Waarschijnlijk Rhino(neuroversie)in Oensel (9 km van Geleen)

Moderators: Murosch, A_nouk

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Gast654

Berichten: 6080
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Spaubeek

Waarschijnlijk Rhino(neuroversie)in Oensel (9 km van Geleen)

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 01-04-02 18:32

Er is waarschijnlijk Rhino uitgebroken in Oensel (lb.). En dan de neurologische versie. Ik heb dit van 2 bronnen.
Er zijn intussen al 2 paarden dood.
Het is op stal Hendricx, die stal is intussen helemaal geisoleerd. Zelfs de ramen zijn dicht en er is een team van 6 dierenartsen mee bezig om uit te zoeken wat en hoe. Paarden mogen daar niet van stal en mensen moeten door een desinfectered middel.
Wat ik heb begrepen is dat zaterdag het eerste paard is ingeslapen omdat de eigenaren het niet langer wilde laten lijden. Op die stal zijn er nog meer paarden ziek geweest varierend van niet lekker en dikke benen tot echt beroerd. Het paard wat zaterdag is ingeslapen had ernstige ataxie (was verlamd). Gisterochtend is een paard heel ziek geworden en 's avonds was het dood.
Het enge, vind ik, is dat deze stal nog geen 9 km van onze stal is. Overal op stal hangen dan ook brieven van de dierenkliniek met uitleg.
Wij mogen nu dus ook niet van het terrein af en er komt een spoedenting. Pablo is heeft nog nooit een enting tegen Rhino gehad dus die heb ik ook opgegeven maar er is een tekort aan entstof dus ik weet niet wanneer hij de enting krijgt maar ik hoop zo snel mogelijk. Gelukkig is hij op het moment heel erg gezond dus heeft hij een goede weerstand.
Ik hoop maar dat het gauw over is.
Zijn jullie paarden geënt tegen Rhino? Bij ons zijn sommige wedstrijdpaarden wel ingeent maar Pablo heeft tot nu toe niet de Rhinoprik gehad.

Dit weet ik van Rhino (www.keerhoeve.nl)
Rhinopneumonie
Rhinopneumonie bij het paard wordt veroorzaakt door een Herpesvirus en kent een drietal verschijningsvormen:

1. De ademhalingsvorm.
2. De abortusvorm.
3. De neurologisch( verlammings) vorm.

Een typische eigenschap van het Rhinovirus is dat het dieren kan infecteren, zonder dat deze dieren ziekteverschijnselen tonen.

Een andere typische eigenschap van het virus is, dat het zich in het lichaam verborgen kan houden om bij voor het paard stressvolle omstandigheden alsnog de kop op te steken.

ad 1. De ademhalingsvorm

De ademhalingsvorm toont zich net als de influenza als een virusinfectie van de voorste luchtwegen, met koorts en algemeen ziek zijn en eventueel dikke benen.

De koorts kan zich met 2 pieken presenteren. Als complicatie kan een longontsteking ontstaan. Besmetting ontstaat vooral in het directe neuscontact met andere paarden.

Preventie is mogelijk middels een enting, die echter minimaal 2 keer per jaar moet worden gegeven. Belangrijk is ook dat de enting als groepsenting wordt gegeven. Het enten van 1 paard in een groep paarden die niet geënt worden tegen de rhino lijkt niet zinvol.

ad 2. De abortusvorm

Drachtige merries, die geïnfecteerd worden met het rhinopneumonievirus, kunnen aborteren.

Belangrijke preventieve maatregelen zijn:

weinig/geen contact met andere paarden.

enten van de drachtige merrie op de 3e, 5e, 7e en 9e maand van de drachtigheid.

ad 3. De neurologische vorm

Deze vorm zou vooral ontstaan als virusdeeltjes zich binden aan door het paard geproduceerde antistoffen. Aan de combinatie virusdeeltje-antistof kan zich nog een derde stof binden, waardoor een groter deeltje ontstaat, welk vast kan lopen in bloedvaten, die naar zenuwvezels lopen.

Door een tekort aan bloed sterven de zenuwvezels af en ontstaat de beruchte verlamming van de spieren van de achterhand.

Rhinopeumonie is een virus dat behoort tot de groep van de herpesvirussen. Deze groep van virussen heeft een aantal zaken gemeen, waardoor hij berucht is bij mens en dier. Bij de mens is de koortslip waarschijnlijk de meest bekende. Na besmetting met het herpes simplex virus ontstaat de koortslip. Het lichaam maakt wel afweerstoffen tegen dit virus, maar de weerstand die ontstaat is niet hoog genoeg om het virus uit het lichaam te verwijderen. De symptomen (de koortslip) zullen verdwijnen. Op het ogenblik echter dat de weerstand van een lichaam wat lager is, bijvoorbeeld door een slechte conditie, menstruatie of het doormaken van een andere infectie ziet het virus weer kans om op te spelen en komt de koortslip weer terug.

Doordat een lichaam het virus niet meer definitief kan verwijderen is er dragerschap ontstaan.Wat zijn de gevolgen van zo'n dragerschap:

De patiënt kan steeds weer last krijgen van zijn infectie
De drager kan anderen besmetten (de drager zal vooral anderen kunnen besmetten op het ogenblik dat het virus weer actief is in een lichaam)


Waarom geven herpesvirussen nogal eens aanleiding tot het ontstaan van dragerschap?

Herpesvirussen geven vaak aanleiding tot het ontstaan van dragerschap omdat deze virusgroep:

Vaak het lichaam niet voldoende aanzet tot de productie van antilichamen (afweerstoffen)
De herpesvirussen zitten vaak in cellen waar ze niet bereikbaar zijn voor de antilichamen
Dragerschap is na het doormaken van een herpesvirusinfektie vaak een groot probleem. Volgens specialisten op het gebied van Rhinopneumonie van het paard, zou dat in 30 tot 40% van de gevallen zijn.Besmettelijkheid

Onder besmettelijkheid kan men verscheidene zaken verstaan.

de afstand waarbij een infectie overgebracht kan worden.
Sommige virussen zijn zo klein dat ze als kleine deeltjes lang in de lucht blijven hangen als zeer kleine druppeltjes . Erg berucht in deze zin is het influenzavirus. Een paard dat 20 minuten nadat hij door lucht loopt waar een besmet paard heeft staan hoesten, kan zich nog met dit virus besmetten. Het meest beruchte virus in deze zin dat bij zoogdieren voorkomt, is het mond en klauwzeervirus, dat zich door de lucht vele kilometers kan laten verplaatsen met de wind.

Herpesvirussen zijn niet zo klein en hebben dan ook een vrij nauw contact nodig om van het ene individu op het andere over te gaan. De koortslip zal niet van de ene mens naar de andere waaien, er is een vrij direct of indirect contact nodig voor de besmetting.

Van het rhinopneumonievirus wordt aangenomen dat er bij een afstand enige meters al geen overbrenging meer mogelijk is. Dit geldt natuurlijk niet voor voorwerpen die meegenomen worden. Door snot van het ene paard naar het andere te brengen kun je natuurlijk het virus overbrengen. Vruchtwater van een door het hinopeumonie aborterende merrie bevat ook erg veel virusdeeltjes (schoenen vingers gereedschappen enz).Het inactief worden in de buitenwereld:
Van het Rhinopeumonievirus is bekend dat het buiten het paard vele uren kan overleven (in 7 uur zou bij kamertemperatuur de helft van het virus dood gaan) is de temperatuur lager dan kan het zich noch langer handhaven.De hoeveelheid virus die nodig is om een infectie te laten beginnen:
Paarden en ezels zijn zeer gevoelig voor het Rhinopeumonie virus en hebben dan ook weinig smetsof nodig om de ziekte te gaan doormaken. Dit geldt natuurlijk niet als ze antilichamen tegen dit virus hebben. Of ze al of niet een infectie gaan doormaken is afhankelijk van, aan de ene kant met hoeveel smetstof ze in aanraking komen (infectiedruk) en aan de andere kant hoeveel antilichamen (afweer) het dier heeft. Bij een kleine afweer en een grote infectiedruk zal het paard zich opnieuw besmetten en de ziekte doormaken.Samenvattend kunnen we zeggen dat:

Rhinopneumonie vaak dragerschap geeft.
Dit heeft tot gevolg dat het doormaken van de infectie vaak een opflikkering is van een oude infectie.
Nieuwe infecties, van paarden die geen of weinig weerstand hebben, worden veroorzaakt doordat ze besmet worden door stalgenoten die drager zijn.
Het virus is niet erg besmettelijk; in die zin dat er een vrij nauw contact moet zijn met het paard dat het virus bij zich draagt
Ook een paard dat afweerstoffen heeft kan de ziekte door maken als de infectiedruk hoger is dan de weestand die hij/zij heeft
Het klassieke verhaal van een stal met Rhinopeumonie is dan ook:

Bij de introductie op een stal van meerdere dieren die geen weerstand hebben (vaak jaarlingen) worden deze besmet met het virus door dragers. Op het ogenblik dat deze dieren de ziekte doormaken stijgt de infectiedruk op stal. Doordat er erg veel virus op stal is gaan ook die paarden die wel afweerstoffen hebben, toch weer de ziekte doormaken, waardoor er nog meer virus in de omgeving komt. Deze nog hogere infectiedruk kan ook dieren met een vrij hoge weerstand besmetten. In tegenstelling tot wat vaak gevreesd wordt raast een infectie niet door een streek, maar door een stal.

Uit bovenstaande mag ook duidelijk zijn dat dieren die erg veel schade van een infectie kunnen oplopen (drachtige merries) apart gehuisvest worden in kleine groepen en zeker niet samen met jonge dieren, die bij het doormaken van de ziekte de infectiedruk enorm kunnen opvoeren.De ziekte

Er zijn twee typen virus: het EHV-1 en het EHV-4. Er is een heleboel discussie of de verschillende typen verschillende ziektebeelden geven. Als dat zo is, geeft het EHV-1 vooral de abortus-vorm en de ataxie-vorm en de EHV-4 vooral de infecties van de voorste luchtwegen (zie hiervoor infecties van de voorste luchtwegen)Meestal verloopt de infectie als volgt:

Na een incubatie tijd van 5-12 dagen, zijn de paarden ziek, hebben loopogen, neusuitvloeiing en afhankelijk van de heftigheid van de infectie van een beetje verhoging tot stevige koorts. Vaker is een infectie zo mild dat hij nauwelijks opvalt. Als complicatie kan een bacteriële bronchitis ontstaan. Naarmate de infectie heftiger plaatsvindt, is de kans op zo'n complicatie groter.
De infectie van de baarmoeder, die optreedt gedurende het doormaken van de ziekte, zorgt ervoor dat meestal na enige maanden een abortus optreedt (in Nederland is dit de belangrijkste reden van aborterende merries).
Niet vaak voorkomend, maar zeer gevreesd, is de neurologische vorm. Door aantasting van het ruggenmerg kunnen paarden verlamd raken (ataxie). De aantasting kan van een klein beetje, tot zeer heftig zijn (door achterbenen zaken, en niet meer kunnen mesten). Waarschijnlijk ontstaat dit beeld omdat bij het doormaken van de infectie bloedvaten beschadigd raken en er zodoende zwelling in het ruggenmerg ontstaat. Een andere opvatting is dat een complex, gevormd door een virus met daaraan een antilichaam, vastloopt in bloedvaatjes van het ruggenmerg en hierdoor de beschadiging ontstaat (deze opvatting wordt steeds meer verlaten).
Waarom een enkele keer deze neurologische vorm optreedt is een onderwerp van veel discussie (type EHV-1! versusEHV4 ? infectiedruk?). Wij zullen deze discussie aan de specialisten laten. Mogelijk is wel interessant om op te merken dat er ook andere redenen bestaan waardoor op een stal plotseling meerdere verlamde paarden zijn (RAY STAGGERS komen in Nederland regelmatig voor).

Een enkele keer, maar door ons toch al enige malen gezien, is de oog vorm. Doordat de infectie in de oogbol gaat zitten ontstaan er witte vlekken op de oogbol (in het hoornvlies). Als deze aandoening niet goed behandeld wordt , kan er een blijvende beschadiging van het oog ontstaan
Keelvorm, deze aandoening zouden we hebben kunnen noemen onder A, maar hij geeft toch een wat apart beeld. De infectie handhaaft zich hierbij in de keel. Er ontstaat niet zozeer neusuitvloeiing , maar vooral hoesten en soms een wat snurkend geluid bij inspanning. Het buigen van het hoofd geeft bij deze paarden veel problemen( zie op onze site keelproblemen)


Behandeling

De behandeling is moeizaam. Uiteraard zijn sommige complicaties goed te behandelen zoals de bacteriële bronchitis, ook de oogvorm en keelvorm heeft behandelingsmogelijkheden. Het aborteren is na een een infectie niet te voorkomen .De ataxie kan soms na een goede verzorging weer min of meer herstellen. Het probleem is dat de medische wetenschap niet veel medicijnen heeft die de groei van virussen kunnen stoppen. Er zijn er wel, maar deze zijn erg giftig voor een lichaam en tevens erg duur. Ze worden bij paarden mondjesmaat toegepast.Voorkomen van het virus

Bij onderzoek is gebleken dat bij ongeveer 90% van de Nederlandse paarden antilichamen voorkomen tegen het rhinopneumonievirus. Dit wil niet zeggen dat deze paarden beschermd zijn tegen een infectie (zie het vorige), maar het wil wel zeggen dat die paarden met de infectie of de enting er tegen, in aanraking zijn geweest. De conclusie dat het virus in ons land veel voorkomt is dan ook gerechtvaardigd. In 1963 is de infectie in Nederland voor het eerst geregistreerd.
Laatst bijgewerkt door Gast654 op 02-04-02 11:40, in het totaal 1 keer bewerkt

'They're funny things, Accidents. You never have them 'til you're having them.'- Eeyore


Desiree

Berichten: 28761
Geregistreerd: 23-01-01
Woonplaats: Twente

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-04-02 22:02

En toch kan het weer goed komen als een paard ataxisch wordt n.a.v. rhino. Ik geloof dat het hier gaat om de EHV-1versie, die dus ook berucht is bij merriehouders die fokken. Deze infecteert de baarmoeder waardoor inderdaad spontaan abortus ontstaat. Ik zou mijn paard echter niet meteen opgeven, ook al is het beroerd om aan te zien. Het kan nog bijtrekken.

De hond is de betere mens

Dorine

Berichten: 4131
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: Zevenaar

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-04-02 07:08

Jeetje schrikken zeg, lijkt me echt vreselijk!
Hopelijk is het snel 'ingedamd' en worden er niet nog meer paarden ziek...
We duimen hier voor ze.
Veel sterkte!

Gast654

Berichten: 6080
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Spaubeek

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 02-04-02 07:08

Ik zou hem ook niet opgeven maar het lijkt me wel bijzonder akelig om te zien.
Het stond vandaag ook in de krant.
Ik hoop echt dat de ziekte alleen daar blijft en niet al hier paarden heeft besmet.

'They're funny things, Accidents. You never have them 'til you're having them.'- Eeyore

Gast654

Berichten: 6080
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Spaubeek

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 02-04-02 11:41

Donderdag krijgen ze de eerste enting tegen Rhino dus ik hoop maar dat de ziekte gewoon even helemaal weg blijft.

'They're funny things, Accidents. You never have them 'til you're having them.'- Eeyore

Desiree

Berichten: 28761
Geregistreerd: 23-01-01
Woonplaats: Twente

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-04-02 11:59

dat zal niet meevallen aangezien dit een virus is, dat snel kan muteren. Het is bij enting nog lang niet uitgesloten dat je het krijgt.

De hond is de betere mens

Gast654

Berichten: 6080
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Spaubeek

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 02-04-02 12:08

Het is inderdaad niet uitgesloten maar ik zou mezelf wel heel erg schuldig voelen als Pablo het wel zou krijgen en het is een versie waar de enting wel tegen zou werken en ik heb hem de enting onthouden.

'They're funny things, Accidents. You never have them 'til you're having them.'- Eeyore

Desiree

Berichten: 28761
Geregistreerd: 23-01-01
Woonplaats: Twente

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-04-02 12:57

Je MOET ook wel meedoen, want het heeft voor de rest geen zin om hun paarden te enten als er een persoon niet mee doet want dan werkt het enten niet. HEt is iedereen of niemand.

De hond is de betere mens

lin_

Berichten: 1347
Geregistreerd: 02-06-01
Woonplaats: haarlem

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-04-02 13:09

bij ons op stal moeten de paarden worden ingeent tegen rhino.
ik ben ook wel blij dat het moet want je ziet het kan zo snel afgelopen zijn Boos!

Siggy

Berichten: 1730
Geregistreerd: 09-08-01
Woonplaats: de Eifel in Duitsland

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-04-02 20:09

Het klopt inderdaad dat er in Oensel 2 paarden zijn overleden en er staan er geloof ik ook nog een paar met koorts. Dr. Offereins is er het hele weekend mee bezig geweest, maar het heeft niet mogen baten. Echt vreselijk triest. De dierenartsen proberen nu zo veel mogelijk te vaccineren inderdaad, tot nu toe kunnen we gelukkig nog wel aan ent stoffen komen.
Dus ik ga ervan uit dat Pablo donderdag gewoon geent kan worden.

Ik denk dat er morgen ook wel weer wat in de krant zal staan, want de kliniek werd vandaag alweer gebeld door het Limburgs Dagblad.
Hopelijk loopt dit met een sisser af en vallen er niet nog meer slachtoffers, ik krijg er gewoon kippevel van als ik eraan denk in wat voor een spanning die eigenaren moeten zitten die hun paard nog in die stal hebben staan.

Who can say
where the road goes
where the day flows
- only time

Gast654

Berichten: 6080
Geregistreerd: 12-01-01
Woonplaats: Spaubeek

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 03-04-02 07:56

Siggy schreef:
ik krijg er gewoon kippevel van als ik eraan denk in wat voor een spanning die eigenaren moeten zitten die hun paard nog in die stal hebben staan.


Dat lijkt me echt vreselijk. Gisteren had een meisje van stal het nog over een vriendin van haar die wel bij Hendricx staat. Dat meisje zit dus vreselijk in onzekerheid. Echt akelig.

'They're funny things, Accidents. You never have them 'til you're having them.'- Eeyore

Monica

Berichten: 3053
Geregistreerd: 05-10-01
Woonplaats: Leeuwarden

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 09:29

Ah echt vreselijk zoiets Verdrietig Verdrietig Verdrietig arme paardjes! hopend at het niet bij jullie komt Scheve mond

http://www.ziezoo.com Kinderlifestyle en design

Jura

Berichten: 10793
Geregistreerd: 16-01-01
Woonplaats: Veluwe en 't Gooi

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 10:13

Echt verschrikkelijk...daar krijg ik dus ook rillingen van. Ik zou helemaal gek worden als het mijn paarden zou overkomen...

Die van mij zijn er niet tegen geënt, mijn DA zegt dat het geen zin heeft.

~*~ Pienie fan! ~*~
www.jura-artwork.nl

napoleon

Berichten: 4078
Geregistreerd: 11-08-01
Woonplaats: Amersfoort

Re: Waarschijnlijk Rhino(neuroversie)in Oensel (9 km van Gel

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 11:03

Katrien schreef:
tig voor).
Bij onderzoek is gebleken dat bij ongeveer 90% van de Nederlandse paarden antilichamen voorkomen tegen het rhinopneumonievirus. Dit wil niet zeggen dat deze paarden beschermd zijn tegen een infectie (zie het vorige), maar het wil wel zeggen dat die paarden met de infectie of de enting er tegen, in aanraking zijn geweest. De conclusie dat het virus in ons land veel voorkomt is dan ook gerechtvaardigd. In 1963 is de infectie in Nederland voor het eerst geregistreerd.


1 ding snap ik dan eigenlijk niet: Waarom zegt onze dierenarts dat het geen zin heeft om je paard tegen Rhino te laten enten als niet iedereen het op stal laat doen!? Wat heeft het dan voor zin om je paard te laten enten als er ook nog andere paarden staan die niet geent zijn Verward

ibikus
Berichten: 20688
Geregistreerd: 15-05-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 11:54

Verschrikkelijk, diverse kennissen hebben al meerdere dode verworpen veulens in de wei gevonden...
Behalve dat het enorm sneu is om dode veulens te vinden is het ook nog een gigantische financiele strop, het gaat hier om bewezen fokmerries dus die veulens doen ongezien al snel zo'n 5 tot 10 duizend euro.

Desiree

Berichten: 28761
Geregistreerd: 23-01-01
Woonplaats: Twente

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 12:21

DAt heeft geen zin Nappie, dat is geldverspilling. Als je je paard laat inenten tegen rhino en er is er een enkeling bij die het niet doet, kun je het zelf ook net zo goed niet doen.

De hond is de betere mens

napoleon

Berichten: 4078
Geregistreerd: 11-08-01
Woonplaats: Amersfoort

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 13:48

Desiree schreef:
DAt heeft geen zin Nappie, dat is geldverspilling. Als je je paard laat inenten tegen rhino en er is er een enkeling bij die het niet doet, kun je het zelf ook net zo goed niet doen.


Ja dat bedoel ik dus, vindt dus ook dat iedereen zou moeten enten en dat nieuwe paarden altijd eerst 2 weken in quarantaine moeten worden gezet. Bij ons gebeurt dat dus sinds kort, nou moet ik wel zeggen, als het liefje van de staleigenaar weer's van Deurne een weekje komt logeren met haar paard dan wordt haar paard gewoon tussen de andere paarden op stal gezet Verward Zij vindt dus dat haar paard genoeg is geent!

Margreet

Berichten: 18240
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Re: Waarschijnlijk Rhino(neuroversie)in Oensel (9 km van Gel

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-04-02 14:07

Katrien schreef:
Zijn jullie paarden geënt tegen Rhino? Bij ons zijn sommige wedstrijdpaarden wel ingeent maar Pablo heeft tot nu toe niet de Rhinoprik gehad.


Ja. Allemaal. Ieder half jaar.

Daar zijn ze bij mij op stal (gelukkig) heel strikt in. Moet ook wel, veel wedstrijdpaarden op stal en vaak paarden van buitenaf voor lessen.

Quarantainebox is er ook.

Nulla tenaci invia est via


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Nizzie, soof14 en 24 bezoekers