Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Halsstrekken

Uit Bokt
Halsstrekken

Halsstrekken is een oefening die alleen zal lukken als het paard ontspannen is en vertrouwen heeft in de hand van de ruiter. Het paard dient namelijk de hand van de ruiter naar beneden te volgen. De ruiter houdt contact met de mond van het paard. Het paard brengt zijn neus vóór de loodlijn (voorwaarts) en ongeveer op kniehoogte (neerwaarts). Eén en ander dient geleidelijk te geschieden. Het paard mag niet zelf het initiatief nemen en de teugel uit de hand van de ruiter trekken. Ook het weer op maat maken van de teugels dient op een vloeiende manier te gebeuren. Halsstrekken wordt gevraagd in de dressuur klasse B t/m L2.

Ook wordt halsstrekken gebruikt als laatste oefening na het dressuurmatig trainen van een paard. Door de ontspanning en lage hoofd/halshouding rekt het paard de spieren op.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  • KNHS Dressuur- en Menproevenboekje 2006