Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Galop

Uit Bokt
Twee paarden in galop
Galop animated.gif

De galop is een gang met een drietakt (drie tempi) en deze gang is niet symmetrisch. Er is dus een linkergalop en een rechtergalop. De beenzetting in de rechtergalop is als volgt: linksachter, linkerdiagonaal (linksvoor tegelijkertijd met rechtsachter), rechtsvoor, gevolgd door een zweefmoment voor de volgende sprong. Bij de linkergalop is dit precies omgekeerd. De galop is altijd regelmatig met gecadanceerde sprongen en wordt met lichtheid uitgevoerd en vanaf het aangalopperen resoluut begonnen. De volgende soorten galop worden onderscheiden: de verzamelde galop, de arbeidsgalop, de middengalop, de uitgestrekte galop en de contragalop.

Verzamelde galop

Verzamelde galop

Het in de hand gestelde paard beweegt zich met opgerichte en gewelfde hals voorwaarts. Deze halsvorm komt voort uit de achterhand, waarbij de spronggewrichten van het achterbeen gebogen onder de massa zijn gebracht en de impuls wordt onderhouden. Deze galop wordt gekenmerkt door de lichtheid van de voorhand en het onderbrengen van de achterhand. Dat wil zeggen: de schouders soepel, vrij en beweeglijk en de achterhand heel actief. De sprongen van het paard zijn korter en meer verheven dan in de andere galopgangen. Het paard geeft de indruk zich steeds berg opwaarts te bewegen.

Arbeidsgalop

Arbeidsgalop

Dit is een gang tussen de verzamelde galop en de middengalop in. In deze galopgang dient een paard dat in zijn africhting nog niet klaar is voor de verzamelde bewegingen, zich in een goed evenwicht te tonen. Terwijl het in de hand gesteld blijft, beweegt het paard zich met gelijke, 2 lichte en gecadanceerde sprongen voorwaarts, de achterhand blijft actief. De uitdrukking ‘actieve achterhand’ betekent niet dat verzameling in deze gang wordt gevraagd, maar onderstreept het belang van de impuls, die zorgt dat de achterhand tot stuwen en dragen komt.

Middengalop

Middengalop

Dit is de gang tussen de arbeidsgalop en de uitgestrekte galop in. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts en verlengt zijn sprongen zichtbaar, met een middelmatige verruiming en daarbij passende verlenging in de bovenlijn. Deze verruiming komt tot stand vanuit een duidelijke impuls vanuit de achterhand, waarbij het paard dezelfde houding heeft als in de arbeidsgalop. De ruiter staat het in de hand gestelde paard toe de hals iets te verlengen, waarbij het paard het hoofd wat meer voor de loodlijn mag houden dan in de verzamelde galop en de arbeidsgalop. De sprongen moeten ruimer en gelijkmatig zijn. De beweging moet in zijn geheel in evenwicht en ontspannen zijn. De cadans in de overgangen van de middengalop naar de arbeidsgalop of de verzamelde galop blijft gehandhaafd.

Uitgestrekte galop

Uitgestrekte galop

In de uitgestrekte galop dekt het paard zoveel mogelijk terrein. Het paard beweegt zich vrij voorwaarts en verlengt zijn sprongen tot zijn maximale kunnen dankzij een zeer sterke impuls vanuit de achterhand, waarbij het in dezelfde cadans blijft. Het verliest daarbij niets van zijn kalmte of lichtheid. De ruiter staat zijn in de hand gestelde paard toe hals en lichaam te verlengen, het hoofd meer naar voren te brengen en meer bodem te nemen. De overgang naar de verzamelde galop is vloeiend, waarbij meer gewicht op de achterhand wordt genomen.

Contragalop

Dit is een galop waarbij de ruiter het paard op de linkerhand met opzet rechts laat galopperen of op de rechterhand met opzet links laat galopperen. Op een volte in contragalop houdt het paard zijn natuurlijke stelling naar de buitenkant van de volte en is dus licht gebogen naar de zijde van de betreffende galop.

De contragalop is een oefening ter verbetering van de balans en rechtheid in het lichaam en heeft hierdoor een licht verzamelende werking. Deze oefening controleert en verbetert de souplesse en gehoorzaamheid in de galop. Een juiste contragalop kan alleen gereden worden vanuit een gedragen gesloten galop. Tijdens de contragalop is het belangrijk dat de takt en sprong van de galop behouden blijven. Taktfouten, versnellen of uitzwaaien zijn grote fouten.

Hoe je de contragalop rijdt, lees je hier.

Deze oefening wordt gevraagd vanaf de klasse M1.

Galopwissel

De vliegende galopwissel

De galopwissel kan op twee manieren uitgevoerd worden:

Eenvoudige galopwissel

Het paard gaat van de linkergalop over naar enkele passen stap en springt van daaruit in de rechtergalop (of andersom).

Deze oefening wordt gevraagd vanaf Z1-niveau.

Vliegende galopwissel/changement

Het paard springt in het zweefmoment over van de linkergalop in de rechtergalop (of andersom).

Deze oefening wordt gevraagd vanaf Z2-niveau.

Bij dit artikel zijn nog geen bronnen vermeld of is de bronvermelding niet op de juiste manier gebeurd. Als je dit wilt verbeteren kun je op bewerk klikken.Bij dit artikel ontbreken afbeeldingen.

We zijn specifiek op zoek naar: Filmpje van eenvoudige en vliegende wissel

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.