Wat mag wel/niet overzichtssite van min lnv

Moderators: Amaryllis, Hanmar, Polly, Dani, Shanna, khirshanta

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Mickey

Berichten: 34707
Geregistreerd: 25-02-01
Woonplaats: Daar waar mijn huis woont

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 27-03-01 16:54

Wat mag wel/niet
Landelijke vervoersbeperkingen (Laatste wijziging 26-03-2001)
Strengere maatregelen in ingesloten gebieden (Laatste wijziging 26-03-2001)
Exportmaatregelen (Laatste wijziging 27-03-2001)
Importbeperkingen (Laatste wijziging 24-03-2001)
Landelijke vervoersbeperkingen
De tijdelijke standstill voor heel Nederland (ingegaan op 21 maart om 11:00 uur, gewijzigd op 21 maart om 19:15 uur) is op 24 maart om 12:30 uur vervangen door de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen MKZ 2001. Als gevolg daarvan geldt op dit moment buiten de ingesloten gebieden het volgende regime (let wel: voor de ingesloten gebieden gelden strengere regels!):

Vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, is verboden als het gaat om:

vee (dat zijn MKZ-gevoelige dieren als varkens, runderen, schapen, geiten e.d. maar ook paarden). Paarden mogen wel bereden worden, aan de handteugel worden meegevoerd of uit recreatief oogpunt voor een wagen worden gespannen;
pluimvee (uitzonderingen: wel toegestaan zijn -onder voorwaarden- 1-op-1 transporten van pluimvee naar het slachthuis en 1-op-1 transporten van eendagskuikens naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg).


Vervoer van vervoermiddelen voor vee is verboden.

Voor het ophalen en vervoeren van rauwe melk door melkauto´s gelden strikte reinigings- en ontsmettingsregels en registratiebepalingen.

Het vervoer van voer voor vee en pluimvee is verboden, tenzij het rechtstreeks geschiedt van mengvoederbedrijf of opslagbedrijf naar veehouderijbedrijf of detailhandelaar. Er gelden daarbij strikte reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en registratiebepalingen. Ruwvoer mag alleen van het eigen bedrijf komen. Voor het rechtstreekse vervoer van verpakt vee- en pluimveevoer van een detailhandelaar naar een consument gelden geen beperkingen. Dat laatste geldt ook voor het vervoer van vee- en pluimveevoer met schepen op de binnenwateren.

Voor het vervoer van mest gelden strikte reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en registratiebepalingen. Mest dient emissie-arm te worden aangewend en mag niet bovengronds worden aangewend.

De levering van sperma, embryo´s en eicellen aan bedrijven met evenhoevigen is toegestaan, mits de levering geschiedt op de openbare weg. De inseminator mag niet op het bedrijf komen.


Bezoek aan een veehouderijbedrijf met evenhoevige dieren is verboden, ook voor personen die er beroepshalve komen. Uitzonderingen:

personen die pluimvee ophalen voor 1-op-1 vervoer naar het slachthuis of eendagskuikens voor 1-op-1 vervoer naar een pluimveebedrijf,
dierenartsen (en student-dierenartsen die worden ingezet bij de MKZ-bestrijding),
monteurs, als acuut gevaar voor de gezondheid van het vee dat vereist,
personen die in het kader van de bedrijfsverzorging op het bedrijf aanwezig zijn,
hulpdiensten (politie, huisartsen, brandweer e.d.).


De voorwaarden voor de uitzonderingen zijn:

de bezoeker ondergaat reiniging en ontsmetting vóór het betreden van een stal èn bij het verlaten van het bedrijf,
de bezoeker heeft gedurende 72 uur geen andere veehouderij met evenhoevigen bezocht (dit geldt niet, voor de dierenarts en de bedrijfsverzorger),
de bezoeker gebruikt zoveel mogelijk de gereedschappen die al op het bedrijf aanwezig zijn; is gebruik van andere gereedschappen nodig, dan moeten deze worden gereinigd en ontsmet.


Vervoer van destructiemateriaal is verboden, tenzij:

het vervoer geschiedt langs een door de RVV aangewezen route,
de vervoermiddelen zo zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden,
de gebruikte vervoermiddellen langs een door de RVV aangewezen plaats gaan,
de vervoermiddelen en bijbehorende voorwerpen volgens de regels worden gereinigd en ontsmet, zowel bij aankomst op het bedrijf als voor vertrek,
de inzittenden bij het verlaten en bij het opnieuw betreden van het vervoermiddel reiniging en ontsmetting ondergaan.
Zie voor de volledige regels de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen MKZ 2001, die de standstill-regeling heeft vervangen.


Strengere maatregelen in ingesloten gebieden
In alle ingesloten gebieden geldt sinds van 25 maart, 8:00 uur het volgende regime:


Vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, is verboden als het gaat om:

vee (dat zijn MKZ-gevoelige dieren als varkens, runderen, schapen, geiten e.d. maar ook paarden),
pluimvee (uitzonderingen: wel toegestaan zijn -onder voorwaarden- 1-op-1 transporten van pluimvee naar het slachthuis en 1-op-1 transporten van eendagskuikens naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg; voor bedrijven waar ook evenhoevigen verblijven is vervoer van pluimvee naar het slachthuis slechts eenmalig toegestaan, na voorafgaande schriftelijke melding aan de RVV),
sperma, embryo´s en eicellen van vee (dus ook paarden),
mest van vee (dus ook paarden) en pluimvee, afkomstig van bedrijven met evenhoevigen. Rechtstreeks vervoer van behandelde en verpakte mest vanaf de detailhandelaar naar de consument is wel toegestaan.


Het vervoer van vervoermiddelen voor vee is verboden.

Ophalen en vervoeren van melk van bedrijven mag alleen gebeuren door aparte melkauto´s. Deze melk gaat naar aparte melkfabrieken en krijgt een dubbele warmtebehandeling. Voor het vervoer gelden strikte reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en registratiebepalingen. Ook rauwe melk van buiten het gebied mag onder voorwaarden gebracht worden naar een melkfabriek gelegen binnen het gebied.

Het vervoer van voer voor vee en pluimvee is verboden, tenzij het rechtstreeks geschiedt van mengvoederbedrijf of opslagbedrijf naar veehouderijbedrijf of detailhandelaar. Er gelden daarbij strikte reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en registratiebepalingen. Ruwvoer mag alleen van het eigen bedrijf komen. Voor het rechtstreeks vervoer van verpakt vee- en pluimveevoer van een detailhandelaar naar een consument gelden geen beperkingen. Dat laatste geldt ook voor het vervoer van vee- en pluimveevoer met schepen op de binnenwateren.


Bezoek aan veehouderijbedrijven met evenhoevigen is verboden, ook voor personen die er beroepshalve komen. Uitzonderingen:

personen die pluimvee ophalen voor 1-op-1 vervoer naar het slachthuis of eendagskuikens voor 1-op-1 vervoer naar een pluimveebedrijf,
dierenartsen (en student-dierenartsen die worden ingezet bij de MKZ-bestrijding,
monteurs, als acuut gevaar voor de gezondheid van het vee dat vereist,
personen die in het kader van de bedrijfsverzorging op het bedrijf aanwezig zijn,
hulpdiensten (politie, huisartsen, brandweer e.d.).
De voorwaarden voor de uitzonderingen zijn:


de bezoeker ondergaat reinigingen ontsmetting vóór het betreden van een stal èn bij het verlaten van het bedrijf,
de bezoeker heeft gedurende 72 uur geen andere veehouderij met evenhoevigen bezocht (dit geldt niet voor de dierenarts en de bedrijfsverzorger),
de bezoeker gebruikt zoveel mogelijk de gereedschappen die al op het bedrijf aanwezig zijn; is gebruik van andere gereedschappen nodig, dan moeten deze worden gereinigd en ontsmet.


Vervoer van destructiemateriaal is verboden, tenzij:

het vervoer geschiedt langs een door de RVV aangewezen route,
de vervoermiddelen zo zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden,
de gebruikte vervoermiddellen langs een door de RVV aangewezen plaats gaan,
de vervoermiddelen en bijbehorende voorwerpen volgens de regels worden gereinigd en ontsmet, zowel bij aankomst op het bedrijf als voor vertrek,
de inzittenden bij het verlaten en bij het opnieuw betreden van het vervoermiddel reiniging en ontsmetting ondergaan.

Exportmaatregelen
De export van levend vee ligt stil. Alleen al het vervoersverbod maakt dergelijke export onmogelijk. De export van pluimvee is wel toegestaan.
Met ingang van 26 maart om 24:00 uur is het eerder geldende exportverbod in overeenstemming gebracht met het exportverbod dat de Europese Commissie aan Nederland heeft opgelegd. De export van vee (dus ook paarden) blijft evenwel verboden.
Met de omzetting van de beschikking van de Europese Commissie in nationale regelgeving is export van producten zoals vlees, zuivel, huiden ed, van evenhoevigen weer toegestaan. De partij moet echter wel vergezeld gaan van door de officiële autoriteiten uitgegeven certificaten. Voor export van producten uit de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant (in deze provincies liggen ingesloten gebieden) gelden veelal speciale voorwaarden.
Producten die niet onder de beschikking van de Europese Commissie vallen, behoeven geen specifiek certificaat.
In principe zal in de vooravond van dinsdag 27 maart de lijst van producten die vallen onder de EC-beschikking, voor de douane gereed zijn. Ook zal er de komende dagen een lijst komen met uitspraken over producten in de categorie 'twijfelgevallen' (wel of niet vallend onder de beschikking). Beide lijsten zullen op de LNV-site worden gepubliceerd.
Nederland staat dus export weer toe; aangeraden wordt contact op te nemen met uw importeur om te verifiëren of het importerende land de import van uw producten toestaat.

Zie voor nadere details en voorwaarden de tekst van het exportverbod van de Europese Commissie (PDF-document)


Importbeperkingen
Het is verboden dieren en producten te importeren die op basis van de vervoersbeperkingen niet in Nederland mogen worden vervoerd.

Voor de import uit landen met MKZ (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland) gelden Europese bepalingen.

In het Verenigd Koninkrijk is op 20 februari een uitbraak van de ernstige en zeer besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer (MKZ) vastgesteld. Actuele informatie daarover vindt u op de site van het Britse Ministerie van Landbouw (MAFF). Op 13 maart werd ook Frankrijk getroffen door MKZ. Op 21 maart volgde Nederland.

Meer informatie vindt u in de rubrieken De meest gestelde vragen en Vragen van houders van dieren.

De Nederlandse overheid heeft sinds 21 februari talloze maatregelen getroffen. Zie voor een overzicht daarvan de rubriek Regelingen.


Mickey

Berichten: 34707
Geregistreerd: 25-02-01
Woonplaats: Daar waar mijn huis woont

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 27-03-01 17:00

Dit vond ik ook nog op de site.

Welke regels gelden voor paarden?

Algemeen: indien op het bedrijf of op de manege naast paarden ook evenhoevigen aanwezig zijn, dan gelden de regels voor bezoek aan een veehouderij met evenhoevigen. Bezoek aan zo'n bedrijf is behoudens enige uitzonderingen dus verboden.
Bezoek aan maneges zonder evenhoevigen: maneges waar geen evenhoevigen aanwezig zijn, mogen worden bezocht, ook in de ingesloten gebieden . Wel wordt ontsmetten geadviseerd.
Bezoek van hoefsmid: een hoefsmid mag particulieren, veebedrijven en maneges bezoeken waar geen evenhoevigen aanwezig zijn.
Vervoer: vervoer van paarden is verboden. Voor het verplaatsen van een paard staan hieronder de uitzonderingen.
Een paard verplaatsen: behalve in de ingesloten gebieden mogen paarden op de openbare weg worden verplaatst (bereden, aan de handteugel of voor een wagen gespannen voor recreatief gebruik). In ingesloten gebieden mogen paarden niet op de openbare weg worden verplaatst.
Mest van paarden: zie de regels voor mest.
Invoer van paarden: het invoeren van paarden vanuit Engeland is verboden.
Ruimen van paarden op besmette bedrijven: in principe worden paarden op besmette bedrijven niet geruimd.

Riëtte

Berichten: 5201
Geregistreerd: 26-02-01
Woonplaats: Bovensmilde

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-03-01 19:46

Ik begrijp dat ik dus in principe weer buiten zou mogen rijden? Nou, ik waag het er nog maar niet op. Effe alles op zijn beloop laten...


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie