Er mag weer vervoerd worden!

Moderators: Dani, Polly, khirshanta, Shanna, Leo, Hanmar

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Mark
Berichten: 47
Geregistreerd: 06-03-01
Woonplaats: Langeweg

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 04-04-01 17:19

Net heb ik het laatste persbericht gelezen dat zegt:
* Er mogen paardachtigen verplaatst worden van een gemengd bedrijf naar een bedrijf waar geen evenhoevige dieren zijn.
Je moet wel een registratie bij gaan houden welke route je hebt gereden, en bij welke bedrijven je bent geweest.

DAT WIL ZEGGEN: Je mag dus met je paard in de trailer naar het veterinair centrum of naar een manege waar geen schapen geiten of koeien staan Hoi, Hoi *LOL* *LOL* *LOL* *LOL*

<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Mark op 2001-04-04 18:33 ]</font>


Rhys

Berichten: 6317
Geregistreerd: 19-01-01
Woonplaats: Drenthe

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 17:38

Ik heb het ook agelezen en de printer staat hier nu te ratelen, ik snap nl. nog niet helemaal wat ze nou precies bedoelen. Mogen we nu weer gewoon weer naar de manege om te rijden?? Ik zal het nog een goed lezen! Als dat zo is ben ik heel blij!

grtx, Rieja

Nonnie
Berichten: 2066
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: Delden

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 17:45

dus ik mag mijn veulentje van een varkensstal naar een manege vervoeren?? Dat zou stoer zijn, ook als je in Almelo woont???????????????????????
groetjes,
Manon

Zip

Berichten: 1696
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Elburg

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 18:16

Ik vind het ook een beetje vaag, maar zover ik het snap mag je paarden vervoeren naar bedrijven waar geen evenhoevigen zijn maar ook paarden, die bij evenhoevigen hebben gestaan, maar ergens naar toe gaan, waar geen evenhoevigen zijn! Vatten jullie hem nog? Knipoog O ja, dit geld niet voor paarden die in een afgesloten gebied staan. Ik weet het nogmaals niet zeker, maar dit is wat ik er uit op maak.

orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 18:33

JIHOE.... *LOL* sorry hoor, dit is goed nieuws...hier het officiele persbericht door MINLNV;

Wijziging Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II
dd.04-04-2001 17:30 uur

4 april 2001

Toelichting

Onderhavige regeling betreft een wijziging van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001. Door middel van deze wijziging wordt het exportverbod van paardachtigen versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat paardachtigen vanuit Nederland met uitzondering van de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden, mogen worden verzonden naar andere lidstaten indien voldaan wordt aan de voorwaarden die in Beschikking 2001/223/EG staan genoemd.

Voorts wordt door wijziging van de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II het vervoer van paardachtigen onder voorwaarden toegestaan buiten de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden. Uitgangspunt blijft een totaal vervoersverbod voor paardachtigen, waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor de volgende situaties:

het vervoer van paardachtigen, afkomstig van gespecialiseerde bedrijven (d.i. bedrijven waar geen evenhoevigen worden gehouden), naar andere bedrijven. Het bedrijf van bestemming mag een gemengd bedrijf zijn (d.i. bedrijven waar naast paardachtigen ook evenhoevigen worden gehouden).
het vervoer van paardachtigen, afkomstig van gemengde bedrijven, naar gespecialiseerde bedrijven.

Het vervoer dient rechtstreeks plaats te vinden. Van belang is dat vervoer van paardachtigen van gemengde bedrijven naar andere gemengde bedrijven ten strengste verboden is. Teneinde het risico op verspreiding van het mond- en klauwzeervirus zoveel mogelijk tegen te gaan dienen contacten tussen bedrijven waar evenhoevigen verblijven vermeden te worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);

Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Aan artikel 1 van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 wordt een lid toegevoegd, luidende:

Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van paardachtigen, afkomstig uit het gebied, bedoeld in de Bijlage bij de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II, indien wordt voldaan aan de in artikel 12 van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) gestelde voorwaarden.

Artikel II

De Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:
het verplaatsen van paardachtigen, voorzover deze bereden worden door een persoon, door een persoon aan de handteugel wordt meegevoerd of kennelijk uit recreatief oogpunt voor een wagen worden gespannen;
het rechtstreekse vervoer van paardachtigen vanaf een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;
het rechtstreekse vervoer van paardachtigen naar een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;

mits, voorzover van toepassing, voldaan wordt aan het derde lid.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
De vervoerder van paardachtigen of de bestuurder van een vervoermiddel, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van paardachtigen, binnen het in de bijlage bedoelde gebied, is verplicht:
ervoor zorg te dragen dat na ieder bezoek aan een bedrijf waar paardachtigen wordt gehouden, de wielkasten van dat vervoermiddel alsmede andere voorwerpen, voordat het vervoermiddel het bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiëneprotocol;
een inzichtelijke registratie bij te houden en tot nader order te bewaren, waarin in elk geval de volgende gegevens worden opgenomen:
adres en plaats van de bezochte bedrijven;
de vervoerde paardachtigen;
de gereden route, en
datum en tijdstip van het vervoer.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding '1' geplaatst.
Er wordt een lid toegevoegd luidende:
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor vervoermiddelen, uitsluitend bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van paardachtigen, mits voldaan wordt aan artikel 1, derde lid.

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf pluimvee ophalen of afleveren met inachtneming van artikel 3, derde lid;
De onderdelen c tot en met j worden geletterd d tot en met k.
Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
personen die paardachtigen ophalen of afleveren met inachtneming van artikel 1, derde lid;
In het laatste zinsdeel van het tweede lid wordt 'de personen, bedoeld in de onderdelen b tot en met j' vervangen door: de personen, bedoeld in in de onderdelen b tot en met k.
In het derde lid wordt 'De in het tweede lid, onderdelen b tot en met j, bedoelde voorwaarden' vervangen door: De in het tweede lid, onderdelen b tot en met k, bedoelde voorwaarden.

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Iedere eigenaar, houder of hoeder van vee of pluimvee in het gebied, bedoeld in de bijlage, draagt ervoor zorg dat het vee, met inachtneming van artikel 1, tweede en derde lid, en het pluimvee, met inachtneming van artikel 3, tweede en derde lid, zijn verblijfplaats niet verlaat.

Artikel III

Deze regeling wordt op 4 april 2001 om 17.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

YES. Pling

Victorian Elegance Webshop
Dependance van Ratcity's Shelter locatie Almere
DeviantArt voor mijn doodles!

Navy

Berichten: 4501
Geregistreerd: 10-03-01
Woonplaats: Voorthuizen

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 19:16

Party!!
Hiii,
Heb niet dat lange briachtje gelezen, maar ik hoorde net op 538 het volgende:

<c>Het vervoersverbod voor paarden is versoepeld. Paarden en pony's kunnen weer ongestraft vervoerd worden, behalve in de afgezette gebieden [bijv. Zwolle]. </c>

Zoiets. Jehh. Party!! Kan ik einduluk foto's laten maken!!

Greetzz..

Party!!:#:#:#

Endurance: je paard, jij, een prachtige omgeving en heel veel kilometers worden samen één.

Navy

Berichten: 4501
Geregistreerd: 10-03-01
Woonplaats: Voorthuizen

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 19:22

Toch dat lange bericht gelezen, en op de site van MINLNV geweest..
En helaas.. Ik kan nog geen foto's laten maken..
Dierenarts heeft ook andere dieren..
Damn it..

Greetz van een nu heel erg teleurgestelde MANDY Verdrietig

Endurance: je paard, jij, een prachtige omgeving en heel veel kilometers worden samen één.

Cowgirl

Berichten: 20852
Geregistreerd: 04-03-01
Woonplaats: Vulcan

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 19:25

Mijn paard staat op een bedriijf met evenhoevigen klopt het dus dat ik nu WEL mag vervoeren? Sorry ik kom er niet helemaal zelf uit zo.

http://www.skiathos-cats.org/
De katten van Skiathos staan op straat! Wij willen een nieuwe opvang realiseren en kunnen alle hulp gebruiken. Wil je ons ook helpen? https://www.youcaring.com/skiathoscatwe ... on-1022903

petrakolen

Berichten: 364
Geregistreerd: 03-02-01
Woonplaats: bergeijk

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 20:27

Hoe moet je aan kunnen tonen dat je zelf geen evenhoevigen hebt staan en dat je een ponnie gaat halen op een bedrijf waar ook geen evenhoevigen staan???????
(ik wordt hier gekkkk van!!!!) Boos!- Boos!-
Petra

PinnieLinnie

Berichten: 588
Geregistreerd: 22-01-01
Woonplaats: Schagerbrug

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 20:49

Weet je met welk probleem ik weer zit? Wij hebben 3 Franse schaapjes bij de stal!
Dus ik heb er helemaal niets aan! Wat een baalzooi!!!!!! Extreme duivel Boos! Frusty Verdrietig

Silvia

Berichten: 2786
Geregistreerd: 23-02-01
Woonplaats: Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 20:54

Allemaal mooi en aardig die versoepeling, maar zie jezelf al een logboek bijhouden waar je overal geweest bent en na elk bezoek de wielkasten schoonmaken enzo? Verward
Wat ik even kort heb begrepen mag je
1)van een bedrijf zonder evenhoevigen naar een bedrijf zonder evenhoevigen.
2) van een bedrijf zonder evenhoevigen naar een bedrijf met evenhoevigen
3) net andersom van 2
Wat dus NIET mag:
Van bedrijf MET evenhoevigen naar bedrijf MET evenhoevigen.
Nogmaals, snel gelezen dus ik kan het fout hebben.
Dit geldt overigens niet voor het ingesloten gebied.


<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Silvia op 2001-04-05 19:52 ]</font>

Silvia

Berichten: 2786
Geregistreerd: 23-02-01
Woonplaats: Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 20:55

Allemaal mooi en aardig die versoepeling, maar zie jezelf al een logboek bijhouden waar je overal geweest bent en na elk bezoek de wielkasten schoonmaken enzo? Verward
Wat ik even kort heb begrepen mag je
1)van een bedrijf zonder evenhoevigen naar een bedrijf zonder evenhoevigen.
2) van een bedrijf zonder evenhoevigen naar een bedrijf met evenhoevigen
3) net andersom van 2
Wat dus NIET mag:
Van bedrijf MET evenhoevigen naar bedrijf MET evenhoevigen.
Nogmaals, snel gelezen dus ik kan het fout hebben.
Dit geldt overigens niet voor het ingesloten gebied.

orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst: 04-04-01 21:39

Ja klopt, mijn dierenarts zit trouwens in het afgesloten gebied.... Boos!
Daarbij weet ik toch dat het hier niet 'mag'... maar de hoefsmid mag wel komen, dat is iets zal ik dan maar denken Boos!

Victorian Elegance Webshop
Dependance van Ratcity's Shelter locatie Almere
DeviantArt voor mijn doodles!


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie