Volgens het KWPN

Moderators: Shanna, khirshanta, Hanmar, Amaryllis, Dani, Polly

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
UrbanL

Berichten: 14577
Geregistreerd: 22-02-01
Woonplaats: Somewhere only I know....

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 03-05-01 15:55

KWPN
02-05-2001: MKZ: bezoek overal toegestaan


Evenals al eerder voor de rest van Nederland, is nu ook voor de ingesloten gebieden het verbod om bezoekers te ontvangen op een bedrijf waar ook evenhoevigen staan, versoepeld.

Er is geen bezoekersverbod meer. Hiervoor in plaats is een bepaling gekomen met de strekking dat bezoekers wel toegelaten mogen worden, maar niet in contact mogen komen met de evenhoevigen op het te bezoeken bedrijf. De houder van de paarden en evenhoevigen is verplicht maatregelen te nemen zodat elk contact tussen bezoekers en evenhoevigen is uitgesloten. Hij moet al het noodzakelijke doen, dan wel na laten om te voorkomen dat besmetting mét of verspreiding ván mond- en klauwzeer zich voordoet. Onder al het noodzakelijk wordt tenminste verstaan het aanbrengen van fysieke afscheidingen.

Op basis van deze aanpassing kan de hengstenhouder weer op het bedrijf komen om merries te insemineren. Ook de hoefsmid kan weer gevraagd worden voor de noodzakelijke werkzaamheden. Maneges in de ingesloten gebieden waar behalve paarden ook evenhoevigen worden gehouden, kunnen door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen bezoekers en evenhoevigen, ook weer bezoekers ontvangen.

In alle gevallen geldt: neem goede voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat bezoekers in contact kunnen komen met evenhoevigen op uw bedrijf, of met materiaal afkomstig van evenhoevigen, of met materiaal bestemd voor evenhoevigen.

Weidegang voor paarden
Buiten de ingesloten gebieden mogen paarden de wei in. Dit kan een eigen wei zijn. Maar paarden mogen ook vervoerd worden naar een ander bedrijf; dus paarden mogen ook geweid worden op het land van een ander bedrijf. Bij vervoer van paarden gelden nog de beperkingen voor paarden afkomstig van bedrijven met evenhoevigen (30 dagen termijn).
Binnen de ingesloten gebieden is verplaatsing van vee vanuit hun huidige verblijfplaats niet toegestaan. Voor paarden is hierop een uitzondering gemaakt. Binnen de ingesloten gebieden mogen paarden, afkomstig van een bedrijf zonder evenhoevigen, verplaatst worden naar een ander bedrijf zonder evenhoevigen. Dit kan alleen na voorafgaande melding van dit vervoer aan de RVV. Bij een dergelijk transport kan een paard vanuit een stal op het ene bedrijf vervoerd worden naar een weide op een ander bedrijf. Het kan dan niet zo zijn dat vervoer binnen het eigen bedrijf van de stal naar de eigen weide, niet toegestaan zou zijn.
Gelet op de regelgeving wordt ook voor vervoer van een paard vanuit de stal naar de weide binnen het eigen bedrijf geadviseerd een voorafgaande melding aan de RVV te doen. Dan spoort het in ieder geval met de regelgeving.
Voor elk transport geldt dat aan de voorwaarden in het hygiëne-protocol voldaan moet worden.

Mestaanwending
Buiten de ingesloten gebieden mag paardenmest, afkomstig van bedrijven zonder evenhoevigen, over de compartimentsgrenzen heen vervoerd en aangewend worden. Paardenmest, afkomstig van bedrijven waar ook evenhoevigen staan, mag alleen binnen de compartimentsgrenzen vervoerd en aangewend worden.
De aanwending van de paardenmest dient emissie-arm plaats te vinden. Dus de vaste mest uitrijden op bouw- of maisland, en direct onderploegen.
Bij elk transport van mest gelden bepalingen ten aanzien van de reiniging en ontsmetting van de transportmiddelen (zie hiervoor: www.minlnv/mkz).
Binnen de ingesloten gebieden mag paardenmest op de eigen percelen emissie-arm worden aangewend (uitrijden op bouw- of maisland, en direct onderploegen). Indien men hierbij over de openbare weg gaat zijn aanvullende voorschriften van toepassing (zie hiervoor regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden; www. minlnv/mkz). Binnen de ingesloten gebieden zijn geen voorzieningen in de wet opgenomen om paardenmest naar percelen op andere bedrijven binnen het ingesloten gebied te transporteren.

De openbare weg als bedrijf???
Er worden signalen opgevangen dat paardenhouders om het verzamelverbod te omzeilen, of om de reinigings- en ontsmettingsvoorschriften van transportmiddelen te vermijden, soms met het vervoermiddel tot het bedrijf van bestemming rijden, en daar het paard uitladen op de openbare weg. Daar vindt dan bijv. een natuurlijke dekking plaats met een aangevoerde padhengst, en een merrie afkomstig van een nabij gelegen bedrijf.
Met deze slimmigheidjes wordt niet bijgedragen aan preventie van MKZ-virus-verspreiding. De openbare weg wordt zo gebruikt als bedrijf van bestemming. En als dat al volgens de letter van de wet zou mogen, dan is de openbare weg in ieder geval een bedrijf waar ook evenhoevigen zijn geweest. De dieren zouden dan volgens de letter van de wet daar 30 dagen moeten blijven als de hengst of de merrie de laatste zeven dagen in contact is geweest met (heeft gestaan op een bedrijf met) evenhoevigen.
Maar afgezien van de letter van de wet: In alle theorieën over bestrijding wordt de openbare weg gezien als een vuile plaats, als bron van besmetting. Kortdurende verzameling van dieren op de openbare weg moet een serieuze paardenhouder niet willen.

Het gebruik van de openbare weg als verzamelplaats van paarden mag al niet volgens de letter van de wet, maar druist ook in tegen de geest van de wet. Een ieder wordt dan ook dringend afgeraden van deze slimmigheidjes gebruik te maken.
De sancties op overtreding van de vervoersverboden zijn overigens ook hoog. In het begin van de MKZ-crisis is een paard dat ondanks een vervoersverbod toch werd vervoerd, in beslag genomen en zonder enige compensatie vernietigd!!

(Bron: sectorbestuur paarden, de ad hoc werkgroep MKZ, Jan Klaver).

Leef en Strijd vergeet het einddoel Maak de reis
tem je angst en hou je dromen niet gevangen
adem vrij alles gaat voorbij wat niet geniet dat gaat verloren voor altijd ♥

Leef en strijd - 3JS


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie