Keuring, stermerrie enz.

Moderators: petraaken, Nicole288

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Anneke
Berichten: 6657
Geregistreerd: 13-07-01

Keuring, stermerrie enz.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-03-02 12:56

Ik zou graag willen weten hoe dat nou precies in z'n werk gaat met stermerries enz.
Ik wil straks met Pompidou wat keuringen gaan doen, werkt dat dan ook met die 1e, 2e en 3e premies?
En hoe zit dat met die stermerries en pref. merries etc. etc.

Hoe bereik je zoiets, en aan wat voor eisen moet je hieraan voldoen?
Ik wil dit soort dingen graag met Pompidou gaan doen, ook omdat ik in de toekomst wil gaan fokken met haar.

Kan iemand mij het een en ander uitleggen hierover?
Pompidou is een KWPN merrie, met papieren etc.

Alvast bedankt, want ik wil het erg graag weten. Lachen


dimmelim

Berichten: 2687
Geregistreerd: 21-02-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-03-02 13:05

Van de Kwpn site www.kwpn.nl

PREDIKATEN MERRIES
De volgende exterieurpredikaten worden op een Centrale Keuring verstrekt:

STER
Een waardering op exterieur en beweging voor 3-jarige en oudere merries, ruinen en niet goedge-keurde hengsten. De predikatencommissie beslist over de toekenning. De minimale stokmaat bedraagt 1.60m. Een paard kan 1 keer per jaar en in haar/zijn leven 3 keer voor het predikaat ster worden aangeboden. Van iedere aanbieding vindt registratie plaats.

De volgende predikaten worden niet op een Centrale Keuring verstrekt:

KEUR
Een waardering op exterieur, beweging, verrichtingen en nafok voor stermerries. Bij 9-jarige en oudere stermerries beslist de predikatencommissie over de toekenning. Een merrie kan 1 keer per jaar en in haar leven 3 keer voor het predikaat worden aangeboden. Van iedere aanbieding vindt registratie plaats.
Er zijn 2 trajecten om aan een paard het predikaat keur te kunnen verlenen:

3- t/m 8 jarige stermerries
Het predikaat keur wordt toegekend als de merrie een voldoende verrichtingsresultaat heeft en een bij het KWPN in het veulenboek of register A geregistreerde nakomeling.

Een voldoende verrichtingsresulaat geeft recht op het definitieve predikaat keur.
De verrichtingsmogelijkheden zijn:
rijpaardmerries:
IBOP-rijpaardproef, EPTM-test;
40 pnt dressuur (basisgangen 6), of 40 pnt springen of
70 pnt totaal of sportprestatie M+5 dressuur, springen of samengestelde wedstrijd;
tuigpaardmerries:
IBOP-tuigpaardproef 75 pnt of sportprestatie grote limiet NHS of gelijkwaardig niveau bij
basisorganisatie;
Gelderse merries:
IBOP-rijpaard- (punten als rijpaard) of IBOP-aangespannen proef 75 pnt, EPTM-test (punten als
rijpaard) of sportprestatie M+5 dressuur, springen,mennen of samengestelde menwedstrijd.
Zie Prestatietoetsen merries in dit katern.

Administratie
Is op een Centrale Keuring het predikaat ster of keur toegekend, dan moet op het keuringsse-creta-riaat het registratiebewijs worden ingeleverd en moeten de predikaatkosten ad.¦ 100,- per predikaat bij voorkeur met een ter plaatse in te vullen bank- of giromachtiging worden voldaan. Een nieuw registratiebewijs met de vermelding van het predikaat ster of keur wordt na de keuring toegezon-den. De eigenaren van paarden met een paardenpaspoort ontvangen aan het begin van het jaar volgend op de keuring gratis het fokkerij-overzicht met de fokwaarden sport en exterieur 2001 van het paard.

ELITE
Het predikaat elite wordt toegekend aan keurmerries, die een röntgenologisch onderzoek bij een PROK-dierenarts (zie desbetreffende hoofdstuk in dit katern) hebben ondergaan.
De eisen waaraan voldaan moet worden zijn:
* straalbeen - klasse 0 - 2;
* sesambeentjes - geen eisen;
* kogelarthrose - klasse 0 - 3;
* spat - klasse 0 - 2.
* Osteonchondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht mag niet voorkomen.

Eigenaren van keurmerries, die reeds in het bezit zijn van een PROK-certificaat, waarvan de beoordeling voldoet aan bovengenoemde eisen kunnen het registratiebewijs van de merrie en een kopie van het PROK-certificaat opsturen naar het stamboekbureau.
Het predikaat kan ook postuum worden toegekend. De toekenning van het predikaat elite is gratis.

SPORT
Het predikaat sport kan worden toegekend aan alle bij het KWPN-geregistreerde merries.
Ook veulenboek-, hulpstamboek-, hulpveulenboek- en registermerries komen in aanmerking. De prestatie moet geleverd zijn in de tak van sport, die overeenkomt met de geregistreerde fokrichting van de merrie en dient geleverd te zijn bij de paarden.
Het predikaat is niet aan leeftijd gebonden en kan postuum worden toege-kend. De toekenning van het predikaat is kosteloos.
Het sportpredikaat kan aangevraagd worden door een verklaring met de behaalde sportprestatie aan te vragen bij de betreffende binnen- of buitenlandse sportorganisatie. Deze verklaring moet met het registratiebewijs naar het stamboekbureau worden gezonden. Daarna wordt een nieuw registratiebewijs met vermelding van het predikaat 'sport' aan de eigenaar toegezonden.

De eisen voor de verschillende fokrichtingen zijn:

Rijpaardmerries:
Z + 6 winstpunten in springen, Z+ 5 winstpunten in dressuur of samengestelde wedstrijd;

Tuigpaardmerries:
een bij een sportorganisatie geregistreerde winsom van minimaal ¦ 3.000,- behaald in het enkelspan.
Behaalde klasseringen en winsommen in het dames-nummer tellen niet mee.

Gelderse merries:
M + 5 winstpunten in springen, dressuur, samengestelde menwedstrijd of mennen of;
in een internationale twee- of vierspanwedstrijd minimaal 3 keer zijn uitgebracht en ingezet zijn in alle onderdelen van de wedstrijd.

PREFERENT
Het predikaat preferent wordt verstrekt op basis van de exterieurkwaliteiten van 3 nakomelingen van een merrie. De merrie moet bij het KWPN geregistreerd zijn, dus ook veulenboek, hulpstam-boek, hulpveulen-boek- en registermerries komen in aanmerking. De nakomelingen dienen in dezelfde fokrich-ting als die van de moeder exterieurpredi-katen te hebben behaald. Voor Gelderse merries geldt een uitzondering op deze regel; zij kunnen ook preferent worden op exterieurpredikaten verleend aan nakomelingen in een andere fokrichting.

Elk der drie nakomelingen dient aan een van de volgende eisen te voldoen:

dochter: ster of keur
zoon - ruinen - ster;
- hengsten - ster of 2e of 3e bezichtiging of
aangewezen voor het verrichtings-
onderzoek of opgenomen in het KWPN-stamboek of goedgekeurd door
een EU erkend stamboek (idem NA/WPN) met een soortgelijk fokdoel als het KWPN.

Bij een aanvraag voor het preferentschap dient het registratiebewijs te worden opgezonden.
Na behandeling van de aanvraag wordt een nieuw registratiebewijs verstrekt met vermelding van het predikaat: preferent
Het predikaat kan postuum worden toegekend.
De toekenning van het predikaat preferent is gratis.

PRESTATIE
Het predikaat prestatie wordt verstrekt aan merries op basis van de sportprestaties van 3 nakomelingen, wanneer volgens onderstaande puntentelling 5 punten zijn behaald.
De merrie moet bij het KWPN geregistreerd zijn, dus ook veulenboek, hulpstamboek, hulpveulenboek- en registermerries komen in aanmerking. Het predikaat kan postuum worden toegekend.
De prestatie moet geleverd zijn in een tak van sport, die overeenkomt met de fokrichting van de moeder met uitzonde-ring van Gelderse merries. Deze laatste kunnen prestatie worden op basis van nakomelingen, die een der prestaties behaald hebben genoemd onder de fokrichting rijpaard of Gelders paard.

De eisen voor de verschillende fokrichtingen zijn:

Rijpaarden:
dochters:
IBOP-proef t/m 1994;
* 90 punten - basisgangen gemiddeld 9 of;
* 90 punten - springen 9; basisgangen minimaal 6.

IBOP-proef vanaf 1995;
* 45 punten - springen of;
* 45 punten - dressuur; basisgan-gen minimaal 7 of;
* 85 punten - basisgangen minimaal 6;

stationstest t/m 1995:
* 82.5 punten gemiddeld voor alle onderdelen m.u.v. stalgedrag.
Karakter, stalgedrag, trainingsrapport en basisgangen minimaal 60 (allrounder) of;
* 90 punten gemiddeld voor vrij springen en springen onder de man.
Karakter, stalgedrag, trainingsrapport minimaal 60 (springen) of;
* 90 punten gemiddeld voor stap, draf, galop en
rijproef.
Karakter, stalgedrag en trainingsrapport minimaal 60 (dressuur).


stationstest vanaf 1996:
* als IBOP-proef vanaf 1995;

dochters en zoons:
sportprestatie:
* minimaal M + 5 in sprin-gen, dressuur of samengestelde wedstrijd of;
in het buitenland behaalde gelijkwaardi-ge klassering.
Vanaf Z + 1 wordt 1 extra punt toegekend.
* nakomelingen in de E-maat (tot 1.56,9) minimaal Z+5 springen, dressuur of samengestelde wedstrijd.

zoons:
Een zoon die het centraal verrichtingsonderzoek vanaf 1996 volledig heeft voltooid (70 dagen) telt mee voor het predikaat 'prestatie' van de moeder als de verstrekte cijferbalk aan dezelfde normen voldoet als de IBOP-proef voor dochters vanaf 1995. Het wel of niet in het stamboek opgenomen zijn van de zoon is niet van belang.

Puntenwaardering:
* IBOP-proef: 1 punt
* stationstest: 1 punt
* verrichtingsonderzoek zoon: 1 punt
* sportprestatie M + 5: 1 punt
* sportprestatie Z+ 5 (E-maat): 1 punt
* sportprestatie Z + 1, en hoger: 2 punten

Tuigpaarden
Minimaal 5 punten behaald op basis van de prestaties van minimaal 3 nakomelingen.

dochters:
IBOP-proef t/m 1994:
90 punten (AA-klassering);

IBOP-proef vanaf 1995:
* 85 punten - alle onderdelen 8;

sportpredikaat;

dochters en zoons:
grote limiet NHS of;
ereklasse basiswed-strijdsportorganisatie gelijkwaardig aan grote limiet NHS.

zoons:
centraal verrichtingsonderzoek vanaf 1996:
* als IBOP-proef vanaf 1995

Puntenwaardering:
* IBOP-proef: 2 punten
* verrichtingsonderzoek zoon: 2 punten
* sportpredikaat: 2 punten
* grote limiet NHS: 2 punten
* ereklasse basisorganisatie: 2 punten

Gelders paard
Minimaal 5 punten behaald op basis van de prestaties van minimaal 3 nakomelingen:

dochters:
IBOP-rijpaardproef t/m 1994;
* als rijpaarden

IBOP-rijpaardproef 1995:
* als rijpaarden

IBOP-aangespannen proef;
* 90 punten

stationstest t/m 1995:
* als rijpaarden

stationstest 1996:
* als rijpaarden

sportpredikaat (M+5 of int.sam.menwedstrijd);

dochters en zoons:
sportprestatie:
* M + 5 of hoger in sprin-gen, dressuur, samengestelde wedstrijd, samengestel-de menwedstrijd of mennen of;
een buitenlandse gelijkwaardige klassering.
* 3 keer gestart in internationale twee- of vierspanwedstrijd en ingezet in alle onderdelen van de wedstrijd.

zoons:
centraal verrichtingsonderzoek vanaf 1996:
* als IBOP-proef rijpaarden of:
9 gemiddeld in de aangespannen proef.

Puntenwaardering:
* IBOP-proef: 1 punt
* stationstest: 1 punt
* verrichtingsonderzoek zoon: 1 punt
* internat. samengestelde menwedstrijd: 1 punt
* sportprestatie M + 5 ( c.q.sportpredikaat): 1 punt
* sportprestatie Z + 1, en hoger: 2 punten

Administratie
De aanvraag voor het prestatiepredikaat geschiedt door inzending van het registratiebewijs van de merrie, vergezeld van de door de sportorganisatie verstrekte verklaringen van de door de nakomelingen geleverde prestaties.
Na behandeling wordt een nieuw registratiebewijs toegezonden met vermelding van het predikaat: prestatie.
Het predikaat kan postuum worden toegekend. De toekenning van het prestatiepredikaat is gratis.

Om de werkzaamheden op het stamboekbureau te spreiden worden de leden verzocht deze predikaten bij voorkeur in de periode van 1 december tot 1 maart aan te vragen.
Als in een jaar een predikaat is toegekend, dan wordt aan de eigenaren van paarden met een paardenpas-poort aan het begin van het jaar volgend op de keuring automatisch een gratis fokkerij-overzicht verstrekt met de fokwaarden sport en exterieur 2001.

Anneke
Berichten: 6657
Geregistreerd: 13-07-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-03-02 15:52

Hey dank je wel, dat is pas informatie!! Knipoog

Zijn hier bokkers met dergelijke merries?


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: GoogleAdsense, imposantje en 12 bezoekers