Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Schiefel

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Voorbehoud medisch
Let op: Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van je paard altijd een dierenarts!


Een grote schiefel.

Een schiefel is een benige verdikking op het pijp- of griffelbeen.

Oorzaak of etiologie

Een schiefel ontstaat doordat het beenvlies op die plaats geprikkeld wordt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door een klap op het been van buitenaf, door een breuk, of gewoon door de snelle groei bij een jong paard.

Ziekteverloop of pathogenese

Schiefels van het pijpbeen

Deze komt vaker voor aan het voorbeen dan aan het achterbeen. Ze ontstaan door prikkeling van het beenvlies (periost). Die prikkeling kan van het beenvlies zelf uitgaan als gevolg van spanningen (bijvoorbeeld bij paarden in de groei). Ze komen dan vrijwel uitsluitend voor aan de voor- binnenkant van de pijp, vlak onder de knie. Schiefels op andere plaatsen ontstaan vrijwel altijd door geweld van buitenaf bijvoorbeeld een klap van een ander paard, of strijken/aantikken van de eigen benen. Het beenvlies raakt dan beschadigd of geïrriteerd en op deze plaats ontstaat een verdikking van het bot. Als dit gebeurt aan de zijkant van het been zal dit zelden kreupelheid tot gevolg hebben omdat daar geen pezen lopen.

Schiefels van het griffelbeen

Deze ontstaan vrijwel altijd ten gevolge van breuken of scheurtjes in de griffelbeentjes en kunnen ernstige kreupelheden veroorzaken.

Symptomen

De schiefels vlak onder de knie die ontstaan door de snelle groei bij jonge paarden veroorzaken zelden kreupelheid. Ze worden wel gezien als een schoonheidsfout. Schiefels op andere plaatsen op het pijpbeen kunnen kreupelheid geven, vooral als ze aan de voor of achterzijde van het been zitten. Aan de voorkant en achterkant van het been lopen namelijk de strek- en buigpezen. Als deze geïrriteerd raken doordat ze steeds over een schiefel heen moeten bij elke beweging kan kreupelheid optreden.

Diagnose

Beschrijf hier hoe de dierenarts kan bepalen of het inderdaad om deze aandoening gaat.

Behandeling

Schiefels verdwijnen nooit uit zichzelf en kunnen als ze problemen geven alleen door middel van een operatie te herstellen. Dit bestaat uit het wegnemen van de schiefel en soms het gedeeltelijk of volledig wegnemen van het griffelbeentje. De griffelbeentjes zijn rudimentaire overblijfselen van de "vingers" waar het paard niet op loopt en kunnen dus zonder veel gevolgen verwijderd worden als ze problemen geven.

Preventie

Beschrijf hier wat de eigenaar kan doen om te voorkomen dat zijn of haar paard deze aandoening krijgt.

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten