Wanneer gedwongen opname?

Moderators: Amaryllis, Muurp, Dani, Murthul

 
 
flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Wanneer gedwongen opname?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-07-04 18:40

in een psychiatrisch ziekenhuis.

Als je denkt dat iemand dit nodig heeft... wat is dan de procedure?

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...


Renske_

Berichten: 20552
Geregistreerd: 12-10-02
Woonplaats: het zonnige zuiden van NL

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 18:42

pff dat is nog een heel gedoe(heb dit 3x meegemaakt, 1x psych en 2x verzorgings/bejaarden-tehuis)
er komen gesprekken, ook met de persoon zelf, er wordt met de behandeld arts gesproken, indien die er eentje is

en een hoop heen en weer gebel en brieven die worden verstuurd etc voordat zoiets uiteindelijk rond is

meer details weet ik zo snel ff niet meer.

*** Hilde van de Westfriezenhof *** bedankt voor alles meisje Des, Dee, Wis, Quinnie & Hillie ...zo oneerlijk... Rust zacht Y;(
Anne van de Slothoeve Ster Sport
:# Z2 startgerechtigd! :#

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-07-04 18:43

Hehe... en hoe krijg je diegene zo ver dat hij die gesprekken gaat voeren? En wat als er geen behandelend arts is?

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

Laura

Berichten: 8338
Geregistreerd: 20-02-01
Woonplaats: Midden van Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 18:43

Citaat:
Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan, als er anders ongelukken kunnen gebeuren.

Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (IBS) af en de rechter een rechterlijke machtiging (RM). In deze brochure kunt u lezen hoe een gedwongen opname plaatsvindt.

Wanneer u gedwongen bent opgenomen mag u het ziekenhuis niet meer verlaten. Dat betekent niet dat u rechteloos bent, want tijdens een gedwongen opname heeft u bepaalde rechten. Over die rechten kunt u lezen in brochure Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis.

Over de mogelijkheden om tijdens een gedwongen opname naar de maatschappij terug te keren vindt u informatie in brochure Verlof en ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis.De inbewaringstelling

Wat is een IBS?

Een IBS is een spoedmaatregel om u gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wanneer kan ik een IBS krijgen?

U kunt een IBS krijgen als mensen uit uw omgeving bang zijn dat u uzelf of anderen iets aan zult doen. Deze mensen vinden dat u zich moet laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis maar u bent daartoe niet bereid. Zij benaderen een arts of de politie.

U kunt ook een IBS krijgen terwijl u al bent opgenomen. U wilt met ontslag gaan maar uw behandelaar wil dat u blijft. Ook als u wordt gesepareerd kunt u een IBS krijgen (daarover staat meer in brochure Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis).

Hoe krijg ik een IBS?

U krijgt eerst bezoek van een arts, meestal een onafhankelijk psychiater. Deze onderzoekt u voorzover dat mogelijk is en stelt zichzelf de volgende vragen.

1. Brengt uw situatie acuut gevaar met zich mee?

2. Bestaat er een ernstig vermoeden dat het gevaar door een psychische ziekte wordt veroorzaakt?

3. Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden?

Pas als de arts deze drie vragen allemaal met JA beantwoordt en tevens duidelijk is dat u niet bereid bent tot een vrijwillige opname, stelt hij een geneeskundige verklaring op. Deze verklaring gaat naar de burgemeester. Die beslist, na lezing van de verklaring, of er een IBS moet komen. Hij komt u niet zelf bezoeken. Als hij vindt dat er een IBS moet komen, vult hij een formulier in en ondertekent dit. Dit formulier heet officieel 'beschikking van de burgemeester inhoudende een last tot inbewaringstelling'. U krijgt er een kopie van.

Voorbeeld 1 U bent al een hele tijd erg depressief. Enige tijd geleden ondernam u een zelfmoordpoging. De kans is groot dat u dit weer doet. Uw familie en vrienden zijn niet langer in staat om u in de gaten te houden.

Voorbeeld 2 Onder invloed van stemmen bedreigt u mensen in uw omgeving. Gisteren gooide u een zware asbak naar het hoofd van uw vriendin.

Krijg ik een advocaat?

Jazeker, de burgemeester zorgt ervoor dat u een advocaat krijgt. Binnen 24 uur nadat hij zijn handtekening op de IBS heeft gezet, meldt hij dit bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Die Raad wijst u een advocaat toe. Deze komt u zo snel mogelijk opzoeken en is ook aanwezig wanneer de rechter u komt horen. De advocaat is gratis.

Hoe kom ik in een psychiatrisch ziekenhuis terecht?

Meestal brengt de politie u naar het psychiatrisch ziekenhuis. De politie mag tegen uw wil uw woning binnenkomen en gevaarlijke voorwerpen van u afnemen. De politie mag u ook fouilleren. Gevaarlijke voorwerpen worden bij het ziekenhuis in bewaring gegeven. U krijgt een ontvangstbewijs. Wapens en drugs neemt de politie in beslag.

Wie komen te weten dat ik een IBS heb?

De burgemeester informeert uw partner, uw wettelijke vertegenwoordiger en andere naasten over de IBS. Ook stuurt hij een kopie van de IBS en van de geneeskundige verklaring naar de officier van justitie en naar de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. In het algemeen komen ook uw huisarts en uw vorige behandelaar te weten dat u een IBS heeft.

Wanneer komt de rechter?

Aan de hand van de papieren beoordeelt eerst de officier van justitie of het terecht is dat u een IBS heeft. Vindt hij de IBS inderdaad terecht, dan schakelt hij de rechter in. Doet hij dat niet dan houdt de IBS op. U mag het ziekenhuis verlaten. De officier van justitie laat aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis weten of de rechter wel of niet is ingeschakeld. Is de rechter wél ingeschakeld dan komt deze uiterlijk drie werkdagen nadat hij door de officier van justitie is ingeschakeld bij u om u te horen. Binnen die termijn moet hij ook over de IBS beslissen. Als binnen die termijn een weekend of een feestdag valt, dan wordt de termijn met één werkdag verlengd. De reden hiervoor is dat de rechter minimaal twee werkdagen tot zijn beschikking moet hebben om te kunnen beslissen. Als de rechter bijvoorbeeld op donderdag hoort dat hij over een IBS moet beslissen, dan moet hij dat uiterlijk die maandag daarop doen.

Wat doet de rechter?

De rechter komt bij u op bezoek om u te horen. Hij heeft een griffier bij zich die noteert wat er tijdens de hoorzitting wordt gezegd. Uw advocaat is eveneens aanwezig. Hij is er om u te helpen en zal proberen aan te tonen dat een IBS niet noodzakelijk is. Bovendien let hij erop dat alles volgens de regels verloopt. Bij de hoorzitting is uw behandelaar aanwezig (en eventueel ook de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld) en soms nog een of meer mensen uit uw naaste omgeving.

De rechter stelt zichzelf dezelfde vragen als de arts al eerder deed.

1. Levert uw toestand acuut gevaar op? Dat gevaar moet ergens uit blijken, de angst van anderen is dikwijls niet voldoende.

2. Bestaat het vermoeden dat dit gevaar wordt veroorzaakt door een psychische stoornis?

3. Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden? Misschien is er een minder ingrijpende oplossing, zoals onderdak zoeken bij een goede vriend of een familielid of ambulante psychiatrische begeleiding.

De rechter overweegt alles. Wanneer hij alle drie vragen met JA beantwoordt én vaststelt dat u niet bereid bent tot een vrijwillige opname, zet hij de IBS voort. In dat geval geeft hij een 'rechterlijke machtiging tot voortzetting van de IBS' af. Van deze rechterlijke beslissing krijgt u een kopie. Wordt de IBS niet voortgezet dan stopt de gedwongen opname en staat het u vrij om het ziekenhuis te verlaten.

Hoe lang duurt een IBS?

Zodra de rechter de IBS voortzet, duurt deze nog drie weken. De periode die voorafgaat aan de beslissing van de rechter kan ongeveer een week zijn. In totaal zal het gedwongen verblijf dus ongeveer vier weken duren.

Vraagt men een RM aan terwijl de IBS nog loopt, dan blijft de IBS van kracht tot de rechter een beslissing neemt over de RM-aanvraag. De totale duur van de IBS kan dan uitlopen tot ongeveer zeven weken. Krijgt u inderdaad een RM opgelegd dan blijft u gedwongen opgenomen.

De burgemeester, de officier van justitie en de rechter zijn bij het volgen van de IBS-procedure gebonden aan precieze termijnen. Die termijnen zijn van belang omdat u anders niet weet waar u aan toe bent. Wanneer u denkt dat er vertragingen optreden overleg dan met uw advocaat of met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Hoe kom ik van een IBS af?

1. U kunt aan de geneesheer-directeur vragen de IBS te beëindigen als u meent dat een of meer van de drie vragen inmiddels met NEE kunnen worden beantwoord. U dient bij hem een ontslagverzoek in. Daarin schrijft u - bijvoorbeeld - dat er naar uw eigen mening geen sprake meer is van gevaar. Over zo¹n ontslagverzoek kunt u meer lezen in brochure Verlof en ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis.

2. Wanneer de rechter u komt horen kunt u hem vragen uw IBS niet voort te zetten. Uw advocaat zal u helpen met het verzamelen van argumenten daarvoor. Tegen een IBS kunt u geen hoger beroep of cassatie aantekenen.

....Etc....
Bron: http://www.pvp.nl/teksten/brochure%20opname.htm

Nothing tastes as good as being lean feels *profielupdate*
Goed voornemen 2007: Sommige PBtjes slippen er nog wel eens tussendoor... dus mocht je geen respons krijgen; stuur svp nog eens en niet boos worden hoor Haha!

12344321
Berichten: 9836
Geregistreerd: 14-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 18:45

flair schreef:
in een psychiatrisch ziekenhuis.

Als je denkt dat iemand dit nodig heeft... wat is dan de procedure?Ik heb hier HELAAS ervaring mee. Mijn schoonmoeder is afgelopen december gedwongen opgenomen.

Ze stond op gasleidingenn in te rammen omdat ze er heilig van overtuigd was dat er mensen in zaten.
Ze heeft de waterleiding doorgeslagen. Ze heeft bij de buurman een raam ingetimmerd omdat ze vond dat hij zijn ramen moest lappen.

Wij hebben toen met de crisisdienst van het RIAGG gebeld. Er kwamen 2 artsen thuis en hebben toen gesprekken gehad met ons allemaal afzonderlijk.
Aan de hand van die gesprekken hebben zij beide besloten dat mijn schoonmoeder gedwongen moest worden opgenomen.
Ze kon toen de dag erna meteen terecht op een PAAZ afdeling in een ziekenhuis.

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-07-04 18:47

Alleen familie kan dus zorgen voor gedwongen opname?

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

12344321
Berichten: 9836
Geregistreerd: 14-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 18:49

flair schreef:
Alleen familie kan dus zorgen voor gedwongen opname?


Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik denk het alleen wel.

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 08-07-04 18:59

Dat denk ik ook... dan ga ik maar snel familie inlichten.

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

MissJ

Berichten: 8726
Geregistreerd: 22-04-04
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 19:05

Gedwongen opname kan enkel en alleen als de persoon in kwestie een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving.
En dan nog kan die persoon in sommige gevallen de behandeling staken als hij dat wil.
Het is dus een heel moeilijk verhaal.

Jaike, wat ben je toch een topper!

12344321
Berichten: 9836
Geregistreerd: 14-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 19:16

MissJ schreef:
Gedwongen opname kan enkel en alleen als de persoon in kwestie een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving.
En dan nog kan die persoon in sommige gevallen de behandeling staken als hij dat wil.
Het is dus een heel moeilijk verhaal.Dat klopt ja. In ons geval was zij ook een gevaarlijk voorzichzelf EN de omgeving. Wat ik hierboven vertelde is niet het enige...

MissJ

Berichten: 8726
Geregistreerd: 22-04-04
Woonplaats: Groningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 19:18

Wat vreselijk!
Gaat het alweer beter met haar?

Jaike, wat ben je toch een topper!

12344321
Berichten: 9836
Geregistreerd: 14-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-04 19:22

MissJ schreef:
Wat vreselijk!
Gaat het alweer beter met haar?

Nee... Ze wil zelf niet geholpen worden.
Ze weten ook niet exact wat er mis is. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis dat is zeker. Maar zolang ze pillen kan slikken is er niets mis. Of dat nou echte pillen of pepermuntjes dat maakt niet uit.
Ze is gewoon eng... We hebben nu ook geen contact meer met haar. het was geen leven meer.
Thuis hadden we alleen nog maar ellende... Na al die jaren ellende hebben we met zijn allen besloten er een punt achter te zetten. Verdrietig

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-07-04 11:04

Hij heeft er nu zelf voor gezorgd dat hij waarschijnlijk wel gedwongen opgenomen wordt. Hij zit iig voorlopig op het politieburo, er is een dokter langsgeweest en vandaag komt er een psychiater... Een groot drama

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

carola

Berichten: 8097
Geregistreerd: 18-04-01
Woonplaats: Putten

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-04 11:12

Jeetje Kim.... Ik weet niet hoe het allemaal zit, en heb er geen ervaring mee, maar wil je toch wel even sterkte wensen... Ik hoop dat jij je er goed mee om kan gaan, over wie het ook gaat.... Sterkte dus.

Eindig niet, maar begin! (quote Dorine)

Tessebes

Berichten: 16937
Geregistreerd: 09-09-02
Woonplaats: Den Haag

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-04 11:22

Vervelende situatie Flair, ik hoop dat hij geholpen wil worden.
Ik ken ook iemand die iig behandeling nodig zou moeten hebben, maar ja... bij de dokter is ze opeens weer helemaal "normaal". Verward

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-07-04 12:00

Hij heeft bij de dokter al laten zien dat hij echt in de problemen zit. Bij de politie heeft hij al aangegeven dat ze hem niet los moesten laten omdat hij ze anders wat zou doen. Ze zien duidelijk dat er wat aan de hand is, dat hebben ze tegen mij ook gezegd en ze proberen ervoor te zorgen dat hij hulp krijgt. Ik hoop alleen dat hij geholpen wil worden.. hij is er van overtuigd dat er maar 1 uitweg is en dat is zijn leven beeindigen.

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 10-07-04 02:36

Helaas... de psychiater kon er niks van maken, vond hem een normale jongen en ze hebben hem vanavond laten gaan...
Nog meer helaas is dat hij nu op de intensive care ligt... Nederland is krom..

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

Imker

Berichten: 17289
Geregistreerd: 30-10-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 06:35

Jeetjemineetje, meid toch, dat is niet niks...

Heeft hij vannacht de hand aan zichzelf proberen te slaan? OMG, wat erg... Wat nog erger is, is dat ze hem zomaar hebben laten gaan zonder bij de gevolgen na te denken. Ik hoop dat hij nu wel geholpen gaat worden.

Achilles Spr. B+20 Dr. L1+21 L2+17 M1+2!!
Olivius Dr. L2+15 M1+13, M2+15, Z1+10, Z2+2, promotie naar P-paard!!!

KiWiKo

Berichten: 51675
Geregistreerd: 19-10-02
Woonplaats: Killstraight

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 06:51

Jeetje flair, erg gesteld in dit nederland........ ik wens je alle sterkte toe

Tanja

Berichten: 21540
Geregistreerd: 14-04-01
Woonplaats: Mantinge

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 07:38

Jeetje Flair, heel veel sterkte hoor!

Begrijp ik het goed dat hij er zelf ook van overtuigd is dat het beter is als hij wordt opgenomen?
Ik heb het zelf nl. meegemaakt met mijn vader, hij zag geen uitweg meer uit de problemen en heeft herhaaldelijk geprobeert zich voor een bus te gooien (god zij dank had hij er niet genoeg lef voor)
Op een avond was hij gewoon weg en kregen wij een telefoontje van een inrichting waar hij zelf naar toe was gegaan, hij heeft zich dus zelf aangemeld daar, heeft een gesprek gehad en ze hebben hem daar toen gehouden want hij was een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.
Toen hij het zelf weer helemaal zag zitten en weer volledig tot rust was gekomen hebben wij als gezin nog de grootste problemen gehad om hem eruit te krijgen, dat was nog niet zo makkelijk als erin komen

Hoe het precies is gegaan verder weet ik niet meer aangezien dit allemaal zo'n 23 jaar geleden is gebeurt, alles zal nu denk ik wel anders zijn.
Ik kan het mijn vader helaas ook niet meer vragen daar hij 2 jaar na zijn vrijlating is overleden aan een slopende ziekte.

Ik hoop echt dat jullie eruit komen en dat er geen andere ernstige dingen nog gebeuren.
Sterkte! Ach gut

Muggen zouden vet moeten zuigen ipv bloed.......

12344321
Berichten: 9836
Geregistreerd: 14-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 08:49

Jemig he meis dat is vreselijk...
Nederland is inderdaad krom zeker op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (helaas).

Heel veel sterkte... Ach gut

flair

Berichten: 9577
Geregistreerd: 07-03-01
Woonplaats: Den-Helder

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 10-07-04 10:53

Hij is het ziekenhuis uit... de vorige keer heeft hij ook toen hij wakker werd alles losgetrokken en is ervandoor gegaan, ik denk dat hij dit nu weer heeft gedaan.

Ben benieuwt wat er nu gaat gebeuren...

28-09-2007: Always in my head, rust zacht Flair.
Nothing compares too you...

Supertje

Berichten: 6547
Geregistreerd: 03-10-02
Woonplaats: Hoekse waard

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 12:13

Sjee... wat een ellende zeg. Nederland is echt heel krom.
En dan te bedenken dat ze een vriend van mij gedwongen opgenomen hebben omdat hij ietwat doorgedraaid was van een xtc-pilletje. Hij was absoluut niet gewelddadig, niet naar zichzelf en niet naar zijn omgeving, hij was alleen doodsbang. Hij werd direct in de isoleercel geknikkerd, wat niet bepaald geholpen heeft..... hij was juist doodsbenauwd om alleen te zijn. Ze hebben hem daar al met al 2 weken gehouden, terwijl dat 'doordraaien' na een dagje was uitgewerkt. Zijn familie heeft er alles aan gedaan om hem eruit te krijgen, maar dat hielp niet.

Give a man a fish and he eats for a day. Teach him how to fish and you get rid of him all weekend.

darkchrystal

Berichten: 15861
Geregistreerd: 14-08-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 12:47

jemig wat heftig zeg........
soms is het inderdaad heel erg krom.mijn ex kon het niet verkroppen dat ik het uitmaakte en is met een mes naar osn huis gekomen.......hij is wel opgepakt toen,maar na 1 dag kwam hij vrij.
Hij was(en is)psychisch echt zwaar ziek,en stalkte mij waar door IK moest vluchten en onderduiken,terwijl Hij vrij rond liep.
Ik heb ook gesmeekt om een opname,die kreeg hij niet.
Nu drie jaar later ben ik er eindelijk vanaf,echt ziekelijke beslissingen soms.........
ik wens je veel sterkte,hopenlik komt het goed.

Kirsty

Berichten: 695
Geregistreerd: 24-08-03
Woonplaats: Wageningen

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-07-04 13:27

Heel veel sterkte flair!! Ik hoop op een goed en gelukkig einde!

Van vallen leer je opstaan...!


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Annet_Dottie, ARCTN, Azhari, Baidu, Believe, bicci, Connie, Drunksheep, Evito_06, Google Web Preview, ja_nee, Jara, Kashmino, Kelly_J, lanouska, Lau, MoriMann, Osianaa, Pluisje1998, Selina, Sourire, Supervixen, suus_pepper, waxmeltsenzo, zaldi, zuperzmoker en 223 bezoekers