iemand goed in Engels en een beetje tijd? please.... nog een

Moderators: Polly, Shanna, khirshanta, Amaryllis, Hanmar, Dani

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 10:18

Ik moet deze samenvatting voor mijn scriptie in het engels vertalen ('t is precies 1 A4) maar ik ben zoooo slecht in engels. Iemand die het "even" doet voor mij!?!?
tnx!
Petra

Samenvatting
In verband met de strengere regels met betrekking tot asbesthoudende grond komt er steeds meer asbesthoudende grond vrij. HWZ Milieu wil met behulp van de grondreinigingsinstallatie een deel van deze grond gaan reinigen. Met de huidige mogelijkheden is het echter nog niet mogelijk om asbesthoudende grond te reinigen. Het doel van dit onderzoek is:
- Het vinden van de juiste technische aanpassingen aan de installatie om asbesthoudende grond te reinigen.
- Onderzoeken welke arbeidshygiënische maatregelen genomen moeten worden om asbesthoudende grond ter mogen ontvangen, reinigen en opslaan.
Asbest is een materiaal met uit technisch oogpunt zeer gunstige specificaties. Asbest is een verzamelnaam voor een zestal vezelvormige kristallijnen silicaten. Veruit de meest gebruikte asbestsoort is chrysoliet.
Sinds ongeveer 1950 wordt langzaamaan bekend dat asbest ziektes als asbestose, asbestlongkanker en mesothelioom kan veroorzaken. Vanuit deze kennis is het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet ontstaan. Dit besluit verbiedt sinds 1993 de beroepsmatige toepassing van asbest. Voor asbest in lucht zijn er normen vastgesteld. Tot februari 2001 was er geen interventiewaarde voor asbest in bodem. Op dit moment (voorjaar 2001) is de interventiewaarde voor asbest in bodem vastgesteld op detectieniveau.
HWZ Milieu wil de grond gaan reinigen met behulp van de grondreinigingsinstallatie. Binnen de grondreinigingsinstallatie kunnen in het reinigingsproces globaal drie deeltrajecten onderscheiden worden. Dit zijn de volgende:
1. Voorzeefgroep
2. Grondstraat
3. Slibstraat
Elk van deze deeltrajecten heeft een specifieke rol in het reinigingsproces en voorziet in de afscheiding van een bepaalde materiaalstroom uit de grond.
Voordat aan het onderzoek werd begonnen zijn er al verschillende proefsaneringen met asbesthoudende grond uitgevoerd. Uit deze saneringen is nog niet gebleken dat asbest op een zodanige wijze gereinigd kan worden dat het geschikt is voor hergebruik. Bij beide proeven zijn tijdens de luchtkwaliteitsmetingen geen asbestvezels gevonden in de atmosfeer.
Nieuwe mogelijkheden om asbesthoudende grond te reinigen zouden kunnen zijn:
- het veranderen van de asbeststructuur met behulp van het zout van Lim
- het toevoegen van een anionogeen poly elektrolyt in plaats van een kationogeen poly elektrolyt
Bij de proefreiniging wordt ervoor gekozen om anionogeen poly elektrolyt toe te voegen, dit omdat het veranderen van de asbeststructuur nogal wat nadelen met zich meeneemt.
Uit de laboratoriumproef blijkt dat bij toevoegen van 69 ml poly elektrolyt oplossing (0,2%) aan kg slib (droge stof) een positieve uitwerking kan hebben op het gehalte asbest in de zandfractie.
In de nabije toekomst wordt de proef op grootschalig niveau met asbesthoudende grond uitgevoerd. Bij deze proef worden risicofactoren in acht worden genomen.
Fouten die in dit onderzoek gemaakt kunnen zijn systematische en nauwkeurigheidsfouten. Een voorbeeld van een nauwkeurigheidsfout is bijvoorbeeld het stopzetten van het kation poly elektrolyt bij het nemen van een slibmonster voor de laboratoriumproef. Bij het stopzetten kunnen nog enkele druppels in het monster gevallen zijn. Visueel is dit niet vastgesteld. Ook kunnen fouten gemaakt zijn bij monstername of bij aflezen van apparatuur.
Na dit onderzoek is het nog niet mogelijk om asbesthoudende grond te reinigen. Wel is er bekend dat wanneer overheid toestemming geeft veel minder milieuhygiënische maatregelen genomen hoeven te worden.


_________________
<FONT COLOR="purple"><FONT FACE="georgia">Er is iets aan het uiterlijk van een paard
dat goed is voor het innerlijk van de mens!
~~SIR WINSTON CHURCHILL 1874-1965 ~~

</FONT COLOR="purple"></FONT FACE="georgia">

<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Sjimmy op 2001-06-13 14:20 ]</font>


Suus

Berichten: 1692
Geregistreerd: 13-03-01
Woonplaats: Stein

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 10:36

Ik ben best goed in Engels, maar dit is toch wel een moelijk stukje hoor....

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 10:42

Ow well, I will have to find the time to do this. The point is that I will be very busy today after my short vacation. When exactly do you need this??

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 10:43

tja... 'k weet het
Verdrietig Huilen Boos! heb nu een paar moeilijke woorden gevonden
Verward asbesthoudende grond = asbestos soil
grondreinigingsinstallatie = soilpurification - plant.
maar als er iemand zich aanbied....graag.

:evaw:

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 10:45

Lov, ik moet het (hele scriptie) maandagochtend inleveren. maar vrijdagochtend heb ik het toch wel nodig. ivm printen/kopieren/inbinden.
Dus...als je nog tijd hebt!?! Heeel graag.

(niet gedacht dat er zoveel tijd in zo'n stomme samenvatting ging zitten)
Groetjes Petra

:evaw:

Laui!

Berichten: 16863
Geregistreerd: 10-01-01
Woonplaats: wherever I wanna be

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 10:45

tipje: niet helemaal letterlijk vertalen. Ik wil het wel proberen, maar t is wel veel werk. Enneh, ik denk niet echt dat ik de tijd heb.

"Restaureer je kerk / Stuur je kinderen ten oorlog / Lees handen tot je blind bent / Maar red mij niet " - Maarten van Roozendaal

I'm livin' the dream | Interessante dingetjes

BartVB
Eigenaar

Berichten: 39001
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 10:50

Tja, kijk eerst ff hoever je zelf komt en post dan jou (klad) versie.. Dan kijken wij wel of we dat nog uit kunnen breiden of kunnen verbeteren..

'even' heel die lap vertalen is wat teveel gevraagd denk ik Knipoog

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een slechte paashaas" - Loesje

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 10:57

ben al bezig.... duurt nog ff. Frusty Gaaaap Misselijk Huilen Verdrietig

:evaw:

orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 12:17

Because of stricter regulations concerning asbestos soil more and more asbestos soil will be released. HWZ Milieu (Environment) wants to use ground cleaning installations to clean part of this soil. With the current possibilities it is yet still not possible to clean asbest carrying soil.
The purpose of this investigation is;
-Finding the right technical adjustments to the installation to make the cleaning of asbestos soil possible.
-Investigating which kind of workhygenic measurements need to be taken to receive, clean and store asbestos soil.

Asbestos is a material with, seen from a technical view, very favourable specifications. Asbestos is a collection name created for six fiberlike cristallines silicates. By far the most used form of asbestos is chrysoliet.
Since 1950 slowly more knowledge has come to where asbestos is concerned. Diseases like asbestosis, asbestoslungcancer and mesothelioom are known to be caused by asbestos. With this knowledge the Asbestosdecision Laboursurroundingslaw was founded. This decision forbids since 1993 the professionel use of asbestos. For asbestos in the air there have been standardized norms.
Until February 2001 there was no such thing as an interveningvalue for asbestos soil.
At this time (spring 2001) the interveningvalue for asbestos soil has been set at detectionlevel.
HWZ Milieu (HWZ environment), wants to clean the ground using the groundcleaninginstallation. Within the groundcleaninginstallation, the cleaningproces globally can be divided in to three partialgroups. These groups are;
1. Pre-Siffgroup
2. Ground/Soil...
3. Slibstraat (???)

Each of these partialgroups has a specific role in the cleaningproces and provides a certain materialflow from the soil.
Before the investigation started there have been ceveral tests done cleaning asbestos soil. From these cleanings it has not appeared clear yet if asbestos can be cleaned in such a manner that it would be suitable for re-use.
In both tests during the airqualitymeasuring there had been no asbestos fibre found in the atmosphere.
..............Kindje wakker, misschien heb je er iets aan??? Lachen

Victorian Elegance Webshop
Dependance van Ratcity's Shelter locatie Almere
DeviantArt voor mijn doodles!

Cody

Berichten: 20725
Geregistreerd: 20-04-01
Woonplaats: Grolloo

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 12:20

Jeetje Orri, dat heb je snel gedaan! Ze zal je wel dankbaar zijn. Knipoog

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 12:23

He orry tnx!!!
Bloos dit had ik al....

Summary
In connection with stringent rules in reference to asbestos soil, much more asbestos soil is liberated. HWZ Milieu want to purificate the asbestos soil with the aid of the soilpurification – plant. With the modern possibilities is it not possible to purificate asbestossoil.
The purpose of this investigation is:
- To find the right adaptions for the plant to purificate asbestos soil.
- Investigate which environmentally hygienic adaptions must be taken to purificate, receipt en lay in the asbestos soil.
Asbestos is a material with very good specifications. Asbestos is a collective noun for six different silicates. The most used asbestos species is chrysoliet.
Since about 1950 is there some upcoming realization of the risks of asbestos. Asbestos can be the cause of diseases as asbestoslungcancer, asbestose and mesotheliom.
The asbestlaw is developed by this knowledge. This law prohibit the use of asbestos. For asbestos in the air are there some rules. Until februari 2001 there are some rules for asbestos in soil. At this moment (summer 2001) are there rules that there may no asbestos be measured.
HWZ Milieu wants to purificate the soil with the ais of the soilpurification – plant. In the plant there are 3 fases be distinguished. It are:
1. presievegroup
2. soilgroup
3. slibgroup
Each of this traject has a specific order in the purificating proces.
Before this investigating begins there are some tests with asbestos soil. The results of these tests concluded that the soil not can be re-used. The results say that there is no asbestos in the air.
New possibilities to purificate asbestos soil can be:
- Change the structure of asbestos with the aid of the salt of Lim
- Add another anionogene poly electrolyt<IMG SRC="/forums/images/smiles/shout.gif"> maar ik gebruik jouw versie zeker weten!!!
heel veel tnx!

:evaw:

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 13:20

kan iemand me nog even helpen met dit kleine stukje!?!?!

Hier zit ik al een half uur op te ploeteren maar ik kom er niet uit.

Fouten die in dit onderzoek gemaakt kunnen zijn systematische en nauwkeurigheidsfouten. Een voorbeeld van een nauwkeurigheidsfout is bijvoorbeeld het stopzetten van het kation poly elektrolyt bij het nemen van een slibmonster voor de laboratoriumproef. Bij het stopzetten kunnen nog enkele druppels in het monster gevallen zijn. Visueel is dit niet vastgesteld. Ook kunnen fouten gemaakt zijn bij monstername of bij aflezen van apparatuur.
Na dit onderzoek is het nog niet mogelijk om asbesthoudende grond te reinigen. Wel is er bekend dat wanneer overheid toestemming geeft veel minder milieuhygiënische maatregelen genomen hoeven te worden.

tnx, Petra

:evaw:

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 14:13

met dank aan orry is mijn engelse samenvatting af!
Nu nog 2 kleine hoofdstukjes pennen en dan KLAAAHHHH!

:evaw:

Maatje02

Berichten: 1175
Geregistreerd: 18-01-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 16:11

haha, nog iemand die 't moet hebben van last-minute werk *LOL*
Join the club girl!
Ik ben zooz blij dat ik 'm af heb en goedgekeurd ( minimaal 7), kan ik nu wel zeggen want jij hebt 'm ook vrijwel af!
De dag na t inleveren heb ik ff een daggie gewinkeld, terrasje gepakt, etc. What a feeling Lachen ( mooi nummer!)
Ik baal er wel van, dat ik gedurende mijn 4 jaar HBO niet 1 woord engels heb gehad, echt nada, zelfs geen vakjargon oid.
Slechte zaak vind ik dat! Heb wel 2 modules Spaans gedaan, kon als keuzevak. Maar dat was algemeen, niet vakgericht ( niet dat ik van plan was te emigreren, mar toch *LOL* )

orri, ik zou 't je zo 1-2-3 niet na doen hoor -helaas-!!
Of heb jij ook veel op moeten zoeken in t woordenboek....? ( zou ik wel moeten doen namelijk Verdrietig )

Laui!

Berichten: 16863
Geregistreerd: 10-01-01
Woonplaats: wherever I wanna be

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 16:43

orri is getrouwd met een canadees (toch?) en ze voeden hun kinderen 2-talig op. Dan hou je het volgens mij veel beter bij.

"Restaureer je kerk / Stuur je kinderen ten oorlog / Lees handen tot je blind bent / Maar red mij niet " - Maarten van Roozendaal

I'm livin' the dream | Interessante dingetjes

orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 21:09

Hihihihih, nee hoor geen woordenboek en ook niet opgelet...hihihihi soilpurification-plant...I should've known!!! ik heb het gewoon eventjes simpel vertaald, zoals ik het mijn man zou moeten vertalen ( *LOL* ). Maar aangezien ik inmiddels al bijna 2-talig denk is dat niet zo'n punt. Het is wel lastig dingen zoals slib, kan ik al nauwelijks in het nederlands uitleggen wat dat is....hahahaha.
Trouwens ik schrijf alleen praktisch nooit iets in het engels, want degene waar ik dat mee zou moeten doen is canadees en dan schaam ik me voor enige spelfouten en incorrecte zins opbouw.
Trouwens, Sjimmy die van jou klinkt wel veel intelligenter hoor.... Lachen

_________________
<table border=0><tr><td><FONT COLOR="white">*Experience: something you don't get....until after you need it.*</FONT></td></tr></table>

<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: orri op 2001-06-13 22:13 ]</font>

Lielle

Berichten: 65261
Geregistreerd: 12-01-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 13-06-01 21:57

ik kijk er mogrenochtend ook nog wel even naar.

Sjimmy

Berichten: 17755
Geregistreerd: 09-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 13-06-01 22:00

wow wat 'n hulp!!!
't is dat ik mijn verslag niet op inet mag zetten (embargo erop) Party!! Party!! Anders.....
GRAPJE!
Artikel met hulp van lielle
samenvatting met orri!
Presentatie/verdediging zal 'k wel zelf moeten doen Frusty Schijnheilig Misselijk *LOL*

:evaw:


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: GoogleAdsense, Googlebot, marjo1996, Sjofel, TinGu en 15 bezoekers