijzijn van een coördinator en jury hun klacht deponeren. Alle uitslagen van de onderdelen zijn 15 minuten na afloop van een bepaald onderdeel beschikbaar op het publieksbord. Hindernissen, behendigheidsproeven en trekpaardproeven dienen altijd te voet verkend te worden. Onbehoorlijk gedrag van menner of groom ten aanzien van jury, ringmeesters, toeschouwers en of wreed gedrag ten aanzien van de paarden, wordt gestraft met uitsluiting van de wedstrijd. Bij de eendaagse wedstrijden kan het bestuur bepaalde onderdelen in een aparte competitie plaatsen. In alle gevallen waarin niet is voorzien zal de coördinator in overleg met de jury beslissingen nemen.

Bronnen, referenties en/of voetnotenBij dit artikel ontbreken afbeeldingen.

We zijn specifiek op zoek naar: Foto's van de verschillende onderdelen

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.