Tinkers!! nieuws over het ICS!!

Moderators: balance, Lous

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Gwendolynn

Berichten: 220
Geregistreerd: 21-07-03
Woonplaats: Zuid holland

Tinkers!! nieuws over het ICS!!

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 16-05-04 21:16

Hoi allemaal, ik kreeg de volgende brief via email en aangezien de stamboek vete toch wel veel tinker eigenaren aan gaat wil ik het toch even publiceren, speciaal voor de minder taalkundige is er een vertaling in het nederlands bij!!

Beste vrienden en mede "zware hit" enthousiastelingen,

Het spijt me op deze manier contact met jullie op te moeten nemen, maar ik ben van mening dat het erg belangrijk is dat wij op de Clononeen Farm onze eer en ons bedrijf verdedigen.

In de eerste plaats stel ik categorisch dat de Ierse Commissie nooit de ICS Ierland heeft willen ontbinden. Interne conflicten over inspectiemethoden en registratie vanaf foto's enz behoorden tot de zorgen van de commissie. Zonder al te veel in details te treden - we hebben bij ons handelen altijd absoluut het belang van de ICS Ierland voor ogen gehad. Ik wil diegenen van jullie die betrokken zijn bij inspecties enz. in Nederland een groot compliment maken: jullie hebben fantastisch werk verricht. Ierland komt (daar) treurig achteraan, zonder dat er ook maar één veulen geregistreerd is... Dit zou jullie misschien enig inzicht kunnen verschaffen in datgene wat we tot nu toe gedaan hebben en, sterker nog, in de bezorgdheid van het Ministerie van Landbouw. Het lijkt wel dat bepaalde individuen zich meer bezighouden met overzeese afdelingen dan dat ze zich richten op de toekomst van het moederstamboek in Ierland.

Sinds het conflict is de Clononeen Farm slachtoffer geworden van een bittere bloedwraak. Ons bedrijf is gedurende zeven generaties opgebouwd en zonder twijfel zijn wij fokkers en leveranciers van de beste Ierse "Cobs" ter wereld. Wij hebben paarden als Royal Cash, Drumshambo, King Rocky, Lia Fail, Smithwicks en vele, vele fantastische merries verkocht.

Onlangs waren wij het onderwerp van de Tinker Tales nieuwsbrief. De schrijver noemde onze boerderij en mijn naam, hetgeen de geruchten zou aanwakkeren en onze reputatie zou benadelen. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om uit te leggen wat er FEITELIJK is gebeurd.

-Onze klanten waren zich ervan bewust dat de paarden niet geregistreerd stonden bij de ICS. In feite hadden ze de keus hen in Ierland te laten blijven totdat er een inspectie zou zijn.

-De vergunning was toentertijd ingetrokken door het Ministerie van Landbouw en de ICS moest stoppen met het uitgeven van paspoorten.

-Er is geen wettelijke eis op grond waarvan paarden moeten worden geëxporteerd met ICS-paspoorten.

Wij hebben daarom niets verkeerds gedaan en wij hebben het dan ook zeker niet verdiend dat er een heel krantenbericht aan ons gewijd werd. Wat mij betreft hebben noch Wim noch Marijke er ook maar iets mee te maken hoe wij onze paarden verkopen, tenzij het natuurlijk voor hen gebruikelijk is dat zij als een soort tussenpersoon optreden. Dit is een actieve poging een bedrijf te vernietigen dat opgebouwd is door wijlen mijn vader, maar ons bedrijf zal niet vernietigd worden door individuen die ruzie zoeken. Ik geloof dat dit een voorbeeld is van misbruik door macht, waar wij slachtoffer van zijn geworden.

Ik ben me zeer bewust van de haatcampagne en ben ervan overtuigd dat deze kwestie op gepaste wijze zal worden afgehandeld. De ICS behoort te worden geleid zonder dat men onderscheid maakt - wij zijn allemaal volwassen en we horen onze toevlucht niet te nemen tot "schoolpleintactieken". Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Wim en Marijke uit te nodigen rechtstreeks contact met mij op te nemen en mij hun handelwijze uit te leggen. Als bestuurders bij een stamboek en directeuren van de Nederlandse Afdeling van een Iers Stamboek dienen ze het fatsoen te hebben en zo volwassen te zijn dat ze over hun gevoelens praten.

Ik bied nogmaals mijn verontschuldigingen aan voor het feit dat ik jullie op deze manier benader, maar ik hoop dat jullie allemaal begrip hebben voor onze positie in deze kwestie.

Hartelijke groeten,

Deirdre Cash

en hier de engelse versie

Dear friends and fellow cob enthusiasts,

I am sorry to contact you in this manner but I feel that it is very important for us at Clononeen Farm to defend our honour and business.

Firstly, I wish to state categorically that at no time did the Irish Committee ever wish to disband the ICS Ireland. Internal conflicts over inspection methods and registration from photos etc. were among concerns of the committee. Without going into too much detail – we have acted totally in the best interests of the ICS Ireland. I commend those of you who are involved in inspections etc. in Holland, you have done a fantastic job. Ireland is sadly trailing behind, without one foal registered… This might perhaps give you some insight as to our actions to date and indeed the concern of our Dept. Agriculture. It seems that certain individuals are more concerned with the overseas branches rather than concentrating on the future of the mother stud book in Ireland.

Since the conflict, Clononeen Farm has become the victim of a bitter vendetta. Our business has been built up over seven generations and we are without doubt, breeders and suppliers of the best Irish Cobs in the World. We have sold such horses as, Royal Cash, Drumshambo, King Rocky, Lia Fail, Smithwicks and many many fantastic mares.

Recently, we were the subject of the Tinker Tales newsletter. The author named our farm and my name which would further fuel the rumours and discrimate our name. I wish to take this opportunity to explain what ACTUALLY happened.

· Our clients were aware that the horses were not registered with the ICS. In fact, they had the choice of leaving them in Ireland until such a time that there was an inspection.

· The licence had at that time been revoked by the Dept. of Agriculture and the ICS was to cease issuing passports.

· There is no legal requirement whereby horses have to be exported with ICS passports.

Therefore, we did nothing wrong and certainly did nothing to deserve the dedication of an entire paragraph. As far as I am concerned, it is of absolutely no concern of either Wim or Marijke how we sell our horses, unless of course it is their usual practice to act as some sort of intermediary. This active effort to destroy a business built up by my late father WILL NOT BE DESTROYED, by individuals who have a chip on their shoulder. I believe that there is an abuse of power of which we are the victims.

I am well aware of the hate campaign and feel confident that this matter will be dealt with in the appropriate manner. The ICS should be run without discriminatory tactics – we are all adults and should not have to resort to schoolyard tactics. I am taking this opportunity to invite Wim and Marijke to contact directly and explain their actions. As managers of a studbook and directors of the Dutch Branch of an Irish Studbook they should have the manners and maturity to discuss their feelings.

I apologise again for contacting you in this manner but hope you all understand our position on this matter.

Warmest regards,

Deirdre Cash


[/i]

je hebt paarden gekken en je hebt tinker gekken

NU EINDELIJK NIEUWE FOTO'S IN MIJN PROFIEL


Nuage

Berichten: 16575
Geregistreerd: 29-12-01
Woonplaats: Assendelft

Link naar dit bericht Geplaatst: 16-05-04 21:19

Ik heb geen Tinker Tales dus geen idee wat er aan de hand is.

Vind Deidre wel aardig, heb haar een paar keer gesproken, maar verder weet ik hier niks van.

Mariska_28

Berichten: 8557
Geregistreerd: 19-01-03
Woonplaats: Ees (Drenthe)

Link naar dit bericht Geplaatst: 16-05-04 21:39

Is op het ICS forum ook al besproken:
http://pub31.bravenet.com/forum/2584012947/fetch/303445/3
Is het topic waar het in besproken is..

Komt er op neer dat Marijke en Deirdre het uitgepraat hebben.

Moest wel lachen om deze vertaling van je:
Citaat:
Dear friends and fellow cob enthusiasts

in:
Citaat:
Beste vrienden en mede "zware hit" enthousiastelingen


Foutje in het vertaalprogramma?

Nuage

Berichten: 16575
Geregistreerd: 29-12-01
Woonplaats: Assendelft

Link naar dit bericht Geplaatst: 16-05-04 21:44

Ja vond het ook een leuke vertaling Haha!

Pellie

Berichten: 16935
Geregistreerd: 19-08-02
Woonplaats: Ouwsterhaule (frl)

Link naar dit bericht Geplaatst: 16-05-04 21:48

dan mag je voor de totaliteit het stuk uit de Tinker Tales ook nog wel even plaatsen Gwendolynn! En waarom moesten Marijke en Deidre het uitpraten? Marijke heeft toch niks met dat stuk uit de TT te maken geloof ik maar ene Rob de Beus/Geus?

ik heb het stuk ook niet gelezen maar wordt wel nieuwsgierig van dit soort topics!

}:0 heeft 2 tinkerknaapjes en 1 tinkerprinsesje in de wei staan! }:0

Nuage

Berichten: 16575
Geregistreerd: 29-12-01
Woonplaats: Assendelft

Link naar dit bericht Geplaatst: 16-05-04 21:49

Nu haal je de Tinker Tales en de Tinkerland door elkaar Pellie Haha!

Tinker Tales word uitgegeven door de ICS/Tinkervereniging

Caira
Berichten: 23625
Geregistreerd: 20-07-02
Woonplaats: Schoorl

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-05-04 08:17

He Marije als je het goed wilt doen moet je wel de hele discussie plaatsen Schijnheilig


Beste vrienden en mede cob enthousiastellingen,

Ik weet dat ik vandaag al eens contact met jullie gehad heb, sommige mensen dachten zelfs dat mijn brief een e-mail virus was!
Mijn brief heeft kort op het Forum van de ICS Nederland gestaa, misschien voor 1 uur. Het was natuurlijk verwijderd door Wim of Marijke omdat ze dachten dat het hun persoon zou schaden. Het is jammer dat ze niet nagedachte hebben over de consequenties in deze editie van de Tinkertales.

Mogen we dan geen manier hebben om onszelf te verdedigen? Als zij handelden uit goede wil, dan zouden ze een discussie toestaan, maar in plaats daarvan verstoppen zij zich wederom. Denk jij dat dit de manier is waarop de bestuurders van de ICS Holland zouden moeten reageren?? Dit lijkt erop dat het niet een erg democratische gemeenschap is waar 2 meneden controleren en samenspannen voor het verwoesten van een Irish Cob Farm opgebouwd over 7 generaties. Ik moedig je aan om samen over deze kwestie te discussieren en zelfs op het forum. Wim en Marijke Hebben veel vragen te beantwoorden.......

Als je enige vragen hebt of contact met me op wilt nemen, voel je dan vrij omdat te doen

Warmest regards,
Deirdre Cash

Clononeen Farm

Borris-in-Ossory

Co. Laois

IrelandDear friends and fellow cob enthusiasts,I know that I have already contacted you today, some people even thought my letter was an e-mail virus! My letter was briefly on the Forum page of ICS Nederland - for perhaps one hour.It was deleted obviously by either Wim or Marijke as they considered it perhaps damaging to their characters. It is a pity that they did not think of the consequences of their actions in this edition of Tinker Tales.Are we to have no way ofdefending ourselves?? If they acted in good will, then they should allow a discussion, instead they hide again. Do you think that this is how the directors of ICS Holland should act?? This does not appear to be a very democratic society whereby two people control and plot to destroy an Irish Cob Farm built up over seven generations. I urge you now to discuss this matter between yourselves and even on the forum. Wim and Marijke have a lot of questions to answer...If you have anyquestions or wish to contact me, please feel free to do so.Warmest regards,Deirdre Cash

Clononeen Farm

Caira
Berichten: 23625
Geregistreerd: 20-07-02
Woonplaats: Schoorl

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-05-04 08:29

Beste Deirdre,Dit is de tweede mail die ik binnen krijg.

Allereerst: als je twijfels hebt over mijn acties en een verklaring wilt, vraag die dan aan mij en niet aan andere mensen.

Mijn antwoord:Ik heb mensen verteld om voorzichtig te zijn als ze paarden van over de zee kopen.Dat ze moeten vragen om een kopie van het registratie papier van het paspoort. Ik noemde jouw naam omdat jij paarden verkocht zonder paspoort aan mensen in Nederland en Belgie en ze weten allemaal dat jij een inspecteur dus verwachten ze zulke acties niet van jouw.

De reden dat ik laster email beantwoord: in Ierland hebben jij en John Riordan een hoop stennis en laster gemaakt over de persoon die haar leven wijdt aan de ICS uit pure idealisme en zonder er grof geld aan te verdienen: Evelyn Flynn. Natuurlijk is zij niet perfect maar ze heeft werkelijk goed werk verricht. Nu betaal jij dit door haar graf te graven en haar het werk bijna onmogelijk te maken. Je deed dit zo grondig dat de goedkeuring was weggenomen voor een maand en dat richte hier op dit deel ook veel schade aan. Nu lijkt het alsof jullie hetzelfde in Nederland ook doen, denk je echt dat de ICS Nederland beter af is zonder Wim and mij? Vraag het de mensen naar wie je schrijft, als ze het met je eens zijn stoppen we meteen.Is het echt jouw doel om de the Irish Cob Society te vernietigen? Wat denk je dat je voor winst hebt als de ICS is vernietigd?

Ik vraag je nogmaals om te stoppen met dwars liggen en samen te werken om een goed en sterk ICS in Ireland en te stoppen met deze domme laster campagne.With kind regards,

Marijke Heijkoop


Dear Deirdre,This is the second mail I get put through.

Firstly: if you have problems with my actions and you want my explanation you must ask me and not other people.

My answer: I told people to be careful when they buy horses abroad. They must ask for a copy of the registration page of the passport book. I mentioned your name because you sold horses without passport to people in Holland and Belgium and they all know that you are an inspector so they do not expect those actions from you.The reason why I answer slender email: in Ireland you and John Riordan also made a lot of noise and slender about the one person that dedicated her life to ICS out of pure idealism and without earning big money by it namely Evelyn Flynn. Of course she is not perfect but she did really a great job. Now you pay this by digging her grave and making her work almost impossible. You did it so thoroughly that the approval was taken away for a month and that made a lot of damage here on the continent too. Now you seem to do the same in Holland as well, do you really think the ICS Nederland is better off without Wim and me? Ask the people to whom you did your writing, if they agree with you we will quit immediately. Is it really your option to destroy the Irish Cob Society? What profit do you think you will have if the ICS is destroyed?

I again ask you to stop your quarrelling and work together to have a good and strong ICS in Ireland and stop also this foolish slender campaign.With kind regards,

Marijke Heijkoop

Caira
Berichten: 23625
Geregistreerd: 20-07-02
Woonplaats: Schoorl

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-05-04 08:50

Dear MarijkeEr is een groot misverstand hier. Ik heb een letter in de Dept. verstuurd en dat was gisteren. Tot dan had ik nog geen laster tegen Evelyn gezegd- dat garandeer ik je. Ik ben altijd de eerste persoon om haar te complimenteren, ze is een geweldig concept gestart – een die is doorgegaan om Europa te veroveren en erkening te krijgen voor een geweldig ras. Helaas is dit alleen in Europa, ik erken de geweldige moeite en werk dat jij en wim erin gestopt hebben. Jullie hebben een geweldige organisatie en leden en naar ik geloof 1000 paarden geregistreed? Wij hebben niet één veulen geregistreerd in Ierland sinds 1998!!!


Met betrekking tot de paarden die geexporteerd zijn naar Nederland en Belgie. Ik wil je eraan herinneren dat Evelyn mijn cheque heeft geretourneerd, de licencie is ingetrokken. Technisch is mij nooit toegstaan om een lid van de ICS Ireland te zijn op dat moment, hoe kon ik dan paarden registreren? (helaas door de intrekking van de licensie). Er is nooit enige twijfel geweest over de kwaliteit van de paarden en dat ze misschien geen goedkeuring zouden krijgen. Daar komt bij dat mijn clienten zich volledig bewust waren van de status van de paarden ten tijde van de export.

Alles wat we wilden, was voor het bestuur INCLUSIEF Evelyn om samen te werken en eindelijk dit van de grond te krijgen in Ierland, en zeker niet om de ICS te vernietigen. Als onze problemen alsnog opgelost kunnen worden, zou dat fantastisch zijn. Evelyn moet SAMENWERKEN met het bestuur ondanks wat er in het verleden gebeurt is. Ze zouden een keuze maken, en zelfs in de laatste minuten doen ze dan het compleet omgekeerde en ze verschuilen zich dan achter bedrijfswetgeving. Zelfs nu, mijn lidmaatsschaps cheque is 6 weken later teruggestuurd omdat het niet compleet ingevuld was.Ik stuurde de cheque ingevuld terug op de 22nd of April en ik kan geen bevestiging krijgen over ons lidmaatschap of dat ze de cheque ooit heeft ontvangen. Ik weet alleen dat er een bevestiging is dat de cheque en dat hij niet niet is geincasseerd. Ik heb nog 3 brieven en meer emails gestuurd om om bevestiging te vragen…


Ik ben het met je eens dat dit nu een dom en kinderachtig stadium heeft bereikt, maar nogmaals, ik sta erop dat je je niet geheel bewust bent van de situatie in Ierland Ireland met Evelyn en haar vader. Vooropstaand dat we alleen het beste willen voor de ICS Ireland en we kunnen ons alleen maar laten inspireren door het succes dat jullie geboekt hebben in Nederland.Warmest regards,

Deirdre Cash

Clononeen Farm

Borris-in-Ossory

Co. Laois

Ireland

Dear MarijkeThere is a huge misunderstanding here. I have sent one letter into the Dept. and that was yesterday, until then I said nothing slanderous against Evelyn – that I guarantee you. I am always the very first person to commend her, she started a wonderful concept – one which has gone on to conquer Europe and gain recognition for a fantastic breed. Unfortunately this has only been in Europe, I acknowledge the heroic effort and work that you and Wim put in. You have an amazing society and wonderful members, I believe you have 1000 horses registered? We don’t have one foal registered in Ireland – since 1998!!!!With regard to the horses exported to Holland and Belgium. I remind you that Evelyn had returned my cheque, the licence had been revoked. Technically I was not even allowed to be a member of ICS Ireland at that time, how was I to register horses (in spite of the revocation of the licence). There was never a question over the quality of the horses whereby they might not get approval. In addition to the fact that my clients were totally aware of the status of the horses prior to export.All we wanted, was for the committee INCLUDING Evelyn to work together and to finally get this off the ground in Ireland, certainly not to destroy ICS. If our problems can still be worked out, then that is fantastic. Evelyn must WORK WITH the committee as opposed to what was happening before. We would make a decision, it would even go in the minutes and then she would go and do the complete opposite – and then hide behind company legislation. Even now, my membership cheque was returned 6 weeks later as the forms had not been completed. I returned the cheque with completed forms on the 22nd of April and I cannot get any confirmation of our membership status or that she is even in receipt of the cheque. I am only aware that it is confirmed as delivered and the cheque has not been cashed. I have sent three more letters and more e-mails asking her for confirmation…I agree that this has now reached a foolish and childish level but again, I insist that you are not fully aware of the situation in Ireland with Evelyn and her Father. Rest assured that we only have the very best interests of ICS Ireland and can only aspire to the success that you have achieved in Holland.Warmest regards,

Deirdre Cash

Clononeen Farm

Borris-in-Ossory

Co. Laois

Ireland

abby
Berichten: 1626
Geregistreerd: 31-01-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-05-04 13:52

Waarom krijg ik toch iedere keer weer zo'n gek gevoel als er publiciteit over de ICS is? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een niet bijster gezonde organisatie is. In ieder geval geen organisatie waar iedereen met open vizier, dezelfde agenda en zonder persoonlijke belangen hetzelfde doel nastreeft.

Wie de schoen past, trekke hem aan...

Yunyah

Berichten: 435
Geregistreerd: 19-01-03
Woonplaats: Drenthe

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-05-04 14:24

Ik heb dit ook gehad en ik heb die Deirdre gemaild dat dit niet de manier was om zoiets uit te vechten en dat ze zich beter privé tot Marijke kon wenden. Ik had namelijk geen idee waar dat allemaal over ging en kreeg wel al die mails. Ze verontschuldigde zich en is verder naar Marijke gaan mailen.

Ik vind die vete overigens zo'n ontzettende onzin! Net alsof het ene stamboek beter is dan het andere. Kom zeg, we houden van onze Tinkers dan kunnen we toch gewoon allemaal gezellig dingen samen doen, in plaats van elkaar af te zeiken? Het gaat om het plezier hoor...

Gwendolynn

Berichten: 220
Geregistreerd: 21-07-03
Woonplaats: Zuid holland

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 17-05-04 15:01

amen yunyah helemaal mee eens

je hebt paarden gekken en je hebt tinker gekken

NU EINDELIJK NIEUWE FOTO'S IN MIJN PROFIEL

Gwendolynn

Berichten: 220
Geregistreerd: 21-07-03
Woonplaats: Zuid holland

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 17-05-04 15:45

Irish lady
Bedankt voor het plaatsen van de hele discussie, die had ik uiteraard niet anders had ik het er wel bij gezet!
ik heb een mail gehad en die heb ik door een engelse docente (vriendin) laten vertalen zodat ik zeker weet dat het goed is gedaan vandaar de letterlijke zware hit hahahaha
Het rommelt flink in ierland
ik blijf er bij dat iedereen recht heeft op volledige informatie
daarom iris lucky lady thanks

je hebt paarden gekken en je hebt tinker gekken

NU EINDELIJK NIEUWE FOTO'S IN MIJN PROFIEL

Pellie

Berichten: 16935
Geregistreerd: 19-08-02
Woonplaats: Ouwsterhaule (frl)

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-05-04 12:41

pfff wat een zooitje. Scheve mond Het is volgens mij grote miscommunicatie!

je hebt gelijk esmée Lachen

}:0 heeft 2 tinkerknaapjes en 1 tinkerprinsesje in de wei staan! }:0

snowdon

Berichten: 26222
Geregistreerd: 07-11-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-05-04 14:25

Yunyah schreef:
Ik heb dit ook gehad en ik heb die Deirdre gemaild dat dit niet de manier was om zoiets uit te vechten en dat ze zich beter privé tot Marijke kon wenden. Ik had namelijk geen idee waar dat allemaal over ging en kreeg wel al die mails. Ze verontschuldigde zich en is verder naar Marijke gaan mailen.

Ik vind die vete overigens zo'n ontzettende onzin! Net alsof het ene stamboek beter is dan het andere. Kom zeg, we houden van onze Tinkers dan kunnen we toch gewoon allemaal gezellig dingen samen doen, in plaats van elkaar af te zeiken? Het gaat om het plezier hoor...


Buiten het feit even dat deze vete idd grotendeels onzin is, haal je wel even iets door elkaar... Nl het doel van een stamboek en het doel van een vereniging Lachen "allemaal gezellig dingen samen doen" hoort bij een vereniging Knipoog

Een stamboek hoort professioneel bezig te zijn en bij alles dus zakelijk te blijven. En misschien is het ene stamboek wel beter dan het andere stamboek, maar dan verschilt dat per persoon wat iemand daar van vindt.

Twee stamboeken, met grotendeels wel dezelfde soort paarden, maar er zijn zeker verschillen. En daarom vindt ik dat iemand t een wel beter mag vinden dan de ander.


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Muurp, Tribunals en 4 bezoekers