Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Afkorting

Uit Bokt

Hieronder vind je een lijst van veel voorkomende afkortingen in de paardenwereld:

 • AdB: Antoine de Bodt
 • ah: achterhand
 • AvG: Anky van Grunsven
 • aw: achterwaarts
 • bp: bodyprotector
 • da: dierenarts
 • dr: dressuur
 • eenv galopw: eenvoudige galopwisseling
 • eners: wissels om de pas
 • hh: halthouden
 • hko: hoefkatrolontsteking
 • la: linksachter
 • lb: lengtebuiging
 • LDR: laag-diep-rond
 • ll: loodlijn
 • lv linksvoor
 • nb: natuurlijk bekappen/beslaan
 • nh: natural horsemanship
 • pa-pi-pa: passage - piaffe - passage
 • ph: paardenhouderij
 • ra: rechtsachter
 • rv: rechtsvoor
 • s&t: stang en trens
 • sb: schouderbinnenwaarts
 • sgw: samengestelde wedstrijd
 • spr: springen
 • stokm: stokmaat
 • ta: tandarts
 • tb: traditioneel bekappen/beslaan
 • tdh: tegen de hand
 • va: veearts
 • verz: verzameling
 • vh: voorhand
 • vw/nw: voorwaarts/neerwaarts
 • vz(h) zadel: veelzijdigheidszadel
 • wp: winstpunt