Dioxine in voer?

Moderators: petraaken, Dyonne

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Feetje

Berichten: 11126
Geregistreerd: 08-12-02
Woonplaats: Het zonnige zuiden

Dioxine in voer?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-02-03 20:23

Net op televisie was een repo dat er verschillende bedrijven waren die meel of broodmeel met dioxine erin verwerkt hadden . Dit meel kwam uit Duitsland en het zat dus door verschillende veevoeders? Dus... iemand snel een idee waar de Pavo Stibro gemaakt wordt en of dit überhaupt klopt? En heeft nog iemand dit gezien op tv??

Als iedereen aan zichzelf denkt wordt er aan iedereen gedacht ;)


Mickey

Berichten: 34644
Geregistreerd: 25-02-01
Woonplaats: Daar waar mijn huis woont

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-02-03 21:36

Sinds de MKZ krijg ik mail van het ministerie zodra er een persbericht is. Deze mail kreeg ik vandaag
Mail van ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij schreef:
Dioxine gevonden in veevoer
11 februari 2003 - De afvoer van dieren van bedrijven die veevoer hebben gevoerd dat mogelijk met dioxine is verontreinigd, is verboden. Dat heeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mede op advies van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), hedenmiddag bepaald.
De Duitse deelstaat Thuringen ontdekte de verontreiniging na een routinebemonstering. Het betreft een partij bakkersafval, dat gebruikt wordt als mengproduct bij veevoeder. Van het meel dat op het betreffende bedrijf na bemonstering is geproduceerd, is voor zover nu bekend circa 100 ton Nederland binnengebracht als grondstof voor diervoeder. Het meel is in elk geval geleverd aan drie mengvoederbedrijven en aan één veehouderij die zelf mengvoeders produceert. Het mengvoeder is vervolgens aan veehouderijbedrijven doorgeleverd. Inmiddels is het grootste gedeelte van de partij vermengd of aan het vee gevoerd. Minister Veerman heeft de VWA en de Algemene Inspectie Dienst (AID) verzocht monsters te nemen van zowel het voer als van de dieren.

Dioxine is een voor de volks- en diergezondheid gevaarlijke stof. Zolang niet duidelijk is of de partijen meel en de daarvan geproduceerde mengvoeders een reëel risico vormen, moet voorkomen worden dat de dieren op de bedrijven waaraan dit meel of voeder is geleverd, in de consumptieketen terechtkomen. Pas als duidelijk is dat de dieren vrij zijn van dioxine, zal het afvoerverbod van de dieren kunnen worden opgeheven. Dit geldt dan ook voor de producten van die dieren.


Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder
11 februari 2003
No. TRCJZ/2003/1506
Directie Juridische Zaken

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 98, eerste en derde lid, en 99A van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
diervoeder: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, afgeleide producten van de industriële verwerking van deze producten, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet gemengd, met of zonder toevoegingsmiddelen en bestemd voor dierlijke voeding langs orale weg;
schadelijke stof: stof als bedoeld in artikel 2;
minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
dieren: vee en pluimvee.
Artikel 2

Als schadelijke stof als bedoeld in artikel 98 van de wet wordt aangewezen:

broodmeel, geproduceerd sinds 4 december 2002, afkomstig van Trockenwerk Thüringen GmbH, te Apolda, Thüringen, Duitsland, in Nederland gebracht door Velthof Veevoeders BV te Borne;
diervoeder, waarin broodmeel als bedoeld in onderdeel a is verwerkt, geproduceerd door:
Coöperatie Arkenvaart te Markelo;
Coöperatie de Valk te Lunteren;
Olde Elberink te Geesteren.
Artikel 3


Dieren die een schadelijke stof hebben opgenomen, of ten aanzien waarvan dat wordt vermoed, worden op het bedrijf waarop zij worden gehouden opgestald of opgehokt.
In afwijking van het eerste lid mogen de dieren het bedrijf verlaten indien de minister hiervoor toestemming heeft gegeven.
Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien:
is gebleken dat de dieren weer vrij zijn van de schadelijke stof, of
het tegendeel van het vermoeden, bedoeld in het eerste lid, is gebleken.
Artikel 4

De van de dieren, bedoeld in artikel 3, eerste lid, afkomstige producten, voorzover aanwezig op het bedrijf waar de dieren worden gehouden, mogen het bedrijf slechts verlaten indien de minister hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 5

De directeur van de Algemene Inspectiedienst is gemandateerd om namens de minister toestemming te geven als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, en 4.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder.

Artikel 7

Deze regeling treedt onmiddellijk na de bekendmaking via de pers en het internet in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,Toelichting

Bij een routinebemonstering op 4 december 2002, uitgevoerd door de Duitse autoriteiten, is een grote hoeveelheid dioxine in het meel aangetoond. Van meel dat op dit bedrijf na 4 december is geproduceerd is circa 100 ton als grondstof voor diervoeder binnen Nederland gebracht door Velthof Veevoeders BV te Borne. Het meel is in elk geval geleverd aan drie mengvoederbedrijven en één veehouderij waar zelf mengvoeders worden geproduceerd.

Dioxine is een voor de volks- en diergezondheid gevaarlijke stof. Zolang niet duidelijk is of de concrete partijen meel, en de daarvan geproduceerde mengvoeders een reëel risico vormen, is het van belang te voorkomen dat de dieren op de bedrijven waaraan dit meel of voeder is geleverd, in de consumptieketen terechtkomen. Onderhavige regeling strekt ertoe de afvoer van dieren van het bedrijf te verbieden (artikel 3, eerste lid). Artikel 98 van de Gezondheids- en welzijnswet (hierna: wet) voorziet in de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Het verbod heeft niet alleen betrekking op dieren waarvan zeker is dat zij verontreinigd voeder hebben gekregen, maar op dieren waarvan dat wordt vermoed. Eerst als het tegendeel is gebleken, of als is vastgesteld dat de dieren weer vrij zijn van dioxine, is het afvoerverbod niet langer van toepassing (artikel 3, derde lid). Zolang het afvoerverbod geldt, geldt een zelfde verbod voor de van de dieren afkomstige producten (artikel 4).

Omdat het onder omstandigheden gewenst kan zijn om dieren toch van het bedrijf af te voeren, is in artikel 3, tweede lid voorzien in de mogelijkheid om met toestemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de dieren, en ook de dierlijke producten, van het bedrijf af te voeren. Op grond van artikel 98, vijfde lid, van de wet kan de toestemming onder beperkingen worden verleend, en kunnen er voorschriften aan worden verbonden.

Als schadelijke stof in de zin van artikel 98 van de wet wordt niet alleen het diervoeder -waaronder ook mengvoeder wordt verstaan- waarin het verontreinigde bakkersmeel is verwerkt aangewezen, maar ook het bakkersmeel zelf (artikel 2).

Artikel 5 voorziet in een mandatering van de directeur van de Algemene Inspectiedienst om in dit concrete geval toestemming tot afvoer te verlenen.

Het is van groot belang dat het afvoerverbod zo snel als mogelijk van kracht wordt. Met het oog daarop is ervoor gekozen deze regeling onmiddellijk na bekendmaking via de pers en het internet, in werking te laten treden. Artikel 99A van de wet voorziet in deze mogelijkheid.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Take time to do what makes your soul happy.

[RIJ-ITP] Wil jij ook een likje?

DubbelDun

Berichten: 68294
Geregistreerd: 12-04-01
Woonplaats: 1 km van het midden van Nederland

Link naar dit bericht Geplaatst: 12-02-03 09:19

Ik heb de repo ook gezien en zag ineens een bekend straatje Haha! De Valk zit bij mij in de buurt en ik koop er wel eens paardebrok, maar erg weining. Of ze dit meel ook gebruikt hebben voor die brokken weet ik niet.
Het zal zo'n vaart niet lopen denk ik....

Zoek je een leuk sfeelvol stoer waxine / theelicht...
http://www.bokt.nl/markt/ad/454958/sfee ... ht-houders
Mooi nieuw western hoofdstel:
http://www.bokt.nl/markt/ad/455821/nieu ... -hoofdstel


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Googlebot en 4 bezoekers