Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Strijdwagen

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Een strijdwagen is een meestal tweewielige wagen die meestal wordt getrokken door een tweespan of vierspan paarden.

Geschiedenis

Romeinse strijdwagen

De oudst bekende afbeeldingen van strijdwagens zijn gevonden in Mesopotamië (het huidige Irak) en dateren van ongeveer 2600 jaar voor Christus. Deze strijdwagens waren voorzien van twee vaste assen en vier massieve, houten wielen. Ze werden getrokken door ossen, ezels of onagers. Waarschijnlijk werden ze gebruikt in processies en voor het vervoer van personen over vlak, open terrein. Het is onwaarschijnlijk dat er ook in veldslagen werd gevochten vanaf deze strijdwagens.

De meeste latere strijdwagens waren wendbaarder en sneller door de uitvinding van het spaakwiel (in het huidige Kazachstan) en door het terugbrengen van het aantal wielen van vier naar twee. Vanaf ongeveer 2000 voor Christus werden ook paarden gebruikt als trekdieren en werden strijdwagens veelvuldig ingezet op het slagveld.

Het militaire succes van de strijdwagen als snel, mobiel gevechtsplatform droeg sterk bij aan de verspreiding ervan. Rond 1300 voor Christus bereikte het gebruik van dit voertuig zijn hoogtepunt. De strijdwagen was bekend in een gebied wat zich uitstrekte van Scandinavië tot in China, en werd gebruikt door onder anderen de Hittieten, de Egyptenaren, de Assyriërs, de Perzen, de Chinezen en de Grieken.

Na 1300 voor Christus nam het militaire gebruik van de strijdwagen bijna overal sterk af. Onder meer door selectieve fok ontstonden grotere paardenrassen die geschikt waren om te berijden. De grotere wendbaarheid en terreinvaardigheid van bereden paarden ten opzichte van strijdwagens leidde mede tot de ontwikkeling van cavalerie. Alleen door de Keltische stammen op de Britse Eilanden, waar strijdwagens pas rond 500 voor Christus hun intrede deden, zijn ze nog veelvuldig voor militaire doeleinden gebruikt tot in de vierde eeuw na Christus.

Rond 300 voor Christus werd de strijdwagen in de Griekse en Romeinse wereld nog slechts voor processies en strijdwagenraces gebruikt en tot in de zesde eeuw na Christus bleven de wagenrennen populair in het Romeinse en later het Byzantijnse rijk.

Bouw

Tweewielige strijdwagen voor twee- of vierspan paarden. Vaak een beschilderde kuip met veelal een afbeelding erop. 14-spakige wielen met ijzeren beslag en zakkassen. Wieldiameter: ca. 115 cm. De vierspan paarden werden in tegenstelling tot onze huidige vierspannen, naast elkaar ingespannen, in plaats van twee aan twee voor elkaar.

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten