ruiterbewijsvragen UPDATE (4) 106 oefenvragen+document zelf

Moderators: C_arola, Dyonne, Apple, Coby, petraaken, A_nouk

 
 

theorieexamen is moeilijk??

nee, het is makkelijk
18 (100%)

Totaal aantal stemmen: 18


germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

ruiterbewijsvragen UPDATE (4) 106 oefenvragen+document zelf

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 07:39

Hopelijk kunnen jullie hier wat mee, ik ben deze vragen aan het overtypen (computer gecrashed). Kun je zelf oefenen. MEld fouten a.u.b.
Sommige dingen staan fout in het theorieboek, dus dan is het antwoord hier eigenlijk fout, maar wel conform het boek
hier de link, kun je het downloaden. http://www.geocities.com/yosemite/1581/index2.html

1. Waarom wil een paard als er brand uit breekt nooit de stal uit?
a) omdat een paard een vluchtdier is
b) omdat de stal voor een paard een veilige plaats is en vuur voor het paard onbekend is
c) omdat het paard door de vlammen verblind is

2. Welke stelling hoort niet bij de 10 gulden regels voor het buitenrijden?
a) rijd indien mogelijk in de berm
b) greppels en sloten kunnen ook gesprongen worden
c) denk aan de kracht, het gewicht en de karaktereigenschappen van het paard

3. Hoe ziet een franse stand van de benen eruit?
a) de onderbenen en de hoeven van het paard zijn naar buiten gedraaid
b) de hoeven en het onderbeen zijn naar binnen gedraaid
c) de benen en de hoeven van het paard zijn vanaf de koot naar binnen gedraaid

4. U wilt keren op de weg, wat moet u doen?
a) kijken of er geen ander verkeer aankomt, en dan richting aangeven zodat u kunt keren
b) kijken of er geen ander verkeer aankomt en dan keren. Ruiters hoeven bij het keren op de weg geen richting aan te geven.
c) U mag alleen keren op plaatsen waar dat met borden is toegestaan, dus moet u eerst kijken of u wel mag keren op de weg

5. Een paard krijgt ruwvoer, krachtvoer en soms een lekkere belonging. Wat mag een paard niet eten?
a) brood, bieten en appels
b) vers gemaaid gras
c) hooi en haver

6. Wat is dampigheid?
a) een bezweet paard
b) een ongeneeslijke longaandoening
c) verlamming van de stemband

7. Wanneer moet een ruiter overdag licht dragen?
a) nooit, omdat anders het overige verkeer verblind kan worden
b) alleen als het zicht minder dan 200 meter is, bijvoorbeeld door mist
c) nooit, omdat men alleen na zonsondergang licht moet dragen

8. Waar zitten de lendenen?
a) tussen de hals en de schoft
b) tussen de rug en de croupe
c) tussen de croupe en de staartwortel

9. U wilt net wegrijden bij de manege, maar er komt een groep kinderen van links, wat doet u?
a) doorrijden, u komt immers van rechts
b) wachten totdat de groep voorbij is.
c) Zodra er een gat valt tussen de kinderen, dan rijdt u daar tussendoor

10. Wat is een eigen weg?
a) een weg waar u alleen mag inrijden indien u daar woont, of de stal van uw paard aan deze weg staat
b) een weg waar u alleen mag inrijden indien u daar woont, de stal van uw paard aan deze weg staat, of wanneer u een bestuurder bent van een niet-motorvoertuig.
c) Een weg waar u in mag rijden, zolang de eigenaar dit oogluikend toestaat

1B
2B
3A
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10C

11. Waar kunt u de automatische drinkbak het beste plaatsen in de stal?
a) zo dicht mogelijk naast de voerbak
b) drinkbak en voerbak worden boven elkaar geplaatst
c) drinkbak en voerbak moeten zover mogelijk uit elkaar geplaatst worden

12. Uw paard wordt kreupel onderweg, wat doet u?
a) afstijgen, en het betreffende been onderzoeken
b) in stap doorrijden naar de stal
c) doorrijden het gaat wel weer over

13. Wat betekent RVV
a) reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
b) Reglement VeeVoeders
c) Een algemene bepaling over hoe u moet omgaan met het paard

14. Welke stelling is juist?
a) een paard reageert op de mens net zo als dat het doet op soortgenoten
b) het zicht van het paard is het best ontwikkeld
c) het paard eet nooit planten welke giftig zijn

15. Wat is een koudbloed?
a) een paard met weinig temperament
b) een paard met weinig bloed
c) een paard uit Scandinavie

16. Waarmee zoekt een paard zijn voedsel?
a) zicht en smaak
b) gevoel en zicht
c) reuk en smaak

17. Hoe ziet een schimmel eruit?
a) een paard dat wit geboren is en steeds donkerder wordt naarmate het ouder wordt
b) een grijs of wit paard
c) een wit paard met zwarte benen en staart

18. Welke onderdelen van het paard horen bij het exterieur?
a)hoef, maantop, schoft, croupe, hak
b)onderarm, spieren, pijp, kogel
d) darmen, maag, bloedvaten

19. Waar moet je lopen op de weg als je met je paard wandelt?
a) links
b) rechts
c) midden

20. Aan welke kant begeleid je je paard?
a) linkerkant
b) rechterkant
c) je loopt voor je paard uit

21. Bij de verlichte zit:
a) rust de voet precies net zoals bij het gewone rijden met de bal van de voet op de beugel
b) zit de voet verder in de beugel
c) rust de voet met de grote teen in de beugel.

11C
12A
13A
14A
15A
16A
17B
18A
19B
20A
21B

22. Het is na zondondergang verboden op de openbare weg:
a) een paard te berijden
b) een paard per fiets of bromfiets te begeleiden
c) een paard te berijden zonder verlichting

23. Een lamp wordt bevestigd:
a) aan de linker stijgbeugel of arm van de ruiter
b) rechts van het zadel
c) links van de bakstukken

24. Een ruiter behoort tot het langzame verkeer, welke borden gelden voor hem?
a) de borden voor voetgangers
b) de borden voor fietser en bromfietsers
c) de borden voor vee

25. u haalt een groep ruiters in, die langzamer gaan dan u. Hoe doet u dat?
a) tot vlak achter de groep in galop, vragen of u er langs mag, e n dan in draf er voorbij
b) op een behoorlijke afstand van de groep in stap overgaan, vragen of u er langs mag, en in stap er voorbij gaan
c) niets vragen, er gewoon voorbij gaan

26. Waarmee moet een ruiter die in een groep rijdt altijd rekening houden?
a) dat hij niet te dicht tegen anderen aanzit en hen hindert
b) dat een paard een kuddedier is en anderen altijd volgt
c) dat alle bevelen van de leider worden opgevolgde, ook al gaan die in tegen de etiquette-regels

27. U moet om in het terrein te komen langs een asfaltweg van 2 km, waarvan 1 km zonder bermen, hoe rijdt u?
a) bij voorkeur in stap
b) bij voorkeur in stap en draf
c) bij voorkeur in draf om de spieren van het paard los te krijgen.

28. Als u tijdens een bosrit op een ruiterpad een kudde reeen tegekomt, wat doet u dan?
a) in stap overgaan, niet praten ne rustig verder gaan zonder de kudde op te schrikken
b) in draf op de kudde afrijden om de reeen vna het pad te verwijderen
c) hard praten in de hoop dat de kudde schrikt en wegrent.

29. Een rijcap is niet verplicht, Toch verdient het zeker op een buitenrit aanbeveling er een te dragen. Waarom?
a) omdat een ruiteruitrusting niet compleet is zonder cap
b) omdat een ap niet alleen tegen een val, maar ook tegen laaghangende takken beschermt
c) omdat een cap de zon uit de ogen houdt

30. waarom wilde u het ruiterbewijs halen?
a) om te bewijzen dat ik goed heb leren paardrijden
b) om beter in het terrein te kunne rijden
c) om door beter rijgedrag en rijvaardigheid terreinen voor de Nederlandse ruitersport open te houden

31. Verlichting vnan een ruiter bestaat uit:
a) een lamp die naar voor en achteren rood licht uitstraalt
b) een lamp die naar beide zijden wit licht uitstraalt
c) een lamp die naar voor wit en naar achteren rood licht uitstraalt

22C
23A
24C
25B
26B
27A
28A
29B
30C
31C

32. Tijdens een rit passeert u een rijwielpad, hoe steekt u dit over?
a) in stap
b) in draf of galop als er niemand aankomt
c) in stap aanrijden en snel in draf overgaan als de kruising vrij is

33. Als een ruiterpad naast een wandelpad ligt en u door plassen moet als u een wandelaar tegenkomt, wat doet u dan?
a) gewoon doorgaan in de gang die u rijdt
b) uit de galop overgaan in draf
c) in stap passeren

34. U moet met een groep een drukke verkeersweg oversteken. Hoe doet u dat?
a) ieder voor zicht, zodra er een gaatje is
b) de groep tegelijk, zo mogelijk naast elkaar
c) in een lange rij achter de leider aan.

35. Waar moet u aan denken als u een terrein binnenrijdt?
a) dat hier eindelijk een stuk natuur is waar u zich in uit kunt leven
b) dat uw paard nu eindelijk kan genieten van een buitenrit
c) dat u gast bent in het terrein en de aanwijzingen van de eigenaar dient op te volgen

36. Wat verwacht een terrein-eigenaar van de ruiters die hij in zijn eigendom toelaat?
a) dat zij niet zullen afstijgen op plekken waar andere recreanten hun tenten hebben opgeslagen
b) de ruiters geen schade zullen berokken aan het terrein, dat hij ten koste van financiele offers openhoudt
c) dat ruiters tijdens een rustpauze geen paarden aan bomen binden.

37. wat is jonge aanplant?
a) een bos in wording
b) aanplant van hetzelfde jaar
c) aanplant van jonge jeneverbesstruiken

38 Wat doet u als u per ongeluk in jonge aanplant terechtkomt?
a) stoppen, de kortste weg zoeken en in stap uit de aanplant
b) stoppen en in draf zo snel moegelijk uit zien te komen
c) voorzichtig doorrijden tot u weer ergens uitkomt

39. Sommige paarden hebben vooral tijdens een rustige rit bladeren van de bomen te rukken enop te eten. Laat u dit toe?
a) ja, want een enkel eikeblaadje is goed voor de maag
b) nee, omdat het slecht voor het paard is
c) nee, omdat dit schade aan bomen en struiken oplevert

40. Er wordt beweerd, dat paarden nooit iets eten wat niet goed voor hen is. Welke bomen, planten of struiken zijn giftig?
a) eiken-, beuken- of berkenbladeren
b) rhododendron, taxus, of vingerhoedskruid
c) boterbloemen, madelieven, paardenbloemen.

41. U wilt tijdens een buitenrit op een mooi open weilnad rusten, hoewel het aanzien van dit stuk anders is dan u normaal gewend bent. Laat u uw paard hier grazen?
a) nee, want er kunnen zeldzame of giftige planten voorkomen
b) ja, want een paard eet niets wat hij niet kan verdragen
c) ja, want verandering van gras doet het paard goed

32A
33C
34B
35C
36B
37A
38A
39C
40B
41A

42. Mag een ruiter in het najaar door stoppel (gemaaide) velden rijden?
a) ja
b) nee
c) alleen met toestemming van de eigenaar

43. Tijdens een terreinrit komt u de eigenaar tegen, die u vraagt van uw route af te wijken., hoewel dit eigenlijk niet helemaal overeenstemt met datgene wat u volgens de handleiding zou moeten doen. Volgt u zijn aanwijzingen op of niet?
a) nee, nadat ik hem verteld heb dat dit niet overeenstemt met de regels
b) nee, omdat hij niet het recht heeft zomaar van de door hem gestelde regels af te wijken
c) ja, omdat hij als eigenaar aanvullende regels ten aanzien van ruiters kenbaar kan maken

44. Tijdens een buitenrit komt u voor een geploegde, geegde of misschien wel ingezaaide akker te staan. Mag u daar overheen?
a) nee
b) ja
c) alleen met toestemming van de eigenaar

45. Hekken en afsluitbomen zijn er om:
a) de springtechniek bij te schaven
b) terreinen af te sluiten en niet om te springen
c) de ruiter het plezier in de buitenrit te vergallen

46. Een zadel moet goed op de rug van een paard passen. Dat betekent dat:
a) het zadel vast tegen de schouder aanligtr met schofvrijheid, zonder het paard in zijn bewegingen te hinderen
b) een zadel goed over de rug ligt en de schoft bedekt.
c) Een zadel voldoende kan schuiven al naar gelang de lengte van de ruiter

47. Een zadel dat niet goed past kan:
a) snel slijten
b) breken
c) drukkingen veroorzaken

48. Waartoe dient een zadeldekje, deken of schabrak?
a) om het paard warm te houden
b) om de druk van het zadel beter te verdelen
c) om het paard te leren het zadel te aanvaarden

49. Wat is een redelijke verhouding van stap, draf, galop?
a) 15 min. stap, 15 min. draf, 15 min. galop, 15 min. stap
b) 10 min. stap, 10 min. draf, 5 min. galop, 10 min. stap
c) 15 min. stap, 10 min. draf, 20 min. galop, 15 min. draf

50. Wat is het belangrijkste wat betreft de beugels:
a) dat ze van deugdelijk materiaal (bv aluminium) zijn zodat ze niet snel kunnen breken
b) dat ze voldoende ruim zijn, zodat uw voet er ten alle tijden snel uit kan schieten
c) dat ze goed ruw zijn, zodat ze niet weg kunnen schieten

51. Waar zit de straal en hoe ziet die eruit?
a) de straal is de driehoek en zit achter in de hoef
b) de straal is de ovale rand van de hoef onder het ijzer
c) de straal is de maat van de hoef, gerekend vnauit het middelpunt

42C
43C
44A
45B
46A
47C
48B
49B
50B
51A

52. Onderweg komt een ijzer los te zitten. Wat doet u?
a) afstijgen, paard laten krabben, zodat het ijzer weer vast komt te zitten
b) afstijgen, stuk hout of steen zoeken en het ijzer weer vastslaan
c) het ijzer verwijderen als het al scheef zit, anders aan de hand naar de stal stappen

53. Mag een paard tijdens een lange buitenrit worden gedrenkt?
a) ja, tijdens een lange rust en dan nog met mate
b) nooit
c) vooral als het warm is, zoveel hij lust

54. een der ergste zonden is een kletsnat paard thuisbrengen. Hoe voorkomt u dat?
a) bij de stal afstijgen en met stro droogwrijven
b) het paard nooit te overneme en het laatste half uur te stappen
c) bij de stal een deken opleggen dat het vocht opneemt

55. Tijdens een winterse buitenrit wilt u bij een café iets warms drinken. Er is alleeen een paardenbalk. Hoe laat u het paard achter?
a) vastzetten aan de balk en weggaan
b) men laat een paard niet op een voor hem vreemde plaats alleen vastgebonden achter en zeker laat men een warmgereden paard (ook al is het niet bezweet) op een winterse dag hoe dan ook niet buiten staan
c) vastzetten met een lang touw, zodat het zelf uit de wind kan gaan staan.

56. Hoe rijdt u in zwaar terrein?
a) bij voorkeur in galop, om het luie zweet eruit te rijden
b) bij voorkeur in uitgestrekte draf omdat dit goed is voor de spieren
c) in zodanige wisseling van gangen dat het paard niet nodeloos wordt vermoeid

57. Als u met een groep rijdt en een ruiter moet op een of andere reden afstijgen, wat doet u dan?
a) niet eerder wegrijden dan wanneer die ruiter weer goed te paard zit
b) afstijgen, hem helpen en dan snel weer opstijgen en weer wegrijden
c) gedurende de tid dat hij op de grond is wat overgangen naar draf en galop oefenen

58. U hoort vaak het woord ruiter-etiquette gebruiken. Wat betekent dit?
a) het gedrag van een ruiter tegenover zijn paard
b) wellevendheid tegenover de medemens en mederuiter en gezond verstand
c) het dragen van de juiste ruiteruitrusting

59. Wat betekent een paard overnemen?
a) wisselen met een paard van een andere ruiter
b) teveel van het paard eisen
c) een paard aan de hand naar stal geleiden

60. Tijdens een buitenrit krijgt u het te warm en u wilt een windjack uittrekken. Wat doet u?
a) paard in stap over laten gaan, en een mederuiter vragen u behulpzaam te zijn bij het uittrekken
b) een arm door de teugel steken, zodat het paard niet weg kan en het jack vlug uittrekken
c) op een geschikte plaats afstijgen en op de grond het jack uittrekken

52C
53A
54B
55B
56C
57A
58B
59B
60C

61. Hoe gedraagt wild zich ten opzichte van paarden en ruiters?
a) het schrikt op bij het eerste geluid van de hoeven van het paard
b) het trekt zich over het algemeen weinig van ruiters aan, omdat de paardelucht overheerst
c) het gaat achter paarden aan

62. Het bord verboden toegang art. 461 w.v.s. betekent dat een ruiter dit terrein niet mag betreden. Wat beteknet het bord ‘eigen weg’?
a) toegang alleen voor ruiters die het ruiterbewijs hebben
b) toegang zolang de eigenaar dit stilzwijgend toestaat
c) toegang voor ruiters alleen met eigen paard.

63. Ruiters mogen niet op wandel-of fietspaden komen. Waarom hebben terreineigenaren daar zo’n bezwaar tegen?
a) omdat fietsers en wandelaars vaak bang zijn voor paarden en daardoor in paniek kunnen raken
b) omdat paarden de paden kapot trappen en daardoor aanzienlijke schade aanrichten
c) omdat fietser en wandelaars van de paden af moeten als er ruiters aankomen

64. Hoe zit een paardenvoorbeen in elkaar, gerekend van de hoef af?
a) hoef, krnoonrand, kogel, pijp, kootbeen, knie, bovenarm, schouder
b) hoef, kogel, kootbeen, pijp, krioonrand, schouderblad, elleboog, knie
c) hoef, kroonrand, kootbeen, kogel, pijp, knie (handwortelgewricht), onderarm,
d) elleboog, bovenarm, schoudergewricht schouder.

65. Wat doet u als uw paard gaat kreupelen?
a) terugnemen in stap, voorzichtig doorrijden en hopen dat het overgaat
b) in galop aanzetten, zodat door de snelheid de ongerechtigheid uit de hoef springt
c) afstijgen, bewuste been optillen en kijken of er een steen, spijker, stuk glas of iets anders in de hoef is gekomen.

66. Wat is koliek?
a) aangeboren maandagziekte
b) een door griep veroorzaakte uitstulping in de maag
c) buikkramp, meestal veroorzaakt door vertoppingen van de darmen als gevolg van verkeerd voedsel of koud water

67. Mag een paard met versnelde ademhaling op stal worden gezet?
a) ja, het komt daar wel tot rust
b) nee, eerst goed afstappen
c) hangt er van af hoe snel de ademhaling is

68. een hoofdstel bestaat uit verschillende onderdelen deze zijn:
a) kopstuk, zijstukken, neusstukken, bit, teugels
b) kopstuk, bakstukken, neusriem, frontriem, keelriem, kinriem, bit en teugels
c) hoofdriemen, bit, neusriem, keelriem, frontriem, martingaal en teugels

69. Waaraan herkent men een drukking?
a) de drukking is een kale plek
b) de plek waar een drukking is voelt warm aan
c) de huid ziet rood

70. Hoeveel km legt men in een verantwoord tempo af per uur?
a) 9 a 10 km
b) 14 a 15 km
c) 6 a 7 km

61B
62B
63B
64C
65C
66C
67B
68B
69B
70A

71. Wisselt men tijdens een lange draf van been en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?
a) ja, om het paard niet eenzijdig te belasten
b) nee, omdat een paard liever op hetzelfde been wordt gereden
c) ja, omdat de meeste paarden zo zijn aangereden.

72. Wat verstaat men onder een goed, bevestigde en onafhankelijke zit van de ruiter?
a) de ruiter zit ontspannen rechtop in het diepste punt van het zadel zonder beugels en teugels als steun te gebruiken
b) de ruiter zit rechtop in het zadel met constant anagetrokken kruis, waarbij teugels en beugels dienen als ondersteuning van de zit
c) de ruiter zit onstpannen achter in het zadel, met de voeten iets voor de singel, waarbij de teugels in een boog hangen om het paard niet in de mond te hinderen.

73. Mag een ruiter op een fies- of wandelpad rijden?
a) nee
b) ja, zal hij maar stapt als hij een wandelaar of fietser tegenkomt
c) ja, zolang er geen boswachter of politieagent in de buurt is.

74. Waarom moet een hoef soepel blijven, d.w.z. goed verzorgd?
a) omdat de hoef anders gaat afbrokkelen, waardoor nageltred ontstaat
b) omdat de hoef moet kunnen uitzetten en inkrimpen (hoefmechanisme)
c) omdat een iet verzorgde hoef een paard ontsiert

75. Asl er een spijker of stuk glas in de hoef zit, doet u het volgende:
a) laten zitten, het paard naar de dichtsbijzijnde stal brengen en de dierenarts waarschuwen
b) verwijderen, eventueel met behulp van een beugelriemgesp en plaats van de verwonding markeren, zodat de dierenarts weet waar de hoef behandeld moet worden
c) niets doen en het paard in stap naar huis rijden.

76. Koliek kan men constateren doordat het paard sterk gaat zweten, de neiging heeft om te gaan liggen om de pijn te verminderen en niet meer mest. Wat doet u?
a) in beweging houden en de dierenarts waarschuwen
b) met strobalen ondersteunen als hij gaat liggen en water geven
c) buit masseren

77. Als een paard niet wil eten wat doet men dan?
a) voer weghalen om honger te krijgen
b) klontje suiker geven om eetlust op te wekken
c) voerbak en mond nakijken en eventueel dierenarts waarschuwen

78. Zeer belangrijk is dat een hoofdstel goed past en het bit goed in de mond ligt. Dit is het geval wanneer:
a) het bit in de mondhoeken ligt, maar deze niet optrekt
b) er tussen de mondhoeken en het bit een vinger ruimte zit
c) het bit de omnhoeken iets optrekt en rimpelt

79. Een van de eerste vereisten voor een verantwoord rijdende ruiter is:
a) nooit op een gedrukt paard rijden
b) naagaan of een drukking pijn doet en indien dit zo is het paard laten staan
c) altijd sporen of karwats bij zich te hebben

80. Wat is tempo rijden?
a) zo hard mogelijk rijden
b) een regelmatige afwisseling van vlotte stap, rustige draf en langzame galop
c) een eenmaal gekozen tempo, hetzij stap, draf of galop consequent volhouden

71A
72A
73A
74B
75B
76A
77C
78A
79A
80B

81. Wat verstaat men onder linker galop of galop links?
a) een drie tempogang. Rechtervoorbeen en linkerachterbeen grijpen het verst naar voren
b) een drie tempogang. Linkervoorbeen en rechterachterbeen grijpen het verst
c) een drie tempogang. Linkervoorbeen en linkerachterbeen grijpen het verst

82. Waarom moet u altijd de teugels controleren?
a) omdat ze altijd op de ongelukkigste moment breken, waardoor u een ernstig ongeluk kan krijgen
b) omdat vaak een kant van de teugel iets langer is en daardoor uw paard onbestuurbaar wordt
c) omdat u bij korte teugels steeds met gestrekte armen moet rijden waardoor u snel vermoeid raakt

83. Wat zijn drukkingen?
a) de plekken op de rug waar het zadel moet drukken
b) onderhuidse zwellingen
c) eeltknobbels

84. Hoe zadelt u op?
a) Het zadel van voren naar achteren schuiven tot het vast ligt tegen de schoft
b) Het zadel midden op de rug leggen en heen en weer schuiven tot het vast ligt
c) Het zadel van achteren naar voren schuiven tot het vast tegen de schouders ligt

85. Bij een goed gezadeld paard is:
a) er een ruimte van 3 vingers tussen schoft en zadel en is de deken of schabrak in de kamer getrokken
b) is er geen ruimte tussen de schoft en het zadel en ligt de deken of schabrak vlak over de rug getrokken
c) er is 3 vingers ruimte tussen schoft en voorkant van het zadel en steekt de deken of schabrak een vuistbreedte voor het zadel uit.

86. Wat betekent lichtrijden op het linker voorbeen?
a) dat men in het zadel komt wanneer de linkerschouder naar achteren gaat
b) dat men in het zadel komt wanneer de rechterschouder naar achteren gaat
c) dat men de verlichte zit aanneemt

87. Waar moet u bij het controleren van het harnachement het eerst naar kijken bij de beugelriemen?
a) dat ze niet gedraaid zitten, omdat ze anders in het scheenbeen snijden
b) dat er voldoende gaatjes inzitten om ze goed te verstellen
c) dat ze soepel zijn, geen breuken vertonen en dat de veiligheidssluiting aan het zadel werkt

88. Tijdens een buitenrit gaat het paard kreupelen. Wat betekent dit?
a) dat het paard zonder uw hulpen plotseling van draf in galop overgaat
b) dat de gan van het paard onregelmatig wordt omdat het paard probeert een been te ontlasten
c) dat het paard weigert door kreupelhout te gaan

89. Hoeveel drinkt een paard gemiddeld per dag?
a) 10 tot 20 liter
b) 40 tot 60 liter
c) 20 tot 40 liter

90. Mag een paard bij thuiskomst onmiddelijk drinken?
a) nee
b) ja
c) slechts een paar teugen en alleen wanneer het niet bezweet is

81 C
82 A
83B
84A
85A
86A
87C
88B
89C
90C

91. Wat beteknt dat een paard over zijn water is? Wat doet u eraan?
a) het paard heeft teveel gedronken, voorlopig niet laten drinken
b) het paard is schrikachtig voor water. Gericht trainen
c) het paard kan niet wateren omdat het tijdens de rit geen gelegenheid heeft gehad. Afstijgen en op droog zand of beter nog op stro zetten

92. Wat is de verlichte zit en wanneer gebruikt men die?
a) de zit waarbij de ruiter het bovenlichaam naar voren brengt en voornamelijk op knieen en dijen steunt
b) de zit waarbij de ruiter rechtop in de beugels staat en met de hand de lepel van het zadel vasthoudt
c) de zit waarbij de ruiter het volle gewicht op de beugels brengt. Alleen bij het sprinen over bomen of hekken.

93. Wat is een druipkol?
a) een bles die breed van boven en smal van onder is
b) een halve-maanvormige ster op het voorhoofd
c) een witte druppelvormige vlek op het voorhoofd

94. Hoe noem je de stand van een te sterk gebogen achterbeen?
a) beervoetig
b) sabelbenig
c) koehakkig

95. hoe noem je de overgang van hoef naar huid?
a) kroonrand
b) hoefrand
c) straal

96. Wat doe je als je paard voorwaarts wil gaan bij het opstijgen?
a) je neemt beide teugels wat korter
b) je neemt de linkerteugel wat korter
c) je neemt de rechterteugel wat korter

97. Hoe noem je een bruin paard met zwarte manen, staart, benen en snuit?
a) vos
b) schimmel
c) bruine

98. Op welk been moet je lichtrijden als je buiten rijdt?
a) linkerbeen
b) maakt niet uit_wat je zelf het prettigst vindt
c) afwisselend links en rechts

99. Bij een gezond paard is de vacht:
a) half mat en rechtopstaand
b) glanzend en vlakliggend
c) vet en een beetje kleverig

100. Hoe heet het gedeelte van het been tussen kroonrand en kogel
a) pij
b) koot
c) handwortel

101. Wat is een overhoef?
a) een botwoekering aan kroonrand of kootbeen
b) een te lange hoef
c) het voorbij de voetafdruk van het voorbeen stappen met het achterbeen.

91C
92A
93C
94B
95A
96C
97C
98C
99B
100B
101A

102. Als je aan het verkeer deelneemt op een paard, en je wilt afslaan, wat moet je dan doen?
a) voorrang nemen
b) je hand uitsteken
c) in draf overgaan en snel afslaan

103. Wat is nageltred?
a) diepe hoefscheur vanuit de kroonrand
b) steekwond in de hoef door een scherp voorwerp
c) hoog optrekken van de benen in draf

104. wat is de atlas bij een paard?
a) de eerste halswervel
b) de eerste rugwervel
c) de laatste staartwervel

105. In welke gang passeer je andere ruiters?
a) stap
b) draf
c) galop

106. Wat is een hangend rooster?
a) iets heel lastigs dat in slecht onderhouden stallen voorkomt
b) een gezwollen gehemelte komt vaak voor bij paarden die wisselen
c) staartverlamming waardoor de staart niet meer opgetild kan worden.

102B
103B
104A
105A
106B
Laatst bijgewerkt door germie op 26-04-02 20:51, in het totaal 9 keer bewerkt


marloes-joy

Berichten: 8420
Geregistreerd: 28-07-01
Woonplaats: Vianen

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 08:14

super joh!
ik had toch wel eenpaar foutjes
namelijk
58 had ik C
59 had ik A
62 had ik A
63 had ik C

als je er meer hebt , heel erg graag
bij 71 hoort antwoord A

Margreet

Berichten: 18246
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 09:19

Ik vond die vragen al simpel toen ik 4 jaar geleden mijn ruiterbewijs heb gehaald, maar nu vind ik ze gewoon ronduit infantiel!
Iedereen die zakt op het theorie gedeelte en ouder is dan 12 jaar zou zich heel diep moeten gaan schamen.

Nulla tenaci invia est via

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 09:24

Nou, magreet, ik ben bezig om ze allemaal over te typen, ik had ook 0 fouten op het examen, maar toch zakt 1/3!!!!!

gomir

Berichten: 23900
Geregistreerd: 13-09-01
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 09:26

Hé margreet, dat vind ik nou ook *LOL*

Ik heb het twee jaar geleden gehaald en toen had ik één foutje in de theorie. Ik wist niet dat je paard naast je bromfiets mag lopen als je motor uit is Haha! (lijkt me trouwens nog steeds onlogisch en erg gevaarlijk...maar ja, ik ben ook niet voor paard naast de fiets Party!! )

Margreet

Berichten: 18246
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 09:31

Dan is dat die 1/3 die erg weinig ervaring heeft en ook nog te beroerd is om even dat boekje door te lezen. De meeste vragen zijn echt zo logisch, als je een klein beetje ervaring met paarden en een gezond boerenverstand hebt dan kun je de vragen zo beantwoorden.

Nulla tenaci invia est via

Josti

Berichten: 1534
Geregistreerd: 28-03-02
Woonplaats: Amsterdam

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 09:33

zoo heeee ik d8 dat het moeilijker zou zijn *LOL*

dit is een eitje Haha!

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 09:37

straks zet ik ze er alle 106 op, dan goed lezen, en oefenen maar

Vippie
Berichten: 10408
Geregistreerd: 11-01-01
Woonplaats: Lalaland

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 09:53

75. Asl er een spijker of stuk glas in de hoef zit, doet u het volgende:
a) laten zitten, het paard naar de dichtsbijzijnde stal brengen en de dierenarts waarschuwen
b) verwijderen, eventueel met behulp van een beugelriemgesp en plaats van de verwonding markeren, zodat de dierenarts weet waar de hoef behandeld moet worden c) niets doen en het paard in stap naar huis rijden.

FOUT!!!!!
Ik heb van mijn veearts geleerd dat het beter is om datgene te laten zitten zodat hij het zelf kan verwijderen. Dan weet hij hoe ver datgene erin heeft gezeten en wat er evt beschadigd kan zijn. Dus nooit zelf gaan lopen dokteren in zo'n geval of dingen eruit lopen trekken, daar is niemand mee geholpen..
Liever nog paard ter plekke laten staan en mobiel de veerats waarschuwen, of naar een woonhuis brengen (hoeft helemaal geen stal te hebben). Paard weet zelf wel in hoeverre hij zijn been kan belasten als je er naast loopt en er zit wat in.

Viv

De reden dat ik niet meer verander is dat ik mezelf dan niet ben maar een ander!
Bedankt voor alles wat je me hebt gegeven wijffie, dag ezeltje...
Cadiz Ruinenkampioen 2008 en Reserve Ruinenkampioen 2009, 2012, 2014!!!!!
A-zadelproef, STERRUIN!!!!
B+12/ L1+3

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 10:03

toch is dit het antwoord dat je MOET geven op het examen. Er staan meerder fouten in het boek!!!

MariekeR

Berichten: 1233
Geregistreerd: 09-09-01
Woonplaats: Haarlem

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 10:29

Ik vond/vind hem ook echt niet moeilijk. Ik heb hem een paar jaar geleden gemaakt, ik had echt helemaal zitten blokken, blijkt hij helemaal niet moeilijk te zijn *LOL*
Ik had 1 foutje in m'n theorie, en ik was ook nog eens de jongste, 12 jaar (en m'n zus van 16 had 3 fouten Haha! )

Cowgirl

Berichten: 20833
Geregistreerd: 04-03-01
Woonplaats: Vulcan

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 10:34

33. Als een ruiterpad naast een wandelpad ligt en u door plassen moet als u een wandelaar tegenkomt, wat doet u dan?
a) gewoon doorgaan in de gang die u rijdt
b) uit de galop overgaan in draf
c) in een lange rij achter de leider aan
Ik weet niet eens welke vraag ik goed moet beantwoorden als ik ALLEEN rijd Haha!
Gewoon in stap overgaan dus, maar dat staat er niet bij

42. Mag een ruiter in het najaar door stoppel (gemaaide) velden rijden?
a) ja
b) nee
c) alleen met toestemming van de eigenaar
Het antwoord is B maar wat als de eigenaar toch toestemming geeft. Stom antwoordt hier.
Antwoordt C had moeten zijn : Nee , tenzij met toestemming van de eigenaar.


48. Waartoe dient een zadeldekje, deken of schabrak?
a) om het paard warm te houden
b) om de druk van het zadel beter te verdelen
c) om het paard te leren het zadel te aanvaarden
Dit is wel de domste vraag die ertussen zit.
Het goede antwoordt staat hier niet tussen. Een shabrak is ter bescherming van je zadel, als jou shabrak de druk moet verdelen van je zadel is er iets goed mis met je zadel.69. Waaraan herkent men een drukking?
a) de drukking is een kale plek
b) de plek waar een drukking is voelt warm aan
c) de huid ziet rood
Ook hier ontbreken verschillende antwoorden, witte haren Bv zijn een zeer bekend verschijnsel bij drukkingen, of de droge plekken onder je zadel.


Het ziet er simpel uit, veel vragen zijn hetzelfde als bij het koetsiers bewijs. Maar zoals ik van de anderen al heb gelezen moet je goed weten welk antwoord ze willen zien Haha!

http://www.skiathos-cats.org/
De katten van Skiathos staan op straat! Wij willen een nieuwe opvang realiseren en kunnen alle hulp gebruiken. Wil je ons ook helpen? https://www.youcaring.com/skiathoscatwe ... on-1022903

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 10:57

vraag 33C moet inderdaad in stap passeren zijn, heb ik fout overgetypt, zal het veranderen.

42 moet idd C zijn, alleen met toestemming van de eigneaar

Verder over die schabrak, dat moet echt het goede antwoord zijn, de druk verdelen. (in het boek staan meerdere fouten, en ja , je moet het boek leren, niet je eigen weg.

paardje

Berichten: 4278
Geregistreerd: 01-11-01
Woonplaats: Amersfoort

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 11:01

ik was 11 en had 4 fouten, niet moeilijk dus.

Dressuurles van jonge paarden t/m ZZ-licht in Amersfoort eo

Arona
Berichten: 165
Geregistreerd: 28-02-01
Woonplaats: kampen

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 11:32

zo he, dat valt me toch nog vies tegen, hoeveel fouten mag je hebben? Verward

ik schaam me diep!!!

mijn fouten waren:
3 C
4 A
10 A
11 A
14 C
16 C
18 B
19 A
21 A
24 B
26 C
37 A
61 A
64 A
69 C
74 A
86 B
89 A
90 A
94 C
101 C
103 A

Help, dat zijn 22 fouten in 106 vragen, bijna een kwart fout!!! Lips are sealed

Toch maar eens snel mijn theorieboekje door gaan lezen!!! Schijnheilig

Soms moet je springen, om al vallende te leren vliegen!

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 11:47

op het examen krijg je 35 vragen, je mag er 7 fout hebben geloof ik.

Sterre

Berichten: 15178
Geregistreerd: 23-08-01
Woonplaats: Mittelfranken - Bayern - Duitsland

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 13:07

Ik had een paar vragen fout. Bijv. die van het stoppelveld: dat mag bij ons dus WEL!
Ook die vraag van dat kolletje, gewoonweg omdat het bij ons anders heet!
Ook heb ik geleerd (de instructrice die ons op het examen voorbereid heeft, hecht heel veel waarde aan het volgen van theorie lessen, een heel weekend lang en het stond ook in mijn theorie boekje!! Knipoog !) dat je een paard op een lange rit zeker mag laten drinken,niet te veel en bij een langere pauze!

Benz († 18.12.09) & Bella († 4.01.10), ik mis julie nog steeds zo erg ;( ....
Welkom lieve Mila <3 !
Vakantie vieren op een echt kasteel in Beieren :) ?? http://www.schloss-moehren.nl/
"Als vandaag voorbij is ben je weer een dag verder"

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 13:30

kun je de nummers er even bijzetten, dan kan ik nagaan of ik misschien een type foutje gemaakt heb, ik heb alles namelijk overgetypt, vandaar.

UniferB
Berichten: 702
Geregistreerd: 19-10-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 13:43

Eerlijk gezegt begreep ik een van de eerste vragen al niet. Wat mag een paard niet; vers gemaaid gras???? Mogen ze idd niet als het met een grazongrasmaaier is gemaaid. Die slaat het gras nl. stuk en daardoot komen er te veel eiwitten vrij. Een maaier die je aan je trekker hangt of de ouderwetse zijs doet dat niet en dat gras is prima. Hij maait het tenslotte zelf ook af met zijn tandjes. Je moet het vers gemaaide gras wel binnen twee dagen opvoeren.

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 13:45

Die vraag met dat gemaaide gras heb ik idd op m'n examen gehad, gewon logisch nadenken, het andere is altijd goed, gemaaid gras soms (als het niet fijn is)

Sterre

Berichten: 15178
Geregistreerd: 23-08-01
Woonplaats: Mittelfranken - Bayern - Duitsland

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 14:06

germie schreef:
kun je de nummers er even bijzetten, dan kan ik nagaan of ik misschien een type foutje gemaakt heb, ik heb alles namelijk overgetypt, vandaar.


Sorry Knipoog , het gaat om nr.
42) Mag een ruiter in het najaar door stoopelvelden rijden? (Wij dus wel, lekker "blokkeren" =gewoon scheuuuuren Pling !)

53) Mag een paard tijdens een langere buitenrit worden gedrenkt?

93) Wat is een druipkol

Benz († 18.12.09) & Bella († 4.01.10), ik mis julie nog steeds zo erg ;( ....
Welkom lieve Mila <3 !
Vakantie vieren op een echt kasteel in Beieren :) ?? http://www.schloss-moehren.nl/
"Als vandaag voorbij is ben je weer een dag verder"

Rinske

Berichten: 23960
Geregistreerd: 16-04-02
Woonplaats: Loon op Zand

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 14:23

OK, ik had er toch iets meer fout dan ik van te voren had gedacht: 16!! Frusty Haha. Maar ik heb nooit het ruiterbewijs gehaald en vind het ook niet zo nodig. Tenminste hier doen ze van die domme dingen die iedereen kan. Daar ga ik dan geen geld aan besteden. Maar het is natuurlijk wel handig in sommige gebieden. Maar uh, ik ga die vragen toch maar eens bestuderen. Haha.

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 14:27

STerre, dat van dat drenken tijdens de rit, het antwoord is echt goed volgens de srr. alleen met mate dus.
stoppel: alleen met toestemming vna de eigenaar mag je erdoor.

JoT

Berichten: 3507
Geregistreerd: 22-04-02
Woonplaats: Den Haag

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-04-02 14:56

Goh, dat valt best wel mee eigenlijk. Ik wil dit jaar voor het ruiterbewijs gaan en ik maakte me vooral zorgen over het theoriegedeelte. Maar dit was best makkelijk, of misschien weet ik toch meer dan ik dacht. Niet dat ik nu zou slagen, maar toch....
Sommige vragen waren zo logisch, dat ik me afvroeg of ik in de maling werd genomen. Bijvoorbeeld hoe noem je een bruin paard met zwarte manen, staart, benen en snuit. Goh, zou dat nou een schimmel zijn? Verward En bij andere vragen is het gewoon een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Maar wat de anatomie van het paard betreft ben ik echt nog dom, daar moet ik wel voor gaan blokken. Ik neem de uitdraai van de vragen vanavond mee naar de manege, eens even kijken wat de rest ervan brouwt. Haha!

7 augustus 2012: Rust zacht lieve Macho. Je hebt me zoveel gegeven, ik zal je nooit vergeten.

germie

Berichten: 16567
Geregistreerd: 02-04-02

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 26-04-02 15:36Wie is er online

Gebruikers op dit forum: AmenteC, Eva2020, lrm, nikilover, Otti1977, PaulineJerry, YPT en 32 bezoekers