Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Halthouden

Uit Bokt
Vierkant halthouden

Bij het halthouden staat het paard onbeweeglijk stil. Het gewicht wordt over alle vier de benen gelijk verdeeld. Het paard dient tijdens het halthouden nageeflijk te blijven en attent te blijven op voorwaartse hulpen van de ruiter; het moet op elk gewenst moment op slechts een lichte hulp weer voorwaarts kunnen gaan. Daarnaast moet het paard tijdens het halthouden recht en 'gesloten' blijven; de achterhand moet er voldoende onder blijven. De overgang naar het halthouden moet rustig ingeleid worden en vervolgens geleidelijk en niet abrupt gereden worden, met een actief blijvende achterhand. De beweging van het paard moet tijdens de overgang zuiver blijven.

Vanaf de klasse B tot en met de M1 volstaat het als het paard halthoudt met zijn gewicht verdeeld over vier benen. Het 'vierkant' halthouden is nog geen vereiste. Vanaf de klasse M2 dient wel ‘vierkant’ halt te worden gehouden. Vierkant wil zeggen dat de achterbenen en de voorbenen naast elkaar geplaatst moeten zijn.

Halthouden wordt in de dressuurproeven vaak niet voor een voorgeschreven aantal seconden gevraagd. Er moet wel onbeweeglijk stilgestaan worden en het moet duidelijk zijn dat de ruiter de plaats en het moment van zowel het halthouden als het weer voorwaarts rijden zelf bepaald en het paard het initiatief hierin niet overneemt.

Het voorwaarts aansluiten van een been om tot de verdeling van het gewicht over vier benen te komen wordt niet aangerekend als (grote) fout. Het naar achteren plaatsen van een (achter)been wordt daarentegen wel gezien als grote fout.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  • KNHS Dressuur- en Menproevenboekje 2006
  • KNHS, Bijlage Wedstrijdreglement Dressuur, 2013