Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Moderators: Amaryllis, Nadia

 
 
Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 25-02-10 16:27

Ik ben me echt kapot aan het leren. Ik heb morgen mijn laatste tentamen, en voorlaatste kans om mijn P alsnog te halen.
Iedereen schiet al in de stress als alleen het woord Bedrijfsrecht klinkt, ik dus ook...
Veel mensen hebben het gehaald, omdat ze de toets al hadden met de juiste antwoorden.
En laat het nu een stuk makkelijker zijn geweest als het open vragen waren, maar de antwoorden van de multiplechoice lijken zó veel op elkaar!
Ik ben nu dus ook bezig met een oefentoets en een groot gedeelte krijg ik ook af aan de hand van de toets met antwoorden die we begin dit jaar hadden. Of aan de hand van het wetboek en het lesboek (Bedrijf en Recht van Keizer).
Enkele vragen kom ik helaas nog niet uit, dus ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen!

Vraag 1 schreef:
Jan Palet van schildersbedrijf Palet gaat de kozijnen van de Hanzehogeschool opnieuw verven. Hij gebruikt een ladder van de fabrikant Ladderius uit Heerlen. De treden van de ladder breken echter af als Palet naar boven klimt. De letselschade bedraagt € 6000,- , verder is er schade aan een thermopane-ruit van de Hanzehogeschool ter waarde van
€ 1.000,-. Vast staat dat de ladder een gebrekkig product is in de zin van de regeling productaansprakelijkheid 6:185 e.v. BW.
Palet kan op Ladderius verhalen op grond van 6:185 BW:

a. € 7.000
b. € 6.000
c. € 1.000
d. Niets, alles zal op grond van 6:162 BW verhaald moeten worden


Ik geloof zelf dat het antwoord B is, omdat de thermopane ruit een voorwerp betreft dat niet in de privésfeer zit, maar in de ondernemingssfeer, art. 6:190BW

Vraag 2 schreef:
Een Nunspetenaar haalt een kroketje bij de Febo. De kroket ontploft in zijn mond. Vast staat dat de Febo geen schuld treft: de fout ligt bij fabrikant Snekkie, die de kroket niet goed had gevuld. De Nunspetenaar weet dat Snekkie de fabrikant is. Wie kan door de Nunspetenaar aansprakelijk gesteld worden voor de ziektekosten op grond van de regeling productaansprakelijkheid?

a. alleen Snekkie
b. alleen FEBO
c. beide
d. geen van beide


Deze vraag wilde ik in de eerste instantie niet meer stellen, maar mijn klasgenoot vroeg me ernaar en ik kan 'm niet meer verklaren. ik had voor antwoord B gekozen. Iemand die nog wel weet hoe het zit?
*Ohja, helder moment, in art. 6:185BW staat dat een producent alleen schuldig is als hij het goed ook in de omloop heeft gebracht. Dat heeft FEBO nu gedaan, toch?


Vraag 3 schreef:
Hermien leent haar boormachientje uit aan Fred. Bij het boren draait de machine zichzelf vast en Fred kneust zijn pols. Er is geen sprake van een fabricagefout. Hermien wist niet dat de boor onveilig was. Hermien is:

a. alleen aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW;
b. alleen aansprakelijk op grond van artikel 6:173 BW;
c. aansprakelijk zowel op grond van 6:162 als 6:173 BW;
d. niet aansprakelijk.


Hier kom ik niet uit, dat het onrechtmatige daad is snap ik. Maar wat heeft een gebrekkige zaak hiermee te maken? Dat wist Hermien toch niet?

Vraag 4 schreef:
Verona heeft bij de Trekpleister een nieuw schoonmaakmiddel gekocht om haar vloerbedekking te reinigen. Het middel bevat echter stoffen die de vlekken alleen maar erger maken en ze kan haar tapijt wel weggooien. Vast staat dat het middel een gebrekkig product is in de zin van de regeling productaansprakelijkheid 6:185 e.v. BW. De producent is Clean B.V. te Haarlem. De schade aan het tapijt is € 300,-
Verona kan deze € 300,- verhalen op :

a. Clean op grond van 6:185 BW en op de Trekpleister op grond van 6:162 BW.
b. Clean op grond van 6:162 BW en op de Trekpleister op grond van 6:185 BW.
c. Clean op grond van 6:185 BW en op de Trekpleister op grond van 7:24 BW.
d. Clean op grond van 6:162 BW en op de Trekpleister op grond van 7:24 BW.


Hier kon ik geen taart van bakken... Ofzo...

Vraag 5 schreef:
Vervolg vraag 4
Verona heeft nog meer schade. Het middel veroorzaakt huiduitslag op haar handen, en daardoor gaat haar weekje naar de Canarische Eilanden niet door, die ze al betaald heeft. Annuleren is niet meer mogelijk. Schade € 1.000,-
Ze kan Clean aanspreken op grond van:

a. Wanprestatie, artikel 6:74 BW
b. Wel op grond van 6:185 BW , maar niet op grond van 6:162. BW
c. Wel op grond van 6:162 BW, maar niet op grond van 6:185 BW
d. Geen van bovenstaande mogelijkheden, dit is risicoaanvaarding.


Ook geen taartje van te bakken...

Vraag 6 schreef:
Advocatenkantoor "Rozegeur" heeft drie maten. Een van de maten. Paul, gaat zonder dat de anderen ervan afweten in zee met een reclamebureau voor een wervingscampagne voor nieuwe klanten. De kosten zijn € 30.000,- en de andere maten zijn laaiend. Maar de campagne wordt een groot succes, de ene nieuwe klant na de andere meldt zich, de kosten zijn er snel uit. Paul is:

a. aansprakelijk voor € 30.000,-
b. aansprakelijk voor € 10.000,-
c. niet aansprakelijk , de maatschap zelf is alleen aansprakelijk
d. slechts aansprakelijk voor het bedrag dat hij in het firmavermogen heeft gestoken.


Ik dacht antwoord A, omdat mijn boek zegt dat een maat die een rechtshandeling aangaat in principe slechts zichzelf bindt. Art. 7A:1679BW volgens m'n boek.

Vraag 7 schreef:
De laconieke exploitant van hotel Beukenootje BV, mejuffrouw Daphne ziet onbekommerd aan hoe haar hotel failliet gaat. Het mooiste servies staat toch allang bij haar thuis. De curator in het faillissement treft een volstrekt ondeugdelijke boekhouding aan. Hoe staat het met de bewijslast van de curator als deze op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur Daphne privé aansprakelijk wil stellen?

a. Hij moet alleen kennelijk onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar te bewijzen;
b. Hij moet kennelijk onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar bewijzen en volledig bewijs dat dit de oorzaak is van het faillissement;
c. Hij moet kennelijk onbehoorlijk bestuur bewijzen, maar alleen vermoeden dat dit de oorzaak is van het faillissement;
d. Kennelijk onbehoorlijk bestuur hoeft niet bewezen te worden en dat dit onbehoorlijke bestuur de oorzaak is van het faillissement moet worden vermoed, de failliet mag tegenbewijs leveren.


Ik dacht antwoord A, maar A en B lijken erg veel op elkaar.

Vraag 8 schreef:
Hier volgen twee stellingen over de oprichting van een BV:
1. Als de BV wel is opgericht, maar nog niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk.
2. Als de BV is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel , doch op de aandelen is niet het wettelijk minimum van € 18..000.- volgestort, zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk.

a. 1 en 2 zijn juist
b. 1 en 2 zijn onjuist
c. alleen 1 is juist
d. alleen 2 is juist


Leuke stellingvragen, die dus niet in mijn boek worden behandeld....

Vraag 9 schreef:
Wat is voor de minister van Justitie geen weigeringgrond tot de afgifte van een verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van een BV?

a. De leges voor deze verklaring zijn niet betaald;
b. De oprichtingsstatuten bevatten de doelstelling: "het maken van winst door de verkoop van harddrugs";
c. De oprichter blijkt een frauduleus verleden te hebben;
d. De vennootschap is niet ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.


Dit leek mij antwoord B, hiermee worden consumenten niet benadeeld en er is geen sprake van fraude of faillissementen in het verleden.

Vraag 10 schreef:
Wie overtreedt de Handelsnaamwet?

a. Lindy Witvoet, die in Utrecht een café opent onder deze naam terwijl in Utrecht al een poelier Witvoet zit;
b. Hans uit Groningen die een hoeden en petten winkel begint met de naam De hoge Hoed, terwijl in Goes ook al zo’n winkel bestaat;
c. Karin, die een restaurant opent met de naam Breezer, een gedeponeerd handelsmerk;
d. Jeroen Philips, die een dierenwinkel begint onder deze naam.


Ik twijfel tussen antwoord A en C, maar D begrijp ik opeens ook... Volgens mijn lesboek is het de bedoeling om de volgende verwarringen te voorkomen: Verwarring omtrent de eigenaar, verwarring omtrent de rechtsvorm, verwarring met een andere onderneming, verwarring met een merk, misleiding van het publiek.

Vraag 11 schreef:
B.B.King treedt op in café de Sleutel en speelt uitsluitend eigen composities.
André van Duin brengt het lied Pizza ten gehore in café de Kachel. Dit lied is geschreven en gecomponeerd door Louis Wein.
Wie ontvangt auteursrechten?

a. King, van Duin en Louis
b. King en van Duin
c. King en Louis
d. van Duin en Louis


Deze vraag begrijp ik niet, als jullie er iets van kunnen maken, graag! Want ik zie zo even niet wat King hier nu mee te maken heeft...

Vraag 12 schreef:
Maarten en Frits hebben samen een adviesbureau op gebied van telecommunicatie. In de maatschapovereenkomst is niets geregeld over de bevoegdheid van de maten. In dit geval is Maarten bevoegd voor een maatschap
I. een bedrijfspand te kopen;
II. een nieuwe wap telefoon te kopen.

a. I en II juist;
b. I juist, II onuist;
c. I onjuist, II juist;
d. I en II onjuist.


Ik heb gekozen voor antwoord A, omdat zonder bevoegdheid in de overeenkomst elke maat bevoegd is beheersdaden te verrichten.

Vraag 13 schreef:
Jantje is een vennoot in een VOF die zich bezighoudt met de verkoop van uitlaatpijpen. In het vennootschapscontract is afgesproken dat geen van de vennoten op eigen houtje transacties af mag sluiten van meer dan 5.000,-euro. Deze bevoegdheidsbeperking is niet ingeschreven in het handelsregister. Jantje gaat zijn boekje te buiten en koopt voor 6000,- euro aan uitlaten. Wie is/zijn gebonden?
a.Alleen Jantje.
b.Zowel Jantje als de andere vennoten.
c.Zowel Jantje, de andere vennoten als de VOF.
d.Niemand is gebonden, want het is een nietige rechtshandeling.


In het andere tentamen staat een vergelijkbare vraag, waarin staat dat Jantje en de VOF verantwoordelijk zijn, hier kan ik alleen kiezen voor B... Maar de VOF staat toch gelijk aan de andere vennoten?

Vraag 14 schreef:
Joosten en Burgsma zijn maten van een advocatenkantoor. Burgsma schaft vier luxe tuinstoelen aan, waarde 1.000,-euro. In de tuin van het advocatenkantoor misstaan de stoelen niet. Gardena, die de stoelen heeft geleverd wil betaald worden. Van wie kan hij betaling vragen?
a.Van Burgsma;
b.Van de Maatschap, aangezien het een beschikkingsdaad betrof;
c.Van de Maatschap, aangezien het hier een beheersdaad betrof;
d.Van de Maatschap, aangezien de rechtshandeling voordelig is voor de maatschap.


Hierover staat wederom niets in mijn boek. Ik neem aan dat het de maatschap betreft, maar ik kan de onderbouwing daarvoor nog niet hier uit halen.

Vraag 15 schreef:
De statuten van een besloten vennootschap moeten onder meer bevatten:
I. een opgave van het geplaatst kapitaal en gestorte deel daarvan;
II. een blokkeringregeling
a. I. is juist, II. is onjuist;
b. II. is juist, I. is onjuist;
c. I. en II. zijn juist;
d. I. en II. zijn onjuist.


Ik kan tot nu toe nog niets vinden over de statuten van een BV...

Vraag 16 schreef:
Wat gebeurt er wanneer een commanditaire vennoot zich met het beheer van een commanditaire vennootschap bemoeit?

a.hij krijgt de hoedanigheid van beherende vennoot
b.hij wordt uit de commanditaire vennootschap gestoten
c.de commanditaire vennootschap verandert in een naamloze vennootschap
d.de naam van de commanditaire vennoot moet worden opgeno¬men in de naam van de firma.


Ik heb gekozen voor A, maar in mijn boek staat dat een commanditaire vennoot zich wel intern mag bemoeien met het beheer, zonder dat dit gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid. Maar wanneer hij naar buiten treed met zijn bemoeienissen moet het een beherende vennoot worden.

Vraag 17 schreef:
Broer en zus Boelens uit Zuidlaren beginnen samen een café. Hun oom, geheten Trappist, werkt niet mee in de zaak, maar heeft er alleen 40.000.- in geïnvesteerd. Om hun dank te betuigen noemen zij het café : " Trappist & Boelens" . Als er een schuld van 60.000.- bestaat is Trappist :

a. hiervoor niet aansprakelijk
b. aansprakelijk tot 40.000.-
c. aansprakelijk tot 60.000.-
d. aansprakelijk tot 20.000.-


Naar aanleiding van de vorige vraag, denk ik A. Maar ik kan het niet onderbouwen.

Vraag 18 schreef:
Beoordeel de volgende stellingen op juistheid dan wel onjuistheid.
I De onrechtmatige daad is een rechtsgrond voor contractuele aansprakelijkheid.
II In geval van een onrechtmatige daad wordt het causaal verband bepaald met de adequatie theorie, d.w.z. de schade moet als gevolg van de daad redelijkerwijs te verwachten zijn.
a. Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
b. Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
c. Beide stellingen zijn juist.
d. Beide stellingen zijn onjuist.


Wartaal, onrechtmatige daad en causaal verband kan ik nog wel rijmen. Maar contractuele aansprakelijkheid???????

Vraag 19 schreef:
In geval van een onrechtmatige daad moet er sprake zijn van onrechtmatigheid.
I. Onrechtmatig is slechts hetgeen in strijd is met de wet.
II. In geval van een onrechtmatige daad komt slechts materiële schade voor vergoeding in aanmerking.
a. Stelling I is juist en stelling II is onjuist.
b. Stelling I is onjuist en stelling II is juist.
c. Beide stellingen zijn juist.
d. Beide stellingen zijn onjuist.


Weer een dergelijke vraag waar ik niets mee kan...

Vraag 20 schreef:
Als jij een flatscreen koopt, maar het geluid van het toestel is erbarmelijk en je wilt een ander toestel van de leverancier is de rechtsgrond waarop je je moet beroepen:
a. wanprestatie
b. onrechtmatige daad
c. de speciale regeling productaansprakelijkheid
d. alle drie bovenstaande mogelijkheden zijn goed


Ik heb gekozen voor A, omdat ik niet meer gegevens heb. Misschien is het toestel wel gevallen bij transport, dan is het toch onrechtmatige daad? En productaansprakelijkheid heeft met schade te maken.

Vraag 21 schreef:
De productenaansprakelijkheidsregeling uit het burgerlijk wetboek;
a. kent geen franchise, d.z.w. geen eigen risico;
b. is slechts van toepassing op roerende zaken;
c. is een rechtsgrond voor producenten om in geval van gebrekkige producten de schade te kunnen verhalen op leveranciers.
d. is een goede mogelijkheid om schade aan het gebrekkige product vergoed te krijgen omdat er sprake is van risicoaansprakelijkheid.


A en D zijn het volgens mij niet... C lijkt me het meest logisch...

Ik hoop echt dat jullie me hiermee kunnen helpen. Het is geen opdracht voor school, maar om zelf de logica van het recht even begrijpen. Ik heb het echt nodig, en ik hoop dan ook dat jullie mij een goede feedback kunnen geven!

Alvast heel erg bedankt!


Lieke

Berichten: 10205
Geregistreerd: 18-02-01
Woonplaats: Haarlem

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 25-02-10 16:54

Ik heb even kort gekeken en kan alvast vraag 11 beantwoorden. Je moet deze vraag goed lezen en goed kijken wat er gevraagd wordt: wie ontvangt en auteursrechten?
Dan zijn dus King voor zijn eigen compilaties en Louis voor het pizza lied.

Relaxed

Berichten: 14677
Geregistreerd: 01-06-05

Link naar dit bericht Geplaatst: 25-02-10 16:54

Ik denk niet dat wij je via een forum kunnen helpen. Ik heb dit vak ook gehad (ook Hanze, welk opleiding doe je?) en recht is gewoon een vak dat je moet snappen en kunnen toepassen. Dus weten waar je het vinden moet, de artikelen goed lezen en snappen en deze dan kunnen toepassen op de vraag..

Heb je de colleges gevolgd?

Lieke

Berichten: 10205
Geregistreerd: 18-02-01
Woonplaats: Haarlem

Link naar dit bericht Geplaatst: 25-02-10 17:04

Vraag 20 is A. Er is geen sprake van een OD, ook niet als het apparaat gevallen zou zijn. Het apparaat voldoet gewoon niet aan wat er rederlijkerwijze van verwacht moet worden, dus wanprestatie.

Vraag 19: Beiden stellingen zijn onjuist. Als het in strijd is met de wet dan kun je ervanuit gaan dat het een onrechtmatige daad is, maar een handeling kan ook in strijd zijn met het recht zonder is strijd te zijn met de wet.
Ook immateriele schade kan worden vergoed via 6:162, mits causaal verband goed is aan te tonen.

Vraag 10
A overtreedt niet omdat het om een andere branche gaat.
B overtreedt niet omdat ze in een andere regio werkzaam zijn
D overtreedt niet, je mag je eigen naam gewoon gebruiken

C overtreedt wel omdat het een geregistreerde merknaam beteft

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 25-02-10 17:05

Relaxed schreef:
Ik denk niet dat wij je via een forum kunnen helpen. Ik heb dit vak ook gehad (ook Hanze, welk opleiding doe je?) en recht is gewoon een vak dat je moet snappen en kunnen toepassen. Dus weten waar je het vinden moet, de artikelen goed lezen en snappen en deze dan kunnen toepassen op de vraag..

Heb je de colleges gevolgd?


De colleges heb ik allemaal gevolgd ja, dat was overigens vorig jaar het laatste blok. Dus al met al zo'n beetje een jaar geleden.

Ik doe de MER ;)

Het stomme is dat ik iets zo perfect uit kan werken, en ik vorig jaar in een rechtenblok élke opdracht perfect heb uitgevoerd, zonder dat ik er commentaar op krijg. Deze toetsen halen ik gewoon 2en en 3en op.. :?

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 25-02-10 17:08

Wauw, Lieke, super bedankt! :D Maakt me toch weer een stuk geruster voor morgen!

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 02-03-10 17:23

Nou, helaas heb ik het niet gehaald ;(
Ik weet het nu echt niet meer...

Romeo2007

Berichten: 3203
Geregistreerd: 24-06-06

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-03-10 07:15

sterkte

B +15 L1+9 *\o/* -45,0kg

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-03-10 07:18

:(:)

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 12:35

Volgende week woensdag is het weer zover, ik ga het nog een laatste keer proberen. Als ik het niet haal, moet ik naar de examencommissie, we hebben namelijk maar 5 kansen gehad, in plaats van 6.
Al betwijfel ik of dat een goede reden is.

Afijn, ik heb een probleempje waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.
Ik ben nu bezig met de Besloten Vennootschap.
Hier wordt gesproken over de aandeelhouders, m[aar wie zijn de aandeelhouders? Aangezien aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Hoe moet ik aandeelhouders zien binnen de BV?
En de eenmansvennootschap? Wie kan deze mij kort maar krachtig uitleggen? Hij komt waarschijnlijk niet aan bod in het tentamen, maar ik wil toch liever het zekere voor het onzekere nemen.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb het boek Bedrijf & Recht, van Mr. J. Keizer, maar dit is zo'n onduidelijk boek. Met de ene keer een ouderwets taalgebruik, en een volgende keer een kinderlijk taalgebruik als 'aandeeltje'. Kortom, een boek met een identiteitscrisis.

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 13:02

Bij een BV zijn de aandeelhouders in eerste instantie de eigenaren van de BV. Bijv. jou vader start een een BV op, dan zijn de aandelen in zijn handen als hij dit zo heeft geregeld. Soms zijn er meerdere eigenaren en worden de aandelen verdeeld. Maar je kúnt de aandelen wel overdragen. In de statuten van de BV staat op welke manier dit mogelijk is. Je moet misschien nog even googlen op 'blokkeringsregeling statuten'. Dit heeft er iets mee te maken maar ik weet niet meer precies hoe dat zit. In ieder geval moet er in de statuten een regeling staan over hoe de aandelen eventueel over te dragen zijn.

De BV is eigenlijk de tegenhanger van de NV. Bij een NV zijn de aandelen vrij verhandelbaar. Deze NV's vind je dan ook terug op de beurs. De aandelen van de NV verwisselen erg vaak van eigenaar en het bedrijf weet zelf vaak niet eens wie de eigenaar is van zijn aandelen.

Ik denk dat je met eenmansvennootschap een eenmanszaak bedoeld? (mag je eigenlijk ook wetboeken gebruiken bij je tentamen?). Een eenmanszaak is eigenlijk een simpele manier van het opstarten van een bedrijf (simpel gezegt natuurlijk). Bij een eenmanszaak hoef je bijv. 18.000 euro bankgarantie te storten zoals je bij oprichting van een BV wel moet. Grote verschil tussen BV/NV en eenmanszaak is de aansprakelijkheid. Bij een BV blijft de BV zélf (rechtspersoon) aansprakelijk voor schulden, dus niet de natuurlijk persoon die de BV bestuurt. In andere woorden: in principe kan de BV failliet gaan en flinke schulden hebben en gaat de bestuurder er vandoor en is ook niet aansprakelijk te stellen want het gaat immers om de rechtspersoon BV.

Bij een eenmanszaak ben je wel zelf aansprakelijk voor de schulden die je maakt in naam van de eenmanszaak. Ze kunnen je dus 'thuis komen opzoeken' om schuld te eisen.

Snappie?

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 13:10

Nee, het gaat echt over een eenmansvennootschap, eenmanszaak heb ik al gehad.

bedankt voor je uitleg, zal het dadelijk nog even goed lezen.

Mag wel wetboeken gebruiken, gelukkig!

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 13:12

Dan in ieder geval even goed gaan strepen met een markeerstift in boek 2 BW

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 13:14

Dit heb ik nog kunnen vinden over een eenmansvennootschap. Wat ik eruit naar voren haal is dat het niet veel verschilt met BV/NV maar dat alle aandelen aan dezelfde (rechts)persoon toebehoren.

Sinds enige tijd kent de wet bijzondere voorschriften voor de zogenaamde eenmansvennootschap. Dit is een B.V. of N.V. waarvan alle aandelen in één hand zijn, dus door één mens of rechtspersoon worden gehouden. De wet kijkt vooral naar de feitelijke zeggenschap in de vennootschap. Aandelen die in een huwelijksgemeenschap vallen, worden niet aan de beide echtgenoten toegerekend, maar worden geacht één pakket te vormen. Aandelen die door de vennootschap zelf of door een dochtermaatschappij worden gehouden, tellen niet mee voor de vraag of de aandelen in één hand zijn. In de praktijk komt deze situatie van alle aandelen in één hand het meest voor bij de B.V. Om een eenmans-B.V. te zijn is slechts het aandeelhouderschap van belang. Het is dus niet noodzakelijk dat de enig aandeelhouder ook (enig) directeur van de vennootschap is.

De eenmansvennootschap moet aan de volgende voorschriften voldoen: door publicatie in het Handelsregister moet bekend worden gemaakt dat de eenmans-B.V. is ontstaan. Ook de beëindiging ervan moet zo bekend worden gemaakt.


Alle besluiten van de aandeelhoudersvergadering moeten schriftelijk worden vastgelegd; deze stukken moeten ter inzage komen te liggen op het kantoor van de vennootschap. Ook bepaalde handelingen die tussen de B.V. en haar enig-aandeelhouder worden verricht, en die niet passen binnen de normale bedrijfsuitoefening van de B.V., moeten schriftelijk worden vastgelegd. Wie niet voldoet aan deze specifieke voorschriften pleegt een economisch delict en kan worden gestraft.

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 13:47

Ik ben zo langzamerhand wel zwaar gefrustreerd. Goed ik ben al twee dagen ziek, heel erg moe, benauwd, hoesten, lymfeklieren ontstoken. Dus dat werkt echt niet mee in het leren.

Hoofdstuk 3:
Rechtspersonen en besloten vennootschappen.
Rechtspersonen en natuurlijke personen worden tot in den treure uitgelegd. Hier doet men 3 pagina's over...
Vervolgens komt de BV, je hebt een eenmansvennootschap en een meermans-bv... :+
Wat jij zegt, liefhelietje, komt wel overeen met wat in het boek staat, maar dan in een duidelijkere taal.
Maargoed, een hele paragraaf gaat gewoon over besluitvorming in een eenmansbv, dan begrijp ik er al helemaal neits meer van. Als die persoon aandeelhouder én bestuurder is... :\ En hoe kan je nu notulen maken van een vergadering met jezelf? Hoe kan je überhaupt met jezelf vergaderen??????
Vergeet niet, heeeeelijk belangrijk :n , de borgtocht... Tsjah, waar ben je zonder dat je weet wat een borgtocht is??
Vervolgens gaat het over de oprichting, en de eisen hieraan gesteld. Lijkt me een stuk interessanter, is het ook, hoef ik alleen weinig van te weten, geloof ik......... Volgens de leraar gisteren ging het voornamelijk om onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij bedrijven. De aansprakelijkheid bij de maatschap is al helemaal onduidelijk.
En vergeet niet de auteurs/modellen/octrooi rechten. Waarbij het modelrecht volgens het boek 5 jaar is met een verlenging van 2 x 5 jaar. En het bij de KvK staat als 5 jaar met een verlenging van 4 x 5 jaar........ Goed boek, wat is nu waar???
Enfin, terug naar hoofdstuk 3, dat was namelijk nog niet geëindigd. Er is nog een hoofdstuk over Kapitaal, een BV is een kapitaalvennootschap, beginnen ze hier ook nog eens over gestort en geplaatst kapitaal!! Dat gaat toch over een NV dan???? En het laatste deelhoofdstuk in hoofdstuk 4 gaat over aandelen.

En nu komt het..

Men slaat enkele bladzijden om, et voila, een heel nieuw hoofdstuk over de BV!!!!!!!!!!!!! Hiephoi.... -.-

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 13:52

-O- Wat knap balen zeg!

Ik kan je met alle bedrijfstechnische termen ook niet helpen ;( . Kun je er niet eens naar googlen? Dat gedoe over die eenmansvennootschap en het vergaderen? En staat daar niets over in boek 2 BW?

In ieder geval heel erg veel succes :(:)

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

Toveren
Berichten: 1299
Geregistreerd: 09-08-09

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 16:12

Boek 2Bw en pitlo raaijmakers deel 2 bieden uitkomst.

onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij bedrijven, aansprakelijkheid bij de maatschap. Boek 2 en 6 bw. Met een beetje zoeken en lezen komt je er wel.

kapitaal staat ergens vooraan van de bv en nv artikelen (dus boek 2 bw)

Zoals ik zei; Pitlo raaijmakers deel 2

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 16:14

Mag niet uitgaan van een ander boek helaas, leraar zei gisteren ook dat de KvK het verkeerd zou hebben.

Toveren
Berichten: 1299
Geregistreerd: 09-08-09

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 16:21

In de boeken staat hetzelfde, bv en nv recht is zoals het is en niet anders :)
Pitlo raaijmakers omschrijft het duidelijk en goed vandaar dat ik je daarnaar verwijs. Hoeft niet hoor.... Ik zou wel eieren voor mn geld kiezen; Als ik dit topic eens door lees snap je er geen bal van, dus miss kan een ander boek uitkomst bieden :)

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 16:27

faye1995 schreef:
In de boeken staat hetzelfde, bv en nv recht is zoals het is en niet anders :)
Pitlo raaijmakers omschrijft het duidelijk en goed vandaar dat ik je daarnaar verwijs. Hoeft niet hoor.... Ik zou wel eieren voor mn geld kiezen; Als ik dit topic eens door lees snap je er geen bal van, dus miss kan een ander boek uitkomst bieden :)


Ja, als ik daarmee zeker zou zijn van het halen van mijn toets, heel graag...

Ik zal even een voorbeeld geven, van een lastige zin, en een kinderlijke uitdrukking:

Lastig schreef:
Sluit een der maten, als bevoegd vertegenwoordiger, namens de maatschap een overeenkomst, dan zijn alle maten jegens de wederpartij, met wie is gehandeld aansprakelijk, en wel voor gelijke delen.


Is te overzien, maar mij te veel komma's. Leuk, als je 400 van dergelijke pagina's mag lezen...

Kinderlijk schreef:
De wet is makkelijk te omzeilen. Eén aandeeltje overdragen of nieuw uitgeven aan...


Vind ik nogal een schril contrast, aandeeltje, pfff...

Enniewee, wee je gebeente op school te zeggen dat je het boek te moeilijk vind, want dan ben je dom. En dat wordt helaas écht gezegd. En ik weet dat mijn vocabulair niet geweldig is, maar ik kan het wel begrijpen. Uit onderzoek schijnt ook te zijn gebleken dat Jip en Janneke taal bevorderlijk is op elk niveau en volgens mij ook nog bevorderlijk voor de samenleving.
Maar helaas... Leraren voelen zich nog altijd zeer autoritair, die indruk heb ik m'n hele leven gehad.

liefhelietje

Berichten: 1899
Geregistreerd: 12-08-07
Woonplaats: Groningen

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 16:31

Ik denk dat je beter maar gewoon kan gaan leren, dan alleen klagen over het boek en de school, daar haal je je tentamen sowieso niet mee.. Je hebt nu een aantal bruikbare tips gekregen...

Voor rijjasjes op maat en naar eigen smaak samengesteld: www.levise.nl

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 16:32

liefhelietje schreef:
Ik denk dat je beter maar gewoon kan gaan leren, dan alleen klagen over het boek en de school, daar haal je je tentamen sowieso niet mee.. Je hebt nu een aantal bruikbare tips gekregen...


Hehe, zeker weten! ;) Heb je helemaal gelijk in.
Heb besloten er voor vandaag mee op te houden, de lettertjes dwalen voor m'n gezicht en daar raak ik zo gefrustreerd van. Ik word ook altijd op de verkeerde momenten zien... :+ En dit is zelfs al de tweede keer binnen 2 maanden... Ik ben nooit ziek...
Morgen beter, denk ik zo...

Toveren
Berichten: 1299
Geregistreerd: 09-08-09

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 16:36

Ja, maar wat wil je nu?
Jij stelt vragen als wie zijn de aandeelhouders in een bv.... Ja sorry, maar dan lees je niet goed of heb je niet goed opgelet in de les denk ik?
Mensen hier proberen je te helpen, ik raad je een boek aan (wel een duur boek overigens) maar daar heb je je leven lang plezier van.
De vragen die jij stelt zijn niet moeilijk, een groot deel kan je alleen al terug vinden in je wettenbundel; Dus ik denk dat je het er een beetje makkelijk vanaf wil maken door hier je vragen te stellen.

Productaansprakelijkheid en OD staan enorm duidelijk beschreven in boek 6 van je bw.
BV en NV staan ook enorm duidelijk en wijd omschreven in je BW.

Je moet het recht toepassen en de opdrachten maken, niet doorlezen maar echt toepassen.

Leraren zijn ook autoritair op een school, en ik meen me te herinneren dat jij ze nogal een keer tegen de schenen hebt geschopt, pas dus op want je leraren moet je te vriend houden ten alle tijden.

Janine1990

Berichten: 31719
Geregistreerd: 13-03-05

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 23-06-10 16:40

Wat ik wil? Iemand die het me in Jip en Janneke taal kan uitleggen.
Vanuit school is het boek dat ik heb verplichte leerstof, ik mag niet omschakelen naar een ander boek, plus dat ik op een cruciaal punt zit waarbij ik niet kan en durf om te schakelen.
De lessen, ja dat was vorig jaar, ik zit niet voor niets in de stress ;)

En als je denkt dat ik me er gemakkelijk van af maak, ik ben al vanaf 1 juni aan het leren. Maar wellicht is het niet duidelijk geworden dat er een gigantische druk op mijn schouders rust. Vandaag ben ik vooral gefrustreerd omdat het leren niet lukt vanwege mijn ziek zijn.

Rechten toepassen, prima, maar als je de OP hebt gelezen, begrijp je ook dat het mij licht als ik theorie kan toelichten, en alles perfect gaat, maar zodra ik vier antwoorden krijgt, het helemaal mis is.

Toveren
Berichten: 1299
Geregistreerd: 09-08-09

Re: Laatste tentamen voor Propedeuse, bedrijfsrecht.

Link naar dit bericht Geplaatst: 23-06-10 16:49

Rechten is geen jip en janneke taal en dat zal het nooit worden... Je bereikt daar dus ook niks mee!
Tja, dat je niet wil omschakelen moet je zelf weten daar ga ik me niet mee bemoeien.

vanaf 1 juni aan het leren, en dan snap ik werkelijk waar niet hoe je niet kan weten wat voor aandeelhouders een bv heeft maar dat kan aan mij liggen.

Misschien wil het helpen concrete vragen te stellen hier, dan wil ik er nog wel eens naar kijken. Heb alleen geen wettenbundel bij me (ivm buitenland) maar wil het proberen.

Overigens; bv: Niet vrij overdraagbare aandelen. Vaak gaat het om aandelen die in de familie blijven en die aan bep mensen verkocht mogen worden. (dit staat in je wettenbundel)
In statuten mag er verdere uitleg worden gegeven en personen worden aangewezen.


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Emma1442, Googlebot, Miss87, MPH, XxLMMxX en 45 bezoekers