Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Toelichting regels en richtlijnen Olympische Spelen

Uit Bokt

Op de Olympische Spelen worden binnen de hipppische sport de drie disciplines dressuur, springen en eventing uitgevoerd. Alle drie de disciplines zullen zowel in teamverband als individueel verreden worden.

Dressuur

Tijdens de Olympische Spelen dressuur worden de FEI Grand Prix, de FEI Olympische Grand Prix Spécial (verkorte versie) en de FEI Kür op Muziek gereden.

Dressuurproeven

Grand Prix

De Grand Prix telt als eerste kwalificatie voor zowel de landenwedstrijd als voor de individuele kwalificatie. Alle combinaties zijn verplicht deel te nemen in de Grand Prix. Wanneer een ruiter wegens bijvoorbeeld ziekte of een blessure niet deel kan nemen in de Grand Prix is het mogelijk tot 2 uur voor de starttijd van de eerste combinatie in de Grand Prix, de vierde combinatie van een team (afvaardiging per land) te activeren. Is er geen vierde combinatie, dan zal de reservecombinatie aan start mogen verschijnen.

Grand Prix Spécial

De Grand Prix Spécial is de teamfinale en eveneens de tweede individuele kwalificatie. De Grand Prix Spécial is beperkt tot en verplicht voor de beste zeven geplaatste teams van de Grand Prix. Ook is de Grand Prix Spécial toegankelijk voor de elf best geplaatste ruiters die geen teamlid zijn.

Als alle drie de combinaties van een landenteam zich kwalificeren voor de Grand Prix Spécial, mogen ze alle drie starten.

Als een combinatie van het landenteam niet in staat is om aan start te verschijnen in de Grand Prix Special, is het niet meer mogelijk om een vierde of reservecombinatie te laten rijden. Is er echter wel een vierde individuele combinatie voor een team aan start verschenen, dan zullen deze resultaten tellen voor de landenwedstrijd.

Kür op Muziek

De Kür op Muziek is de individuele finale. Deze is gelimiteerd tot de beste 18 combinaties na de Grand Prix Spécial. Per land mogen maximaal drie combinaties in de Kür op Muziek aan de start verschijnen.

Mocht een combinatie niet aan start kunnen komen, dan zal de eerstvolgende geplaatste in de respectieve kwalificatie mogen starten.

Loting en startvolgorde

Grand Prix

De loting voor de startvolgorde voor de Grand Prix (zowel de teams als de individuele ruiters) gaat geautomatiseerd.

De loting voor de Grand Prix zal pas plaats vinden na de veterinaire keuring, die twee dagen voor aanvang van de Grand Prix is.

Eerst zal de loting voor de individuele startvolgorde plaatsvinden, gevolg door de loting die zal bepalen in welke volgorde de teams aan start komen. De individuele ruiters worden geplaatst in de omgekeerde volgorde van de World Dressage Ranking in twee groepen, waarvan de hoogst geplaatste combinaties op de tweede dag.

Grand Prix Special

De startvolgorde zal getrokken worden in de volgende groepen:

 • Eerste groep
  • Individuele ruiters geplaatst van plaats 7 t/m 11 in de Grand Prix
 • Tweede groep
  • Ruiters van de teams geplaatst van plaats 5 t/m 7 in de Grand Prix
 • Derde groep
  • Individuele ruiters geplaatst van plaats 1 t/m 6 in de Grand Prix
 • Vierde groep
  • Ruiters van de teams geplaatst van plaats 1 t/m 4 in de Grand Prix

De startvolgorde van ruiters uit een team zal hetzelfde zijn als in de Grand Prix.

Kür op Muziek

De startvolgorde van de Kür op Muziek zal bepaald worden door een trekking in drie groepen van zes combinaties, de groep van plaats 13 t/m 18 na de Grand Prix Special als eerste, en de groep van plaats 1 t/m 6 na de Grand Prix Special als laatste.

Classificatie

Landenwedstrijd

De Grand Prix en de Grand Prix Special zijn van gelijke waarde en tellen beide mee voor het eindklassement van de landenwedstrijd.

Het winnende team is het team met het hoogste percentage van zijn drie combinaties na hun resultaten in de Grand Prix en de Grand Prix Special, tweede wordt het team met het daaropvolgend hoogste percentage en zo verder. Het uiteindelijke resultaat voor de teams zal worden weergeven in een percentage met drie cijfers achter de komma. In geval van een ex aequo klassering zal gekeken worden naar de laagst geplaatste ruiters van beide teams. De ruiter met de hoogste score zal het winnende team bepalen.

Individuele competitie

Alleen de score die behaald zal worden in de Kür op Muziek telt voor het eindklassement van de individuele competitie.

De winnende individuele ruiter is degene met het hoogste percentage in de Kür op Muziek. Ook hier worden percentages weergeven tot drie cijfers achter de komma.

Als twee ruiters op een gelijke score uitkomen, zal de artistieke score bepalend zijn. Mocht er dan alsnog een ex aequo klassering uitkomen zullen de cijfers voor harmonie bepalend zijn.

Veterinaire keuring

Landen dienen zichzelf in alfabetische volgorde te presenteren.

Diskwalificatie positieve bloedtest

Teams

Wordt een paard of zijn ruiter positief bevonden op een verboden stof na de bloedtest, zal het door hen behaalde resultaat worden verwijderd uit alle verreden competities en wordt het gehele team gediskwalificeerd.

Individueel

Als een paard of zijn ruiter uit de individuele competitie positief wordt bevonden op een verboden stof na de bloedtest, zullen de resultaten van de betreffende combinatie uit alle verreden competities verwijderd worden. Als de ruiter een medaillewinnaar is dan zal hij zijn medaille in moeten leveren en zal de medaille opnieuw uitgereikt worden aan de eerstvolgende combinatie.

Springen

Bij het springen zullen er drie competities gereden worden. Dit zijn:

 • De eerste individuele kwalificatie
 • De landenwedstrijd: op twee dagen, mogelijk met een Jump-Off. De eerste en tweede ronde tellen eveneens als tweede en derde kwalificatie voor de individuele wedstrijd
 • De individuele finale: verreden over twee rondes met een mogelijke Jump-Off.

De eerste individuele kwalificatie

Gedrag, tabel en snelheid

De eerste individuele kwalificatie wordt verreden over een ronde onder Tabel A, zonder tijd en zonder Jump-Off. Ruiters die hetzelfde aantal strafpunten rijden worden gelijk geplaatst.

Deze wedstrijd telt als een kwalificatie voor de individuele finale en stelt tevens de startvolgorde voor de landenwedstrijd vast. De score van de drie beste ruiters van een team zal worden opgeteld. Teams starten tijdens de landenwedstrijd in omgekeerde volgorde van het aantal behaalde strafpunten tijdens de eerste individuele kwalificatie. In geval van een ex aequo zal het resultaat van de vierde combinatie uitsluitsel geven. Mocht er dan alsnog een gelijke stand uitkomen wordt er gelood om te startvolgorde.

Als een ruiter gediskwalificeerd wordt of om enige reden zijn ronde niet kan voltooien, zal hij het meeste aantal strafpunten plus 20 extra strafpunten toegewezen krijgen.

Hindernissen en lengte parcours

Er zijn twaalf hindernissen inclusief een oxer en een Triple Bar of een driesprong van oxers. De hindernissen mogen in hoogte variëren van 1.40 tot 1.60 meter. Er moeten twee stijlsprongen van 1.60 meter zijn. Een sloot telt niet als verplichte hindernis.

Het parcours moet minimaal 500 en mag maximaal 600 meter lang zijn.

Deelname

Er mogen per land maximaal 4 combinaties aan start verschijnen.

Eerste en tweede landencompetitie

Gedrag, tabel en snelheid

Deze wedstrijd wordt verreden in overeenstemming met de regels voor de "Nations Cup".

De landenwedstrijd wordt verreden over twee rondes (de kwalificatieronde en de finale) over twee dagen en verschillende parcoursen.

De parcoursen vallen onder Tabel A en worden niet tegen de klok gereden. Een snelheid van 375 meter per minuut is toegestaan.

Hindernissen en lengte parcours

Er zijn 12 tot 13 hindernissen inclusief een oxer en een Triple Bar of een driesprong van oxers. De hindernissen moeten een breedte tussen de 1.50 en 2 meter hebben (2.20 meter voor de Triple Bar) met een hoogte in verhouding tot de breedte. Er moeten twee stijlsprongen met een hoogte van 1.60 meter zijn.

Een sloot is verplicht in het parcours. Deze moet een lengte tussen de 4.30 en 4.50 meter hebben.

Jump-Off

In geval van een ex aequo klassering bij een van de eerste drie plaatsen, zal er een Jump-Off tegen de klok worden gereden, waarin alle teamgenoten deel moeten nemen. Als er meerdere Jump-Offs gereden moeten worden voor de medailleverdeling, zal de Jump-Off voor de bronzen medaille als eerst worden gereden.

Het parcours van de Jump-Off moet uit minimaal zes hindernissen bestaan en over een combinatiesprong beschikken. De hindernissen moeten een breedte tussen de 1.50 en 2 meter hebben (2.20 meter voor de Triple Bar) met een hoogte in verhouding tot de breedte.

Mochten de teamleden er in geslaagd zijn om de twee rondes zonder strafpunten te voltooien, dan is het toegestaan om te hindernissen te verhogen of te verbreden.

Het aantal strafpunten dat in de Jump-Off behaald wordt zal opgeteld worden bij het aantal strafpunten dat een team eerder behaalde tijdens de eerste twee rondes. Mocht er dan alsnog een gelijk aantal strafpunten uitkomen, dan zal de tijd bepalend zijn voor de classificatie. Het aantal strafpunten en de tijd die behaald zijn in de Jump-Off tellen enkel voor de klassering van de teams en tellen niet mee voor de individuele kwalificatie.

Diskwalificatie positieve bloedtest

Wordt een paard of zijn ruiter positief bevonden op een verboden stof na de bloedtest, dan zullen de door de combinatie behaalde resultaten verwijderd worden en wordt het gehele team gediskwalificeerd uit de landenwedstrijd. Mocht het om een medaille winnend team gaan zullen de medailles opnieuw verdeeld worden.

Tweede competitiedag: eerste ronde

De eerste ronde van de landenwedstrijd vindt plaats op de tweede competitiedag en en telt tevens als tweede kwalificatie voor de individuele klassering.

Alle teams starten in deze eerste rond met nul strafpunten.

Tweede ronde

Dit is de eerste ronde voor het landenklassement. De beste 45 ruiters (inclusief de ruiters die ex-aequo eindigen op een 45ste plaats) rijden mee. De score is gebaseerd op gecombineerde scores van beide rondes en de beste 8 landenteams (alleen gebaseerd op deze ronde) gaan door naar de derde ronde.

Derde ronde

De tweede ronde voor het landenklassement en de derde ronde voor het individuele klassement. Het klassement wordt bepaald door de som van de scores uit de eerst en tweede ronde voor het landenklassement.

Vierde ronde (individuele finale A)

In deze ronde komen de beste 35 ruiters aan start (inclusief diegene die ex-aequo op de 35ste plaats staan). De punten zijn gebaseerd op de gecombineerde scores, met een maximum aantal deelnemers van 3 per land, komen aan start in deze ronde.

De beste 20 ruiters van deze ronde gaan door naar de vijfde ronde (individuele finale B). Deze vijfde ronde wordt op dezelfde dag verreden als de vierde ronde.

Vijfde ronde (individuele finale B)

Dit is de laatste ronde van het individuele springtoernooi. De score wordt bepaald door de individuele scores uit ronde A en B. Indien twee of meer ruiters dezelfde score behalen voor een medailleplaats dan zal er een jump-off plaats vinden om de uiteindelijke winnaar te bepalen.

Deelname

De eerste ronde van de landenwedstrijd is opengesteld voor alle teamleden, alsook voor niet-teamleden die in de eerste individuele kwalificatie bij de beste 60 zijn geëindigd. Teamleden geplaatst op plaats 61 of daaronder zijn startgerechtigd in de eerste ronde van de landenwedstrijd, maar hun resultaat zal alleen voor de landenwedstrijd tellen en niet meer voor de individuele kwalificatie.

Individueel

De individuele ruiters starten als eerst in de eerste ronde van de landenwedstrijd. De startvolgorde is de omgekeerde volgorde van de klassering in de eerste individuele ronde. Individuele ruiters die bij de beste 60 zijn geëindigd tijdens de eerste individuele kwalificatie mogen deelnemen aan deze ronde, op de ochtend van de tweede competitiedag.

Teams

Een overzicht van de teams en individuele deelnemers aan de Spelen van 2012 kan je hier terug lezen:
Nuvola actions next.png Zie Longlist Olympische Spelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bronnen