geflitst (grrrrr)

Moderators: Dani, Murthul, Amaryllis, Muurp

 
 
Mikkie

Berichten: 3964
Geregistreerd: 29-04-02
Woonplaats: Landgraaf

geflitst (grrrrr)

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 27-01-03 15:20

Ik ben net onderweg naar huis geflitst. Ik reed nog geen 60 km/u. Ok ik weet dat het 50 moet zijn, maar toch. Ik baal nu verschrikkelijk. Lips are sealed
Van een klasgenootje heb ik gehoor dat je ergens op internet bezwaarschriften kunt downloaden. Je kunt dan de ijk-gegevens opvragen en loopt de kans dat dat de gemeente teveel moeite is.
Heeft hier iemand dat al eens gedaan. Brengt het risico's met zich mee. Ik bedoel ik reed te hard, maar ik zou geen mens zijn als ik er niet onderuit zo proberen te komen. Haha! Maar ik ga niet het risico lopen dat de boete wordt verhoogd.


Feetje

Berichten: 11126
Geregistreerd: 08-12-02
Woonplaats: Het zonnige zuiden

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 15:25

Ochherrem! Maarruh.. lijkt me inderdaad niet verstandig als je toch al te hard reed!

Als iedereen aan zichzelf denkt wordt er aan iedereen gedacht ;)

stitch

Berichten: 3774
Geregistreerd: 14-08-02
Woonplaats: oviedo

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 15:58

hehe, daarom heb je een radar jammer en rader detector Lachen

ynzo: En, de spannende liefdesverhalen à la As the world turns heb ik ook wel beleefd op m'n terugreis door onder andere Rusland, Polen en Frankrijk

Gast546
Berichten: 15626
Geregistreerd: 15-01-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 17:54

Ik las laatst een stukje in de krant dat officier Spee (officier van justitie die over verkeerszaken gaat) de kosten van de behandeling van bezwaarschriften die standard van internet zijn gehaald wil gaan verhalen op degene die ze indiend.
Dit omdat die bezwaren veel tijd en mankracht kosten waardoor belangrijker zaken blijven liggen.
Zelf ben ik het wel met hem eens, mensen zeuren altijd dat justitie zo traag werkt maar doen zelf wel alles om zand in raderen te gooien.

Winnetoe

Berichten: 131
Geregistreerd: 06-12-02
Woonplaats: Puth

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 22:50

is mij laatst ook overkomen. Een bekeuring voor het rijden van 57 km. per uur.
Hebben ze niks anders te doen?????

Naz

Berichten: 7203
Geregistreerd: 09-05-01
Woonplaats: De Vecht verlaten voor de IJssel

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 23:00

Ik wacht ook nog op een bon... Ben ook wel benieuwd naar de daadwerkelijke foto, aangezien ik op het moment dat er geflits werd net iemand passeerde.

Als je niet weet waar je heen gaat, kom je er altijd -- Loesje

daniel79

Berichten: 933
Geregistreerd: 28-10-01
Woonplaats: Bussum

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 23:14

Ilindra schreef:
Zelf ben ik het wel met hem eens, mensen zeuren altijd dat justitie zo traag werkt maar doen zelf wel alles om zand in raderen te gooien.


Aan de andere kant: is het niet zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is? Justitie doet er alles aan om je het bewijsmateriaal te onthouden, dreigen met boeteverhoging etc., terwijl het je fundamenteel recht is om het in te zien. Ipv dat ze met 1 of 2 (!) man in een auto gaan zitten, laat ze echte boeven gaan vangen (of als het dan toch om verkeersveiligheid moet gaan: actief controleren op echt aso weggedrag).

lies

Berichten: 7797
Geregistreerd: 09-11-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-01-03 23:23

Naz schreef:
Ik wacht ook nog op een bon... Ben ook wel benieuwd naar de daadwerkelijke foto, aangezien ik op het moment dat er geflits werd net iemand passeerde.

Ik heb hetzelfde gehad als jij, Naz. De flitspaal die me flitste staat daar al eeuwen en ik rijd daar altijd heel schijnheilig 70 en naast me passeerde dus ook een auto. Ik kreeg wel een bon.

Ik heb em toch maar betaald. Wat een gedoe om een bezwaarschrift in te dienen en dan nog moet je de boete eerst betalen, toch? Ik ben al te lui om een postzegel te gaan halen, laat staan een leuke briefwisseling te gaan starten met het CJIB Haha!

תיקון עולם

Gast546
Berichten: 15626
Geregistreerd: 15-01-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 08:39

daniel79 schreef:
ipv dat ze met 1 of 2 (!) man in een auto gaan zitten, laat ze echte boeven gaan vangen (of als het dan toch om verkeersveiligheid moet gaan: actief controleren op echt aso weggedrag).


Degene die in de flitsauto´s zitten zijn zgn verkeersassitenten, deze zijn alleen opgeleid voor o.a de flistauto, gordels controle´s en nog wat "simpele" dingen.
Zij mogen dan ook geen mensen aanhouden (wel staande houden) en kunnen daarom geen "echte boeven" vangen Haha!
Lopen ze ergens tegen aan wat iets ingewikkelder is (bijv dronken automobilist) moeten ze een agent waarschuwen die wel alle bevoegdheden heeft.
Hier is speciaal voor gekozen om meer agenten op straat te hebben en het (simpele) routine werk over te laten aan mensen met een lagere opleiding en lager salaris.

MarkKH
Berichten: 551
Geregistreerd: 18-11-02
Woonplaats: Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 09:42

jeetje das balen zeg.... een bezwaarschrift kan natuurlijk altijd, het is je goed recht als ned. burger om als je het niet eens bent met een beslissing van justitie je daar tegen beroep kan instellen.... of het wat uithaald is een tweede, heb het zelf een keer geprobeerd en dat is niet gelukt... ik zal de brief wel even hieronder plakken... misschien heb je er wat aan...

Officier van Justitie
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

M.A. Klein Hofmeijer
adres
ZeistGeboortedatum: 04-11-1977
Bankrekeningnummer: xxxxxxxxx

Zeist, 02-05-2002

Edelachtbare Heer, Mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beschikking d.d 01-05-2002 met beschikkingsnummer 09050580243 waarvan een kopie is bijgevoegd.

Volgens de beschikking zou ik op de N234.REGIONALEWEG A-27, 84km/u hebben gereden waar 80 was toegestaan. Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende.
Naar mijn weten heb ik niet op het bedoelde tijdstip op de in de beschikking bedoelde plaats gereden. Alleen al om die reden moet de beschikking worden vernietigd.

Maar mocht dat al anders zijn, dan was in ieder geval de meting van de snelheid onjuist c.q. ondeugdelijk. Uit eigen concrete ervaring en wetenschap weet ik immers dat de verkeersveiligheid ter plaatse vereist dat strikt de hand wordt gehouden aan de maximumsnelheid en ik daar dus niet harder rijd dan de toegestane snelheid. Er moet dan ook sprake zijn van een onjuiste althans onzorgvuldige meting die is veroorzaakt door een defect van de gebruikte meetapparatuur. Ik bestrijd dus ook uitdrukkelijk dat sprake is geweest van een betrouwbare meting waarbij ik tegelijkertijd verwijs naar HR 22/8/2000 ELRO AA6827 zaaknr. 323-99-V ro 3.8.

Voor zover het mocht gaan om een meting door apparatuur die reageert op lussen in de weg is de onjuiste meting het gevolg van een algeheel defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte meetapparatuur en/of de wijze waarop de meetapparatuur is gebruikt en/of stond ingesteld en/of de wijze waarop de meting is gebeurd.

Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de meetapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, en/of niet volgens de voorschriften gebruikt en/of was niet juist ingesteld en/of was niet volgens de voorschriften uitgelijnd en/of de lussen in het wegdek niet deugdelijk waren gekalibreerd, hierdoor was een deugdelijke meting dan ook niet mogelijk. Om deze reden kan de overtreding niet worden bewezen en dient de beschikking te worden vernietigd.

Voor zo ver het mocht gaan om een meting waarbij radarapparatuur is gebruikt dan is de onjuiste meting te wijten aan een defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte radarapparatuur en/of de wijze waarop de radarapparatuur is gebruikt en/of de wijze waarop de meting is gebeurd. Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de radarapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, en/of deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften werd bediend en/of deze radarapparatuur niet door een gekwalificeerde ambtenaar werd bediend en/of deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften stond uitgelijnd en/of deze radarapparatuur stond opgesteld in een bocht en/of deze radar stond opgesteld op een zachte ondergrond en was verzakt (zodat een deugdelijke meting niet mogelijk was) en/of deze radar niet deugdelijk stond ingesteld.

Voor een gemotiveerde onderbouwing verwijs ik u naar mijn eigen bovenstaande nadrukkelijke verklaring over mijn rijsnelheid alsmede naar het bijgaand persbericht van de Duitse ANWB waaruit blijkt dat veel meetmiddelen die worden gebruikt voor het opsporen van snelheidsovertredingen ondeugdelijk en onnauwkeurig zijn, en dus niet kunnen worden gebruikt voor het meten van gereden snelheid.

Onder verwijzing naar de op het OM rustende bewijslast verzoek ik u daarom nadrukkelijk om de volgende stukken te overleggen als bewijs dat de overtreding is gepleegd, waarbij ik tegelijkertijd opmerk dat het ontbreken van een van de stukken moet leiden tot vernietiging van de beschikking:
- het zaaksoverzicht van het CJIB;
- De verklaring van onderzoek voor de gebruikte meetapparatuur als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de mogelijke overtreding beslissend is; uiteraard dient het serienummer van de gebruikte radarapparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
- Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte radarapparatuur in overeenstemming met de voorschriften werd bediend en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd en/of ingesteld op het moment van meting;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende althans had ingesteld hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Dit verzoek kan, voor zo ver nodig, mede gelden als verzoek om toezending althans afgifte van stukken op basis van de relevante bepalingen van de Wet Openbaarheid bestuur.
Ik wijs u erop dat, gelet op de door mij naar voren gebrachte argumenten, alle door mij gevraagde stukken deel dienen uit te maken van het dossier van uw parketorganisatie. Een verwijzing naar het politiekorps en/of enige ander bestuursorgaan kan om die reden dus geen grond zijn om de door mij gevraagde informatie te weigeren.

Zoals gezegd, mocht een van de bovengenoemde documenten niet (kunnen) worden geproduceerd en/of mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.
Verder wijs ik u erop dat, indien de overtreding in kwestie is geconstateerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar, ervan uit dient te worden gegaan dat aan de benoeming c.q. beëdiging van deze persoon een zogenaamd mandaatgebrek kleeft. Hierbij is met name van belang dat aan de benoeming zoals die namens het College van Procureurs-Generaal heeft plaatsgevonden, een geldig en gepubliceerd mandaatbesluit ten grondslag dient te liggen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het feit dat de beëdiging van de betreffende opsporingsambtenaar vanaf oktober 1999 dient te zijn afgenomen namens het College van Procureurs-Generaal en niet, zoals vaak het geval is geweest, namens de Procureur-Generaal. Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de opsporingsambtenaar niet tot opsporen bevoegd was. Ik verzoek u aan dit punt bij de behandeling van het beroepschrift uw uitdrukkelijke aandacht te schenken.

Voor zover de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie wordt gevraagd dan verzoek ik u mij hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Indien en voor zover u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).

Indien ik de gevraagde informatie van u heb ontvangen, dan behoud ik mij nadrukkelijk het recht voor om aanvullende gronden bij dit beroepschrift in te dienen.

Tot slot verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.


Hoogachtend,


M.A. Klein Hofmeijer
Zeist


Bijlage:
Geschwindigkeitskontrollen machmal noch zu ungenau.
ADAC: Fehlmessungen sind oft Bedienungsfehler Nach Ansicht von Sachverständigen können bei Geschwindigkeitskontrollen mit Radarmessgeräten schnell falsche Werte ermittelt werden. In einem gemeinsamen Test des ADAC, der Polizei und der kommunalen Verkehrsüberwachung München wurden deshalb zwei der häufig eingesetzten Messgeräte (Traffipax und Multanova) unter der Aufsicht vereidigter Sachverständiger untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die Befürchtungen der Experten nicht unbegründet sind. Bei fast allen Messungen konnten Abweichungen nachgestellt werden, wie sie in der Praxis vorkommen und sich zu ungunsten der Autofahrer auswirken können. Häufigste Ursache für falsche Messergebnisse sind Bedienungsfehler, zum Beispiel, wenn das Gerät in einem falschen Winkel zur Fahrbahn aufgestellt wird. Wechselt ein Fahrzeug im Messstrahl die Spur, kann das Ergebnis ebenfalls verfälscht werden. Bebauung, Schutzplanken aber auch größere parkende Fahrzeuge wie Reisebusse oder Lastkraftwagen können zu Reflexionen des Radarstrahles führen. Schlimmstenfalls wird dann das Fahrzeug eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers im Foto fest gehalten, während der eigentliche Übeltäter unbehelligt bleibt. ADAC-Jurist Dr. Michael Ludovisy weist auf die weit reichenden Folgen von Fehlmessungen hin. "Schon ein bis zwei Kilometer zu viel können darüber entscheiden, ob ein Autofahrer eine Geldbuße, Flensburgpunkte oder gar ein Fahrverbot erhält. In solchen Fällen raten wir betroffenen Autofahrern, im Zweifelsfall den Messvorgang mit Hilfe eines Anwalts überprüfen zu lassen." Um jedoch beurteilen zu können, ob bei der Messung alles korrekt verlaufen ist, müssen die Behörden vollständige, unbeschnittene Beweisfotos vorlegen. Damit das Vertrauen der Autofahrer in die Verkehrsüberwachung nicht Schaden nimmt, fordert der ADAC die Verkehrsüberwachungsbehörden und Kommunen auf, das Bedienungs- und Auswertungspersonal intensiver zu schulen und sich beim Betrieb der Radargeräte streng an die Vorschriften der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zu halten.

Miran

Berichten: 3476
Geregistreerd: 10-08-01
Woonplaats: Woubrugge

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 10:25

Winnetoe schreef:
is mij laatst ook overkomen. Een bekeuring voor het rijden van 57 km. per uur.
Hebben ze niks anders te doen?????


Met alle correcties erbij heb je een km of 10 harder gereden, dus reed je tegen de 70. Dat is dus gewoon je eigen schuld.

Het is je eigen beslissing om te hard te rijden, wees dan ook gewoon zo redelijk om zonder te zeuren die boete te betalen.

Mikkie

Berichten: 3964
Geregistreerd: 29-04-02
Woonplaats: Landgraaf

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 28-01-03 12:48

Citaat:
Met alle correcties erbij heb je een km of 10 harder gereden, dus reed je tegen de 70. Dat is dus gewoon je eigen schuld.


Volgens mij tellen ze er nu geen correctie meer vanaf. ALs er 57 op je bon staat, dan heb je dat ook gereden. Met correctie zou het dus 55 zijn.

Och ik ga maar gewoon betalen, eerlijk is eerlijk.
Gisteren heb ik me netjes aan de snelheid gehouden, met het gevolg dat ik bijna van de weg werd gereden door een camicaze ezel. Laat dan de mensen 57km/ hrs rijden, lekker hun gang gaan en ga concentreer je iets meer op die mensen. Ik weet dat iedereen het van zichzelf zegt, maar ik ben dus echt geen gevaar op de weg. En als je de straat ziet waar ik geflitst ben!!!!!!

Miran

Berichten: 3476
Geregistreerd: 10-08-01
Woonplaats: Woubrugge

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 13:17

Volgens mij geldt die correctie nog wel, en je meter heeft ook een marge.

Die kamikazeidioten houd je toch, of je nu 50 of 60 rijdt, ze rijden je altijd van de weg af. Het is alleen heel moeilijk om alleen die eruit te pikken, dan moet je echt een agent achter een bosje verbergen.

MarkKH
Berichten: 551
Geregistreerd: 18-11-02
Woonplaats: Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 13:53

als je gaat meten zit er altijd een onnauwkeurigheid in de meting. Als je bijvoorbeeld werkelijk precies 100 km/h rijdt, en er wordt 100 x gemeten heb je honderd verschillende uitkomsten (In de statistiek heet dat de normale verdeling volgens een Gauss kromme)

Hoe nauwkeuriger de meter, hoe dichter de uitkomsten bij elkaar liggen. De totale nauwkeurigheid van zo'n meting hangt dan van twee factoren af: de nauwkeurigheid van de meting en het aantal metingen dat gedaan is (tenslotte krijg je met 100 metingen een betrouwbaarder beeld dan met 10 metingen)

Als je dus 1 meting met een radarmeter doet kan het heel goed zijn dat als je 100 rijdt hij 110 meet, of 90.... en daarom wordt er standaard een correctie toegepast....en dit betekent dus niet dat je een aantal kilometers cadeau krijgt....

Miran

Berichten: 3476
Geregistreerd: 10-08-01
Woonplaats: Woubrugge

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 13:57

Ik bedoel je eigen snelheidsmeter, die is ook zo afgesteld dat als je bijv. 50 km rijdt, er 53 ofzo wordt aangegeven.

#Ymke#

Berichten: 13851
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: In het brabantse land

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 14:47

Tja, dat is vervelend!

Toch zie ik liever mensen die 60km per uur rijden dan mensen die 40km per uur rijden(waar je 50km mag dan). Dat is nog veel frustrerender!

Where Life begins and Love never ends <3
6-5-2015 papa en mama geworden van Hanne

daniel79

Berichten: 933
Geregistreerd: 28-10-01
Woonplaats: Bussum

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 14:56

#Ymke# schreef:
Toch zie ik liever mensen die 60km per uur rijden dan mensen die 40km per uur rijden(waar je 50km mag dan). Dat is nog veel frustrerender!


Hangt ervan af, genoeg wijken waar je 50 mag en waar een hoop spelende kinderen rondrennen, 60 is dan aardig aso.

Tallie1979
Berichten: 20290
Geregistreerd: 16-08-02
Woonplaats: Rotterdam

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 15:04

Mnja.. Ik ben zondag denk ik ook geflitst.. Scheve mond Ik weet niet of het ding wel of niet flitste hoor.. Scheve mond Ze stonden met zo'n pausmobiel net onder een viaduckt.. Scheve mond Ik zag het uit mijn ooghoek en heb meteen geremd. Als ik al op de foto ben gezet dan zal het niet met vele km te veel zijn. Ik mocht er 120, en ik reed denk ik een km of 5 te veel.. Haha!

Nou maar hopen dat ik er niet naast zit, anders is ik de pisang.. Scheve mond

Les_Fjal

Berichten: 1926
Geregistreerd: 21-10-02
Woonplaats: Hoogvliet

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 15:25

Toch zie ik liever mensen die 60km per uur rijden dan mensen die 40km per uur rijden(waar je 50km mag dan). Dat is nog veel frustrerender!

------

Kan begrijpen dat dit frustraties op kan roepen...
Maar denk dan nog..
Als je het geduld ( en sommige zelfs het fatsoen) niet op kan brengen om je aan de snelheidsregels en de verkeerregels te houden moet je de weg niet op gaan...
Lijkt me dan een stuk veiliger voor iedereen...

En nee, hiermee wil ik niemand persoonlijk aanvliegen, maar meer in het algemeen..Lachen

Eentje is niet genoeg...Meer...Meer...Meer !!

~`Life's there for the ones who love to live and take it all, for it is free...~` -*Sonata Arctica*-

lies

Berichten: 7797
Geregistreerd: 09-11-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 15:47

Wacht maar tot je je rijbewijs hebt }>
Ik denk dat echt iedereen wel eens te hard rijdt. 50 lijkt bijna op kruipen als je van de snelweg komt. Dan heb ik moeite met doseren. Vooral omdat de snelheidsmeter van de mini het niet doet

תיקון עולם

Les_Fjal

Berichten: 1926
Geregistreerd: 21-10-02
Woonplaats: Hoogvliet

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 15:51

Ik weet het Lis, daarom zeg ik ook dat ik het wel kan begrijpen. En in dit geval zal het heus geen gevaarlijke situatie geweest zijn...Te hard rijden op bepaalde stukken zijn eigenlijk soms ook erg voor de hand liggend..Haha!

Maar net wat Daniel zegt...Op sommige stukken kan je het je niet echt permiteren ( misschien niet het juiste woord)

En ik doelde eigenlijk ook gelijk op :
Het door rood rijden..
Afsnijden..
En gewoon maar voorrang nemen..

Hmm..bij nader inzien misschien beetje off topic...Sorry...Lachen

Eentje is niet genoeg...Meer...Meer...Meer !!

~`Life's there for the ones who love to live and take it all, for it is free...~` -*Sonata Arctica*-

Mikkie

Berichten: 3964
Geregistreerd: 29-04-02
Woonplaats: Landgraaf

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 28-01-03 17:54

Ik vind het commentaar wel grappig eigenlijk. Het komt er gewoon op neer dat iedereen wel eens te hard rijdt. Wacht maar tot jullie je rijbewijs hebben.
Ik woon (al jaren op dezelfde plek) sinds kort in een 30 km/h buurt. Snap dat ook heel goed, er spelen kleine kindjes en zo, ga daar ook niet hard rijden en houdt me netjes aan de snelheid (en dat kost echt moeite). De weg in kwestie ligt min of meer buiten de bebouwde kom, je rijdt richting grensovergang. Dat is dan wel weer buiten de bebouwde kom en het grappige feit wil dat je dan in Duitsland 100 mag rijden. ik was dus al een beetje gas aan het geven en dan zeg ik: het is niet eerlijk.

Nathalie1981

Berichten: 4219
Geregistreerd: 13-12-02
Woonplaats: Apeldoorn

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 18:03

Ilindra schreef:
Degene die in de flitsauto´s zitten zijn zgn verkeersassitenten, deze zijn alleen opgeleid voor o.a de flistauto, gordels controle´s en nog wat "simpele" dingen.
opleiding en lager salaris.


Laag opgeleide mensen dus (haha grapje) Haha!

Ik ben laatst dus ook geflist, wou eerst nog uitstappen en op het raam tikken om te vragen hoeveel het me gaat kosten, maar heb me ingehouden en ben gauw doorgereden (was al te laat)

Miran

Berichten: 3476
Geregistreerd: 10-08-01
Woonplaats: Woubrugge

Link naar dit bericht Geplaatst: 28-01-03 21:48

Ik zeg ook niet dat ik nooit te hard rij hoor, maar mocht ik geflitst worden is dat mijn eigen stomme schuld, ik heb zelf dat gaspedaal te diep ingetrapt. Dan kan ik achteraf wel de politie de grond in borden, maar het was mijn eigen keuze om me niet aan de regels te houden.

Ik rij verder nooit te hard waar het niet kan (woonwijken enzo) en hou altijd veel afstand, stop netjes voor rood en als het lukt ook oranje, ben dus geen gevaar op de weg. Helaas brengen sommigen anderen mij wel regelmatig in gevaar omdat ze denken dat ze meer rechten hebben dan de rest van de weggebruikers.

Dennis v m
Berichten: 5215
Geregistreerd: 07-11-01
Woonplaats: Venlo

Link naar dit bericht Geplaatst: 29-01-03 07:42

Haha ik hoor nu net op het nieuws dat er dit jaar een record boetes is uitgeschreven.

Dennis v m (l) bowena_84 4-ever


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: BingBot, cissy, Debbels, dolor, Gigixponys, horsiegek, iiSunshine, Lisetjj, Mo_86, Murloc, NienkeV2001, Nozidia, PeelSlowly, SensaHorses, Tessell, Venthe, warvel, xSCWx en 170 bezoekers