Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Amazones

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Een koningin van de Amazones bezoekt Alexander de Grote

De legendarische Amazones, een ruitervolk dat alleen uit vrouwen bestond, worden veelvuldig beschreven door de oude Grieken. Ze zouden aan de noordkust van Anatolië (Noord-Turkije) hun hoofdstad Themishkira gehad hebben. In 1994 heeft een archeologe ten noorden van de Kaspische Zee grafheuvels gevonden met de resten van vrouwelijke krijgslieden. Ze droegen precies dezelfde kleding zoals de Grieken beschreven hebben.

De Amazones zouden kunnen afstammen van een nomadisch ruitervolk, waarschijnlijk de Scythen.

De verhalen over de Amazones zijn omgeven door mythen en legendes waardoor moeilijk te achterhalen is wat werkelijkheid is en wat niet.

Volgens de legende hadden de Amazones een partner-volk, dat alleen uit mannen bestond. Eens per jaar kwamen ze bij elkaar om voor nageslacht te zorgen. Het mannenvolk zou één van de vele Kaukasische volkeren geweest kunnen zijn, die voor de komst van de Hittieten heel Anatolië bewoonden. Een variant op deze legende vertelt dat de Amazones enkele knappe mannen in hun kamp hielden om de eenvoudige taken te vervullen en te zijner tijd voor nageslacht te zorgen. Deze mannen zouden verminkt worden aan handen en voeten om zo hun bewegingsvrijheid te beperken en ontsnappen aan de vrouwelijke overheersing te voorkomen. Nog een variant van deze legende beweert dat de Amazones niet paarden met mannen maar met hun hengsten. Dit zou verklaren waarom zij zulke goede ruiters en krijgers waren.

Een Amazone moest maagd blijven totdat zij drie vijanden gedood had in de strijd, pas daarna mocht zij gemeenschap hebben met een man.

Het paard bij de Amazones

Volgens de overlevering zouden de Amazones als eersten het paard getemd hebben en zou dit hun ongekende rijkunsten verklaren. De Amazones hadden volgens de overlevering een sterke band met hun paarden. Het ging zelfs zover dat de baby’s geen borstvoeding kregen van de moeder maar aan de uier van een merrie werden gelegd.

In de Griekse kunst zijn vele voorbeelden te vinden van Amazones die gekleed als boogschutters paarden voor een strijdwagen inspannen. Ook is er een tafereel waar een Amazone een paard traint. De amazones waren goede ruiters en werden door alle naburige volkeren gevreesd om hun krijgskunsten. Verslagen van veldslagen en nederlagen tegen de Amazones zijn opgeschreven door bekende schrijvers zoals Homerus.

De Amazones gebruikten speren en bogen tijdens de strijd en ze waren in staat om met behulp van hun speren met een salto op hun paard te springen. Tijdens het terugtrekken in een veldslag gingen ze achterstevoren op de rug van het paard zitten om zo pijlen af te kunnen schieten op de achtervolgende vijand. Een wapen dat verbonden is met de Amazones is de Labrys, een dubbelzijdige bijl. Deze bijl werd ook gedragen door de godin Artemis en was een ritueel symbool dat alleen door vrouwen gedragen werd.

De Scytische namen van de Amazones verwezen allemaal naar de paarden, in alle namen kwam het woord Hippos voor, Grieks voor paard. Een voorbeeld is de naam van de Koningin Hippolyta.

Volgens de overlevering hadden de Amazones een zeer goede band met hun paard, daarom werden ze samen begraven.

De godsdienst

Van de godsdienst van de Amazones is maar weinig bekend. Ze aanbaden een godin waarvan aangenomen wordt dat het de Griekse godin Artemis was. Artemis was de Griekse godin van de maan en de jacht. Demeter is ook bekend onder de Romeinse naam Diana. Zij offerden paarden aan Artemis omdat de hoefafdruk op een halve maan leek. Deze maancultus is ook herkenbaar aan het halve maan-vormige schild dat de Amazones in de strijd gebruikten.

Bronnen, referenties en/of voetnoten