Verslag bijeenkomst JongKWPN met Hkcommissie!

Moderators: petraaken, Nicole288

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
gast981
Berichten: 18214
Geregistreerd: 13-04-02

Verslag bijeenkomst JongKWPN met Hkcommissie!

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-04-04 11:09

Citaat:
Verslag bijeenkomst JongKWPN met Hengstenkeuringscommissie

In een overvolle zaal (circa 60 bezoekers) heet namens JongKWPN Marcus Stiekema de aanwezigen in Huis ter Heide welkom en in het bijzonder de hengstenkeuringscommissie en de adviseur van JongKWPN, René van der Kuil.

Doel van de avond is om aan de hand van videobeelden van de hengstenkeuring van Den Bosch de topvijf van de aangewezen spring- en dressuurhengsten te bespreken. Daarnaast is er gelegenheid om vanuit de zaal vragen te stellen en zullen enkele per email gestelde vragen (van afwezigen) worden voorgelegd aan de hengstenkeuringscommissie.

De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Arie Hamoen, zorgt voor de inleiding.
Hamoen legt uit dat de HKcommissie tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo al voorzien was van alle gegevens over de moederlijn. Dat wil zeggen: resultaten van IBOP/stationstesten, prestaties van bloedverwanten, keuringsresultaten, etc. Een en ander heeft soms de basis gevormd om aan een bepaalde hengst het voordeel van de twijfel te geven in Ermelo.
Verder speelde een rol dat de HKcommissie van bovenaf als opdracht had gekregen meer hengsten aan te wijzen voor de HK Den Bosch, dat wil zeggen zo'n 180/200 hengsten.
Hamoen geeft aan door wat twijfelgevallen mee te nemen, je het risico loopt kwetsbaar te zijn. Over zulken hengsten is altijd discussie mogelijk.
De bedoeling was op de HK Den Bosch zo'n 80 hengsten aan te wijzen, dat zijn er 72 geworden. Ondertussen hebben via de nakeuring alsnog vier hengsten een kans gekregen en heeft de herkeuringscommissie voor een drietal toevoegingen gezorgd.

Hamoen stelt dat twee technische aanpassingen bij de voorstelling van de hengsten, te weten het aanbrengen van een aanleuning/hekwerk langs de straat in Ermelo, het creëren van een tweede opvangpunt in de kooi in Den Bosch en groen voorzieningen langs de afzettingen, zeer positieve uitwerkingen hebben gehad. De hengsten bleven daardoor op de straat en bewogen in principe recht van de jury af en naar de jury toe. Door het tweede opvangpunt in de kooi in Den Bosch ontstond er meer rust bij het springen. Aan delicate hengsten werd een moment van bezinning geboden, waardoor het springen beter uit de verf kwam. Ook bij de voorstelling van de dressuurhengsten werd hiermee hectisch geren voorkomen.

Cijfermatig deelt Hamoen mee dat er van de 885 aangemelde hengsten zo'n 100 (98) hengsten afwezig bleven in Ermelo. Door afwijkende bewegingen of ernstige bemerkingen op model dan wel beenstanden bleven 83 hengsten "staan op de stenen". Dat betekent dat er 689 hengsten volledig zijn beoordeeld en 606 in de kooi zijn geweest. Kortom: 10% is afgewezen.
Voor 42% van de hengsten (75 sterhengsten en 180 tweede bezichtigingshengsten) lag de ster klaar en dat is vergelijkbaar met de resultaten bij merries, waar zo'n 40 tot 50% van het aanbod ster wordt.
Van de 72 aangewezen hengsten staan er 54 vaders te boek. Hamoen is blij met de bloedspreiding.
Een kritische kanttekening zet Hamoen (gestaafd door het aantal afwijzingen op de stenen) dat het fundament in de toekomst in de gaten gehouden moet worden. Hij vraagt zich af of opfokkers genoeg aandacht aan de voeten en beenstanden schenken, zo niet dan dient dat een punt van aandacht te worden.

Een discussiepunt vormde op de HK 2004 de selectie bij de groep oudere hengsten.
Wat is voldoende gepresteerd hebben op Grand-Prix-niveau (bij de 10 jaar en ouderen) en wat is excelleren in een leeftijdsgroep? "De opvattingen terzake zijn rekbaar". Daarnaast dient meegenomen worden de pedigree, de kwaliteit van de afstammelingen en de prestatie zelf geleverd door de hengst.

Aan de hand van de videobeelden wordt de top vijf van de spring- en dressuurhengsten besproken.
Alle sprongen zijn gefilmd en de complete voorstelling van de hengsten in de derde bezichtiging. Pieter Kersten bespreekt de springhengsten.
" De kampioen Ustinov (Libero x Nimmerdor) is op de eerste sprongen even iets zoekerig, maar ontwikkeld veel kracht, laat een zeer goed lichaamsgebruik zien en springt enorm terug. Door veel naar voren te kunnen schakelen ontstaat bijna een handstand-situatie. Opvallend is de eerste galopsprong (het goede been voor) waarmee de hengst meteen naar de landing doorgaloppeert." Als opvallende bloedverwant haalt Pieter Kersten naar voren het Grand Prix springpaard Vasco da Gama (Quito de Baussy), die gereden werd door Astrid Wöss. De als tweede geplaatste schimmel 258 (Heartbreaker x Burggraaf), die even meer paard is dan de kampioene door zijn grote partijen (extra schouder en langgelijndheid), wordt door Kersten geroemd om zijn voorbeeldige manier vanuit de schoft en met de schoft omhoog springen.
Bij de als derde geplaatste vos 633 (Phin Phin x Burggraaf) prijst Kersten de lossigheid in het lijf, die bijvoorbeeld opvalt tijdens de galoppade. Het binnenachterbeen functioneert subliem. Kersten en Hamoen lichtten toe dat deze ook zeer goed draafde (waarbij het geliefde knietje van Jespers in het voorbeen aanwezig is) hengst, maar door onbekende ouders in de derde generatie niet hoger geplaatst kon worden. Er ontspint zich enige discussie in hoeverre een onbekende ouder in de derde generatie anno 2004 acceptabel is. "Doordat uit de korte lijn wel goede bloedverwanten bekend zijn, zijn wij er voorshands overheen gestapt"aldus Hamoen.
De als vierde geplaatste, 446 (Manhattan x Concorde), viel op door zijn vermogen en de wijze waarop de sprong achter wordt afgemaakt. Hij springt iets op zijn eigen manier, door het hoofd en de hals er iets op te houden, maar desondanks kan hij de sprong goed afmaken.
Bij de als vijfde geplaatste 306 (Indoctro x Landgraf I) valt het goede lichaamsgebruik op de sprong op. Kersten vraagt aandacht voor de landing en het eerste galopsprong na de landing. Dat zou, zeker in vergelijking met de kampioen, nog even overtuigender mogen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat in zijn algemeenheid de opvallendste eigenschappen van de jonge collectie springhengsten zijn en wat in zijn algemeenheid nog te verbeteren valt. Kersten stelt dat het Nederlandse paard bekend is om zijn rittigkeit (het zich laten rijden) en dat we dat goed in de gaten moeten blijven houden evenals het vermogen. De galoppade is in zijn algemeenheid goed. Kersten spreekt de hoop uit zo'n twintigtal springhengsten aan het eind van de rit te kunnen inschrijven.

Vervolgens licht Frenk Jespers de topvijf van de dressuurhengsten toe.
Als eerste worden getoond de beelden van het springen van de dressuurhengsten, gevolgd door de presentatie aan de hand van de derde bezichtiging. Bij de beelden van het springen wordt de waarde van het tweede opvangpunt duidelijk.
Als eerste wordt besproken de kampioene 363 (Kennedy x Ubis). "Een extra rijpaardmodel, die om in beweging te komen vertrekt vanuit het achterbeen, scharniert in alle gewrichten. De stap is opvallend goed te noemen. Het ruggebruik bij het springen laat nog even te wensen over."
De reserve 545 (Obelisk x Flamingo) heeft even iets minder formaat en ontwikkeling dan de kampioen, maar niet vergeten mag worden dat hij eerst op 1 augustus geboren is. Een hengst met een zeer lichtvoetige galoppade. Uit dezelfde moederlijn traden enkele fijne producten aan in de PAVO. Hij houdt vrij bewegend iets teveel de hals er op, maar aan de hand is dat minder. De voeten zijn even iets smal. Gezien de jeugd, raadt Jespers de eigenaren aan, zo'n hengst eerst in het najaarsonderzoek te testen.
De als derde geplaatste de vos 560 (Olivi x Michelangelo) wordt door Jespers geroemd om zijn schitterende front, mooi gewelfde halspartij en goed ontwikkelde schoftpartij. De verbindingen in de bovenbouw zijn extra. Jespers vraagt aan de zaal om bij de dressuurfokkerij rekening te houden met een goede rug- en lendenpartij, daar een dressuurpaard moet kunnen blijven "kantelen".
De instelling van de vos Olivi is super. Het voorbeen ontving een bemerking evenals de galoppade. Uit de moederlijn hebben zich in het Zuiden van het Land fijn te bewerken dressuurpaarden gemanifesteerd.
De als vierde geplaatste 393 Krack x Partout heeft vooral zijn plaatsing in de kopgroep te danken door een voorbeeldig optreden in Ermelo. Jespers biecht op dat de hengst in zijn verbindingen nog een tikkeltje sterker zou mogen zijn, met name de lendenpartij zou geslotener moeten zijn, waarbij zijn grootvader Flemmingh iets verraadt. De hoogbenige schimmel 704 (Sunny Boy x Aktion) wordt omschreven als een van de beste dressuurhengsten bij het springen. De voorstand krijgt een bemerking; een "los" paard die een even resoluter gebruik van het achterbeen zou kunnen laten zien.

Vanuit de zaal moet Frenk Jespers toelichten de aanwijzing 531 (Now or Never x Saros), daar de vader vooral bekend staat als springvader en de vos 10 (Alabaster x Democraat), waarvan de moeder voor de dressuuronderdelen, maar zeer dun scoorde tijdens de IBOP.
Hamoen maakt duidelijk dat de moeder van de Alabaster ondanks een mislukte IBOP, wat zeker niet als een plus wordt omschreven, op basis van sportprestaties keur is geworden. De vraag rijst dan wat belangrijker is. Een mislukte eendaagse IBOP of een sportcarriere, waarbij Hamoen kiest voor de prestaties in de sport en de moeder dan graag een pechdag bij de IBOP wil vergeven, al blijven deze cijfers eeuwig aan deze merrie kleven.

Hamoen geeft aan dat alle moeders door de inspecteurs zijn bekeken tussen de eerste en tweede bezichtiging, zodat daarvan ook de informatie bekend was bij de hengstenkeuringscommissie.
Vanuit de zaal wordt aan Jespers gevraagd waarom bijvoorbeeld in de kampioenskeuring niet naar voren zijn gehaald de zwarte 624 (Paddox x Haarlem) en 610 (Oscar x Apollonios xx).
Voor beide geldt dat ze even wat meer rek in het lijf zouden mogen hebben, waarbij Jespers aangeeft dat de in juni geboren Paddox wel uitvoerig onderwerp van gesprek is geweest. Terzake van de nafok van de Oscar vormt het ontbreken van prestaties in de moederlijn onderwerp van gesprek.

Via de email is een vraag binnengekomen om enige indrukken in zijn algemeenheid over de eerste jaargang van Olivi en Obelisk te geven.
Bij Olivi's valt op dat ze nogal compact kunnen zijn. De moeder moet rek bij zich hebben en voldoende galoppeervermogen.
Van de Obelisk-nafok is geconstateerd dat de bovenlijn soms wat week is en er even sprake van meer "knie" in het voorbeen zou mogen zijn.

Er volgt nog een vraag over de noodzaak van nieuwe volbloeds en of er geen andere mogelijkheden tot bloedtoevoer zijn. Hamoen licht toe dat op exterieurmatig tekortkomingen een in de sport gepresteerd hebbende volbloed in Ermelo is blijven staan.
Het optreden bij het springen van de voor het verkorte onderzoek in Ermelo aangewezen Painters Row viel in Den Bosch onder het zadel niet mee, maar dat zijn nakomelingen (tussen 4 en 6 jaar) die ook vrij bewegend en springend getoond zijn, presteerden goed bij het springen.
Hamoen geeft ook aan dat voor de nodige bloedtoevoer kan zorgen Eurocommerce Vancouver, daar zijn moederlijn geheel anglo arabisch is samengesteld.

Hoewel het in de bedoeling lag nog een aantal hengsten (waartoe verzoeken waren binnengekomen en de videobeelden voorhanden waren) te bespreken wordt besloten rondom 23.00 uur de bijeenkomst de beëindigen.

Hamoen benadrukt nogmaals, evenals in zijn toelichting in den Bosch, dat gedurende het verrichtingsonderzoek alle elementen (exterieur, beweging, aanleg, moederrapportage en pedigree) wederom onder de loep genomen zullen worden en dat met de aanwijzing in Den Bosch geen vrijstellingen per onderdeel verkregen zijn.

Marcus Stiekema bedankt de hengstenkeuringscommissie onder het aanbieden van een budgettair verantwoorde doos "Merci" en nodigt de aanwezigen uit om tijdens de ISS in Zwolle op 25 februari 2004 het optreden van JongKWPN met concourspaarden te volgen.


Wat vonden jullie ervan?


Cil_
Berichten: 735
Geregistreerd: 20-02-04

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-04-04 16:28

Het is zeer informatief om de gedachtengang van de heren die het over onze hengsten voor het zeggen hebben te kunnen lezen. Zo'n rapport moest voor alle op de HK Den Bosch in de kooi verschijnende hengsten beschikbaar zijn.

ceasario

Berichten: 12330
Geregistreerd: 26-10-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-04-04 17:06

Pipo schreef:
Wat vonden jullie ervan?


Vervolgens licht Frenk Jespers de topvijf van de dressuurhengsten toe.
"Een extra rijpaardmodel, die om in beweging te komen vertrekt vanuit het achterbeen, scharniert in alle gewrichten

Een theorie blijft een hypothese tot het moment waarop deze aan de praktijk wordt getoetst!

Facebook méér klik

gast981
Berichten: 18214
Geregistreerd: 13-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-04-04 19:19

Trouwens de bron is : KWPN site Haha!

Franske

Berichten: 2909
Geregistreerd: 03-04-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-04-04 22:14

Ach ja, ben er niet geweest Tong uitsteken

Anna42
Berichten: 2001
Geregistreerd: 10-05-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-04-04 08:49

ceasario"]
[quote="Pipo schreef:
Wat vonden jullie ervan?


Vervolgens licht Frenk Jespers de topvijf van de dressuurhengsten toe.
"Een extra rijpaardmodel, die om in beweging te komen vertrekt vanuit het achterbeen, scharniert in alle gewrichten
[/quote]

Jespers heeft kennelijk ooit een paard gezien die om in beweging te komen vertrekt vanaf het ......voorbeen!!!! Alle paarden vertrekken vanaf het achterbeen en scharnieren doen alle gewrichten.
Dat is niks nieuws en je hoeft bepaald niet deskundig te zijn om dat te kunnen zien. Van belang is dat een paard tot dragen komt vervolgens een zweefmoment heeft en landt op het achterbeen. Tja, dan komt de deskundigheid wel om de hoek kijken.
Vanuit de schoft springt is ook zo'n kreet. Dat is ongeveer dezelfde conclusie als van een hoogspringer te zeggen dat hij goed vanuit de schouders springt! Om goed te kunnen springen heeft het paard een achterhand nodig die het lichaam en de SCHOFT heft. Ooit een paard gezien die vanuit de schoft het lichaam kan heffen!!
Even krom is het zgn terugspringen. Een sprong van het paard is niets anders dan een vloeiende galopsprong in de hoogte. Ooit een paard zien teruggalopperen?

gast981
Berichten: 18214
Geregistreerd: 13-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-04-04 09:52

Anna42 schreef:

Jespers heeft kennelijk ooit een paard gezien die om in beweging te komen vertrekt vanaf het ......voorbeen!!!! Alle paarden vertrekken vanaf het achterbeen en scharnieren doen alle gewrichten.
Dat is niks nieuws en je hoeft bepaald niet deskundig te zijn om dat te kunnen zien. Van belang is dat een paard tot dragen komt vervolgens een zweefmoment heeft en landt op het achterbeen. Tja, dan komt de deskundigheid wel om de hoek kijken.
Vanuit de schoft springt is ook zo'n kreet. Dat is ongeveer dezelfde conclusie als van een hoogspringer te zeggen dat hij goed vanuit de schouders springt! Om goed te kunnen springen heeft het paard een achterhand nodig die het lichaam en de SCHOFT heft. Ooit een paard gezien die vanuit de schoft het lichaam kan heffen!!
Even krom is het zgn terugspringen. Een sprong van het paard is niets anders dan een vloeiende galopsprong in de hoogte. Ooit een paard zien teruggalopperen?


Jij hebt het voornamelijk over woordkeuzes volgens mij Anna. Want terugspringen is gewoon een keuze om aan te geven op wat voor manier het paard springt. Volgens mij weet iedereen dat een sprong een galopsprong in de hoogte is.

Gewoon termen die al jarenlang gebruikt worden. Zou ik geen punt van maken.

Anna42
Berichten: 2001
Geregistreerd: 10-05-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-04-04 10:26

Derhalve denk ik dat als je een paard beoordeelde en vervolgens die beoordeling verwoordt, de beoordeling zich toe moet spitsen op de functionele eigenschappen waarover het sportpaard moet beschikken en de daaraan ontleende bewegingen.
De in het vakjargon ontwikkelde terminologie van de deskundigen werkt uiterst misleidend en is bepaald geen weergave van datgene waaraan het sportpaard moet voldoen.
Om deze misleiding te illustreren, zou ik graag eens een defintie willen horen van langgelijnd. Wat is werklijk langegelijnd? Wat houdt de term in en wat is de functie. Voor de slimmeriken langgelijnd is niet te lang gelijnd en te kort gelijnd. Wat is het dan precies?

Cil_
Berichten: 735
Geregistreerd: 20-02-04

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-04-04 12:16

Anna42, is zou zeggen dat langgelijnd is: Dat een paard in het rechthoeksmodel staat en niet in het vierkantsmodel??? Misschien heb ik het ook niet goed begrepen, kan iemand het uitleggen?

Anna42
Berichten: 2001
Geregistreerd: 10-05-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-04-04 09:25

Het rechthoeksmodel moet nu vertaald worden naar de praktijk. Je hebt korte rechthoeken en lange rechthoeken. Daar tussenin zweeft ook nog iets. Over welk rechthoeksmodel moet het sportpaard beschikken en waaruit bestaan de verhoudingen in het rechthoek.
Staat goed in het rechthoekmodel is de algemene beoordelingskwalificatie. Maar wat wordt er bedoeld met een goed rechthoeksmodel? De kwalificatie STAAT GOED in het rechthoeksmodel laat dus mogelijkheden open voor het NIET GOED in het rechthoeksmodel staan. Wanneer is dus het rechthoeksmodel goed?


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Googlebot en 8 bezoekers

cron