FNRS over MKZ en vervoer en dergelijke

Moderators: Polly, Shanna, khirshanta, Amaryllis, Hanmar, Dani

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-04-01 00:57

MKZ-problematiek: verdere versoepeling van regelgeving voor paardenhouderij en paardensport vanaf zaterdag 7 april

Met ingang van zaterdag 7 april 2001 om 00.00 uur treedt de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer in werking. Deze regeling, die vermeld staat op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (www.minlnv.nl, dossier MKZ), biedt een verdere versoepeling van de regelgeving voor de paardenhouderij en de paardensport.

Ingesloten gebieden
Binnen de ingesloten gebieden blijft elke vorm van vervoer van paarden, inclusief het vervoer van paarden aan de handteugel, verboden. Ook het vervoer van sperma is verboden.
Bezoek aan maneges binnen de ingesloten gebieden is toegestaan mits op deze manegebedrijven geen evenhoevigen aanwezig zijn.

Wat is nu wel mogelijk?
Buiten de ingesloten gebieden wordt bovengenoemde regeling compartimentering van toepassing. Dat houdt het navolgende in.
Vervoer van paarden is in geheel Nederland toegestaan:
- vervoer aan de teugel, bereden of uit recreatief oogpunt voor een wagen gespannen;
- rechtstreeks vervoer met een vervoermiddel van een bedrijf met alleen paarden naar een ander bedrijf met alleen paarden;
- rechtstreeks vervoer met een vervoermiddel van een bedrijf waar geen evenhoevigen naar een ander bedrijf; op dit andere bedrijf mogen evenhoevigen aanwezig zijn;
- rechtstreeks vervoer met een vervoermiddel van een bedrijf met evenhoevigen naar een bedrijf met alleen paarden.

Let op: Rechtstreeks vervoer van paarden van bedrijven met evenhoevigen naar bedrijven met evenhoevigen, tot nu toe in het geheel niet toegestaan, is binnen de compartimentsgrenzen toegestaan.
Alle vervoer, dat alleen rechtstreeks mag plaatsvinden (zonder bijladen of tussentijds uitladen) moet voldoen aan het voor het vervoer van paarden vastgestelde Hygiëneprotocol, dat als bijlage bij dit persbericht is gevoegd.

Het vervoer van sperma van paarden is toegestaan (compartimentsgrenzen gelden niet).
Transport van merries naar hengstenhouderijen is, rekening houdend met de vervoersvoorwaarden, toegestaan. Datzelfde geldt voor natuurlijk dekkende hengsten, die naar merriehouders getransporteerd worden.

Het is weer mogelijk paarden met koliek of andere ernstige ziekteverschijnselen naar een kliniek te vervoeren. Ook de export van paarden is weer toegestaan. Bij het vervoer van paarden naar het buitenland dienen de transportvoorschriften in acht te worden genomen. Tevens dient export vergezeld te gaan van een gezondheidscertificaat waaruit moet blijken dat het paard de laatste 15 dagen voor export niet heeft gestaan in één van de ingesloten gebieden.

Ruiters kunnen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. Hun paarden kunnen ook weer ingevoerd worden omdat er geen importverbod geldt. De ruiters wordt gewezen op het risico, dat indien tijdens hun verblijf in het buitenland daar mond- en klauwzeer uitbreekt zij hun paarden dan mogelijk niet naar Nederland kunnen exporteren.

Bezoek aan maneges en pensionstallen met evenhoevigen
Het bezoek aan gemengde bedrijven is nog steeds verboden.
Het bezoek aan maneges en pensionstallen waar evenhoevigen worden gehouden is toegestaan, mits voldaan wordt aan de voorwaarde, dat deze evenhoevigen fysiek gescheiden worden gehouden van de bezoekers en wel op een zodanige wijze, dat besmetting door of verspreiding van het mond- en klauwzeervirus wordt voorkomen (art. 7.1. lid 2b van de regeling).

Knelpunten
De ad hoc-werkgroep van het sectorbestuur Paarden, waarin het sectorbestuur Paarden, de NHS, de basiswedstrijdsportorganisaties, de FNRS, de afdeling Paarden van de Diergeneeskundige Faculteit Utrecht, de Groep Geneeskunde van het Paard van de Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Stichting NDR en het KWPN samenwerken, heeft geconstateerd, dat de gezamenlijke aanpak tot bovengenoemde resultaten heeft geleid.

Niettemin wordt nog nadere overleg gevoerd over de navolgende knelpunten:
- het ontbreken van een eenmalige ontheffingsmogelijkheid voor het vervoer van paarden met koliek, hengsten en sportpaarden binnen de ingesloten gebieden om deze naar buiten deze gebieden te brengen;
- het ontbreken van de mogelijkheid van kunstmatige inseminatie op gemengde bedrijven omdat de inseminerende hengstenhouder het bedrijf niet mag bezoeken; de positie van hoefsmeden is hiermee vergelijkbaar;
- het bestaande evenementenverbod.

Schadeclaims ten gevolge van MKZ-crisis
De ad hoc-werkgroep van het sectorbestuur paarden, waarin het sectorbestuur Paarden, de NHS, de basiswedstrijdsportorganisaties, de FNRS, de afdeling Paarden van de Diergeneeskundige Faculteit Utrecht, de Groep Geneeskunde van het Paard van de van de Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskundige, de Stichting NDR en het KWPN samenwerken, adviseert paardenhouders en paardensporters en andere bij de paardensport betrokkenen te inventariseren welke schade zij door de MKZ-crisis lijden. Het is van belang daartoe een goede documentatie ter onderbouwing van deze schade op te bouwen.
Zonder een enkele garantie te kunnen geven, is de genoemde ad hoc-werkgroep voornemens de problemen, die de genoemde doelgroep ten gevolge van de MKZ-crisis ondervindt, te inventariseren en alles in het werk te stellen om waar mogelijk (geheel of gedeeltelijke) schadeloosstelling van gedupeerden te bepleiten.

Hygiëneprotocol voor de aan- en afvoer van paarden d.d. 05-04-2001

Voor de aan- en afvoer van paardachtigen (paarden, pony's, ezels, muilezels, hierna te noemen:paarden) is gedurende de periode, dat het vervoer van paarden valt onder de regelgeving inzake het voorkomen van de verspreiding van mond- en klauwzeer het navolgende hygiëneprotocol van kracht.

Logboek
De chauffeur van het transportmiddel, bestemd voor het vervoer van paarden, houdt een logboek bij. Dit kan handmatig of via een computer plaatsvinden.

Van elk bezoek aan een bedrijf zijn de onderstaande gegevens bekend:
- naam chauffeur, kenteken wagen en eventueel aanhanger;
- naam, adres en woonplaats herkomstbedrijf;
- datum en tijdstip van vervoer (aanvangstijd t/m lostijd);
- beschrijving van te vervoeren paarden;
- naam, adres en woonplaats bestemmingsbedrijf;
- gereden route;
- gebruikt ontsmettingsmiddel.

Hygiënemaatregelen
De kritische onderdelen (banden, wielkasten, treeplank, laadklep, vloermatten en pedalen) van het transportmiddel en indien van toepassing de trekauto worden gereinigd en ontsmet kort voordat het terrein van een bedrijf wordt verlaten. Eventueel vindt deze reiniging en ontsmetting ook plaats voordat het bedrijf wordt betreden. Dit kan handmatig (rugspuit) of met een automatische installatie plaatsvinden. Reinigen en ontsmetten kan gelijktijdig plaatsvinden. Ontsmetting heeft geen zin wanneer de kritische onderdelen niet schoon (gereinigd) zijn.

Het paard dient men voor aanvang van het vervoer op de gebruikelijke manier te wassen, de hoeven uit te krabben en te reinigen en voor het betreden van het vervoermiddel door een bak met ontsmettingsmiddel te laten lopen of men dient de hoeven af te nemen met een doek, die voldoende is gedrenkt in een ontsmettingsmiddel.

Op het terrein van het herkomstbedrijf en het bestemmingsbedrijf dient de chauffeur de door de paardenhouder genomen voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

De chauffeur draagt in het geval het herkomstbedrijf en/of het bestemmingsbedrijf een bedrijf is waar evenhoevigen worden gehouden bij het verlaten van de wagen schone plastic wegwerp-overschoenen, een wegwerp-overall en schone plastic wegwerp-handschoenen. Gedragen overschoenen, overall en handschoenen worden na éénmalig gebruik op het bedrijf achtergelaten. De chauffeur moet bij het verlaten van het bedrijf de handen wassen met (desïnfecterende) zeep.

Ontsmettingsmiddelen
Te gebruiken ontsmettingsmiddelen voor vervoermiddelen: 1 % natronloog, 2 % citroenzuur.
Te gebruiken ontsmettingsmiddel voor paarden: 2 % citroenzuur.
Tevens is een ander, vergelijkbaar, desinfectiemiddel toegestaan mits dit minimaal dezelfde werking heeft. Van deze middelen dient de naam, het toelatingsnummer van het College van Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en de termijn dat ze volgens het CTB zijn toegelaten te worden geregistreerd.

Officieel vastgesteld door de plv-directeur van de RVV op 5 april 2001, goedkeuringsbrief TRVV/019223/HDr.

"Ik wil weten wat precies ingesloten gebied is?? Is dat de compartimenten of alleen de 10 km straal om een 'haard' heen of de wegen die ze steeds aangeven??"

Victorian Elegance Webshop
Dependance van Ratcity's Shelter locatie Almere
DeviantArt voor mijn doodles!


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie