Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Moderators: Muiz, Firelight, Maureen95, NadjaNadja, Essie73

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Nieuwsredactie

Berichten: 13768
Geregistreerd: 20-04-16

Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 22-07-22 18:10

LTO Nederland
Algemeen

Afbeelding
Afbeelding ter illustratie. Foto: Renate Zuidema Fotografie


FNRS en LTO vakgroep paardenhouderij organiseerden op 20 juli een webinar ‘Effecten van de stikstofplannen op de paardenhouderij’. In dit webinar zijn Haike Blaauw (directeur FNRS), Marieke Toonders (voorzitter LTO vakgroep paardenhouderij), Rud van Herk (Van Dun Advies) en Mark Heijmans (themacoördinator LTO Nederland) met elkaar in gesprek gegaan over de stikstofplannen en de mogelijke gevolgen op de paardenhouderij. De deelnemers aan het webinar gaven aan veel zorgen te hebben over de stikstofplannen en de mogelijke uitwerkingen voor de eigen situatie.

In een interactieve webinar gingen de vier tafelgasten onder leiding van Esther de Snoo in gesprek over wat er op dit moment speelt in Nederland op het gebied van stikstof. De aangekondigde kabinetsplannen doen ook veel stof opwaaien in de hippische sector. Er is veel onzekerheid en onbegrip over de huidige situatie en de toekomstmogelijkheden van bedrijven. Het doel van de webinar was zoveel mogelijk paardenhouders informeren over de (mogelijke) gevolgen van de aangekondigde plannen.

Juridische achtergrond
Marieke Toonders is naast voorzitter van LTO vakgroep paardenhouderij werkzaam als advocate bestuursrecht in het agrarische domein. In het webinar lichtte zij toe vanuit welke juridische achtergrond Nederland verplicht is om stappen te ondernemen onder andere op het gebied van stikstof.

In een korte tijdslijn komt het er op neer dat de stikstofproblematiek al speelt sinds begin jaren ’80 met de ‘zure regen’. In Europees verband werden er afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen. Daarbij werden de Vogel- en Habitatrichtlijn vastgesteld. Elke lidstaat wees Natura 2000-gebieden aan en legde vast bij de Europese commissie welke vogels en habitats zij in deze gebieden zouden beschermen.

Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Daarnaast kent Nederland sinds 1 juli 2021 de Wet stikstofreductie en natuurverbetering waarin onder andere de stikstofreductie opgaves vastgelegd zijn. In 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. Het coalitieakkoord van de huidige regering laat een versnelling zien in de doelstelling. Hierin staat dat 74% van het areaal al in 2030 onder de KDW moet zitten.

Nationaal Programma Landelijk Gebied
Themacoördinator Mark Heijmans van LTO Nederland presenteerde het stikstofverhaal in een bredere context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Stikstof is de eerste aanzet, maar het Kabinet komt later met plannen voor de klimaatopgave en waterkwaliteit. Hiervoor heeft het kabinet 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld.

In juni 2022 heeft het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied inclusief richtinggevende emissiereductiedoelen stikstof per gebied gedeeld. In oktober 2022 volgt een regionale uitwerking van de doelen voor water en klimaat. In het voorjaar van 2023 is het Ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied beschikbaar. Het streven is om het programma medio 2023 definitief vast te stellen.

Met de eerste stap rondom stikstofreductiedoelen wil het Kabinet richtinggevend zijn richting provincies en belanghebbenden om in de gebieden aan de slag te gaan en een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. Bij de uitwerking van de gebiedsprogramma’s hebben provincies ruimte om af te wijken als men de doelen maar haalt. Daarbij geldt dat de reductieopgave per gebied is en niet per bedrijf. Maar naast deze eerste stap gaan er dus nog aanvullende doelstellingen op klimaat en waterkwaliteit komen. Ook spreekt de overheid over ‘structurende keuzes’: dit zijn keuzes die de overheid nog gaat maken en die een grote ruimtelijk impact hebben. Te denken aan keuzes voor bijv. beekdalen, droge zandgronden of veenweidegebieden.

Veel zorgen
Als directeur van de FNRS kon Haike Blaauw beamen dat er veel zorgen zijn onder paardenhouders over wat de stikstofplannen voor hun bedrijven gaan betekenen. Hij refereert daarbij ook aan praktijkzaken alwaar paardenhouderijen plaats moeten maken voor natuurplannen. Het beeld over veel zorgen wordt bevestigd door de reacties van de kijkers op de vraag hoeveel zorgen men zich maakt over de eigen situatie in relatie tot de stikstofplannen. Daarbij scoort 61% van de kijkers een 7 of hoger op schaal van 1 tot 10. 11% van kijkers geeft zelfs aan zich ernstig zorgen te maken over de eigen situatie.

Het belangrijkste advies
Vanuit Van Dun Advies sloot Rud van Herk aan. Hij ging nader in op wat een paardenhouder op dit moment kan doen en hoe de sector zich hier verder op kan voorbereiden. Het belangrijkste advies: controleer of de vergunningen die zijn afgegeven op de accommodatie actueel zijn en of er een natuurbeschermingsvergunning is afgegeven. Met een vraag aan de kijkers werd duidelijk dat 25% niet weet of vergunning voor de eigen activiteiten op orde zijn. 24% heeft geen vergunning en 18% denkt wel een vergunning te hebben, maar weet niet precies waarvoor.

Daarnaast is duidelijk dat de afstand tot een Natura 2000-gebied een belangrijke rol speelt. Ligt men in de nabijheid van een gebied, dan is de kans groter dat er een beroep op je gedaan wordt om stikstof te reduceren, dan dat je op grotere afstand zit. Met AERIUS berekeningen kan getoetst worden wat de bijdrage van het bedrijf is op Natura 2000-gebieden.

Wat doen LTO en FNRS
FNRS en LTO realiseren zich dat met één webinar niet alles duidelijk kan worden. Ook is er nog veel niet duidelijk en beide partijen blijven de ontwikkelingen volgen en leden daarover informeren. Met het webinar is getracht om informatie te delen. De FNRS gaat met haar leden aan de slag in regionale werkgroepen. Bij LTO volgen leden-uurtjes alwaar meer specifiek naar eigen casussen gekeken kan worden. In totaal hebben 492 kijkers het webinar live gevolgd. 68% van deze kijkers betrof kijkers met een bedrijf met paarden. Leden van LTO en FNRS krijgen de mogelijkheid om het webinar terug te kijken.

Bekijk hier de veelgestelde vragen uit de webinar stikstof paardenhouderij.

Contact met de Nieuwsredactie? Of een tip insturen? Stuur ons een PB! Taal/spellingsfout gevonden? Meld het hier. Feedback voor de NR? Die kun je hier kwijt.


OleJon
Berichten: 2479
Geregistreerd: 04-07-14

Re: Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-07-22 19:09

Echt triest

UK_eef

Berichten: 4215
Geregistreerd: 18-06-03
Woonplaats: Gemeente Dronten

Re: Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-07-22 19:59

Mooi georganiseerd en vrij bijzonder dat zoveel ondernemers niet weten of/welke vergunning ze hebben.

corinec
Berichten: 1098
Geregistreerd: 15-01-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-07-22 20:11

Je kan zo achterhalen of je bedrijf beschikt over een natuurvergunning. Afhankelijk van in welke provincie het bedrijf ligt kan je daarvoor terecht bij de provincie of omgevingsdienst.Dit kan gewoon per mail zie ook https://nldevbi-woodside.savviihq.com/o ... e-gezagen/

ruitje

Berichten: 12271
Geregistreerd: 29-06-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-07-22 21:01

UK_eef schreef:
Mooi georganiseerd en vrij bijzonder dat zoveel ondernemers niet weten of/welke vergunning ze hebben.


Ik was daar ook verbaasd over. Overigens weet ik het percentage niet meer, maar het waren niet alleen ondernemers die keken.

24/7 buiten en een binnenbak in de Randstad? Het is er:
insta: https://www.instagram.com/staldegroenemeer website: https://www.staldegroenemeer.nl

Caesar
Berichten: 9288
Geregistreerd: 20-01-05

Re: Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-07-22 11:10

Of het ooit verder uitgerold gaat worden weet ik niet; maar ook regionaal gaan er al wijzigingen komen binnen de bebouwde kom en het houden van dieren. Niet direct stikstof gerelateerd maar ik vind het een opvallende notitie.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/C ... j8y2IDvL5c

De praktijk is de leermeester van alle dingen.

hoefnageltje
Berichten: 479
Geregistreerd: 28-01-09

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-07-22 20:02


Hilary

Berichten: 9201
Geregistreerd: 22-05-04

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-07-22 20:11

Bij de gemeente Woensdrecht gaat het om een algeheel houderij-verbod voor een aantal diersoorten binnen de bebouwde kom + 100 meter daarbuiten voor niet-bedrijven.

Bij de gemeente Loon op Zand gaat het om een houderij-verbod voor een aantal diersoorten binnen de bebouwde kom + 100 meter daarbuiten indien de dieren voor overlast (kunnen) zorgen.
Bij deze gemeente staat dus eigenlijk beschreven dat je de stront van de beest moet opruimen zodat het niet gaat stinken, je geen voedsel moet laten slingeren zodat het gaat stinken, en je maatregelen moet nemen tegen geluidsoverlast als je beest herrie produceert tussen 22u en 7u.

De apv van Loon op Zand is al geldig sinds 2019 trouwens.

Oy with the poodles, already

elnienjo

Berichten: 9541
Geregistreerd: 22-05-19

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-07-22 20:16

Hilary schreef:
Bij de gemeente Woensdrecht gaat het om een algeheel houderij-verbod voor een aantal diersoorten binnen de bebouwde kom + 100 meter daarbuiten voor niet-bedrijven.

Dat is heftig! Vandaar de protest vlaggen bij de geitenboerderij. Manege de Wolf zit buiten de bebouwde kom dus mag wel?

Hilary

Berichten: 9201
Geregistreerd: 22-05-04

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-07-22 20:21

Als je 100 meter buiten de bebouwde kom zit mag je de dieren houden die in de lijst staan, maakt niet uit of je particulier of bedrijf bent.
Als je een bedrijf bent en binnen de bebouwde kom zit of maximaal 100 meter daarbuiten, mag je ook de dieren uit de lijst houden (dan wellicht wel vergunningsplichtig).

Citaat:
Dit aanwijzingsbesluit is voor 1 of meer dan de onder lid 1 aangeduide diersoorten uitsluitend van toepassing indien het houden van bedoelde diersoorten in de zin van de Wet Milieubeheer geen bedrijfsmatige activiteit is of een activiteit in omvang alsof zij bedrijfsmatig is

Dus: deze regel geldt alleen als het om niet-bedrijf gaat.

Edit: ik kan me overigens voorstellen dat een geitenboerderij (of pluimvee of varkens of …) juist binnen de bebouwde kom voor gezondheidsschade kan zorgen (denk aan Q-koorts). Dat zou dan een reden kunnen zijn dat een gemeente zo’n bedrijf graag uit de bebouwde kom wil hebben.

Oy with the poodles, already

eilleen333

Berichten: 12829
Geregistreerd: 29-10-05
Woonplaats: Zwolle

Link naar dit bericht Geplaatst: 24-07-22 08:00

Hilary schreef:
Als je 100 meter buiten de bebouwde kom zit mag je de dieren houden die in de lijst staan, maakt niet uit of je particulier of bedrijf bent.
Als je een bedrijf bent en binnen de bebouwde kom zit of maximaal 100 meter daarbuiten, mag je ook de dieren uit de lijst houden (dan wellicht wel vergunningsplichtig).

Citaat:
Dit aanwijzingsbesluit is voor 1 of meer dan de onder lid 1 aangeduide diersoorten uitsluitend van toepassing indien het houden van bedoelde diersoorten in de zin van de Wet Milieubeheer geen bedrijfsmatige activiteit is of een activiteit in omvang alsof zij bedrijfsmatig is

Dus: deze regel geldt alleen als het om niet-bedrijf gaat.

Edit: ik kan me overigens voorstellen dat een geitenboerderij (of pluimvee of varkens of …) juist binnen de bebouwde kom voor gezondheidsschade kan zorgen (denk aan Q-koorts). Dat zou dan een reden kunnen zijn dat een gemeente zo’n bedrijf graag uit de bebouwde kom wil hebben.Het probleem is alleen dat we steeds meer bebouwde kom maken, ook in de richting van die bedrijven.

<3Mone-Mesia van 't Witteveen <3
https://www.vet-service.nl Paardentandarts/ paardendierenarts aan huis
https://www.willowranchsanctuary.com/

Tancreda4

Berichten: 23879
Geregistreerd: 12-01-03
Woonplaats: ZuidHolland

Re: Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst: 24-07-22 08:34

Ik wiolde dat net zeggen idd, die bebouwde kom wordt alleen maar groter en groter... Denk je goed te zitten en jaren erna zit je opeens midden in.

elnienjo

Berichten: 9541
Geregistreerd: 22-05-19

Re: Terugblik webinar paardenhouderij: veel zorgen over stikstofplannen

Link naar dit bericht Geplaatst: 24-07-22 08:47

Bij dat linkje van Woensdrecht staat in elk geval dat alles wat er al was binnen de bebouwde kom ook mag blijven. Maar natuurlijk wel jammer als iemand toch een paard aan huis wil terwijl de vorige eigenaar geen paard had.


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: blijder, IASCrawler, kamsel, NadjaNadja, Nietsmar, Tinkermuts, Ubermetrics en 18 bezoekers