Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Embryotransplantatie

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Embryotransplantatie (ET) is het overplaatsen van een embryo uit een donormerrie in een merrie die optreedt als draagmoeder (de ontvangstmerrie). Het embryo draagt dus de genetische kenmerken van de donormerrie, maar de donormerrie hoeft niet de hele dracht te doorstaan.

Voor- en nadelen

Emrbyotransplantatie wordt uitgevoerd als drachtig zijn van de donormerrie grote nadelen oplevert, maar men wel graag een veulen wil dat afstamt van die merrie. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • de merrie neemt deel aan de sport en drachtigheid zou ertoe leiden dat ze langere tijd uit de roulatie is
  • de merrie is vanwege leeftijd niet in staat de volledige dracht te doorstaan
  • Iso-erythrolysis neonatalis: de merrie kan haar eigen veulen niet zogen omdat zij afweerstoffen maakt tegen de rode bloedlichaampjes van het veulen

Daarnaast kunnen met behulp van embryotransplantatie meerdere veulens per jaar gefokt worden uit één merrie.

Procedure

Spoeling

Als eerste wordt de merrie geïnsemineerd met het zaad van de gekozen hengst. Tussen dag 6,5 en dag 8 na de inseminatie wordt het embryo uit de merrie gehaald door middel van spoeling. Bij de merrie wordt via de vulva een katheter ingebracht, en hiermee wordt de spoelvloeistof ingebracht en daarna ook weer afgevloeid. Bij de tweede spoeling wordt het opgevangen vocht gefilterd en microscopisch gecontroleerd op de aanwezigheid van het embryo.

Omdat na deze spoeling de drachtigheid voorbij is, kan de merrie in hetzelfde seizoen opnieuw hengstig worden, en eventueel kan de hele procedure van inseminatie en spoeling herhaald worden. Hierdoor is het mogelijk om meerdere embryo's per seizoen te verkrijgen.

Transplantatie

Na het opvangen van het embryo kan gekozen worden of deze direct getransplanteerd wordt naar een donormerrie, of dat het embryo wordt ingevroren in vloeibare stikstof om op een later moment bij een geschikte draagmerrie te worden ingebracht. Na 4 tot 6 dagen wordt bij de draagmerrie gecontroleerd of de dracht is aangeslagen. Ongeveer 1 op de 3 spoelingen resulteert in een dracht. De resultaten met directe transplantatie zijn iets gunstiger dan met ingevroren embryo's.

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten