Retourzenden binnen 7 dagen?

Moderators: ynskek, Ladybird, Maureen95, Dani, Giolli, Hanmar, Mjetterd

 
 
heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 07-01-17 11:35

Hoi hoi,

Ik heb een vorige week een pakketje met een broek binnengekregen, maar helaas paste het mij niet. Nu wil ik het terugsturen met de veronderstelling dat het binnen 14 dagen moet, nu staat op de site dat het binnen 7 dagen naar aflevering van het product moet worden terug gezonden. Kan een webshop deze dagen zomaar aanpassen, of is het juridisch vastgesteld dat je 14 dagen terugzend tijd hebt?

*pum**pum**pum**pum**pum*


Ceetje_bokt
Berichten: 4558
Geregistreerd: 01-05-07

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-01-17 11:36

Neem even contact op met het bedrijf, meestal kan je wel iets regelen.

verootjoo
Berichten: 33916
Geregistreerd: 19-10-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-01-17 11:37

Ik weet niet bij welke webshop het is, maar ik heb ook ooit zoiets gehad. Gewoon gedaan alsof ik dom was en wel teruggestuurd en er is niet moeilijk over gedaan :')

[o]

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 07-01-17 11:38

Bedankt! Nu bedacht ik me trouwens dat er dit stond: Producten kunnen binnen 7 dagen na aflevering van het product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden. Misschien dat ik dan nu er alleen wel een reden bij moet hebben.

*pum**pum**pum**pum**pum*

Shadow0

Berichten: 42287
Geregistreerd: 04-06-04
Woonplaats: Utrecht

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-01-17 12:07

Nee, de wettelijke regel volgens de Wet Koop op Afstand is 14 kalenderdagen, en daar kunnen ze in negatieve zin niet vanaf wijken. (Ze mogen wel een langere termijn geven, maar geen kortere.) Opgave van reden is niet verplicht.
Jij moet dan binnen 14 dagen na ontvangst te kennen geven dat je het wilt retourneren, en dan heb je nog 14 dagen vanaf je melding om de daadwerkelijke verzending uit te voeren.

ZIe bijvoorbeeld https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/j ... op-afstand

En als ze inderdaad zijn aangesloten bij iets als thuiswinkel.org of een ander keurmerk, kun je daar ook zeker melding doen als ze niet meewerken (of geef aan dat je dat gaat doen.)

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-01-17 19:07

Nu krijg ik een mail dat ik het niet terug kan zenden. Ik heb er maar even een mailtje achteraan gestuurd dat het volgens de wet wel kan :')

*pum**pum**pum**pum**pum*

iirrssjjee

Berichten: 5501
Geregistreerd: 03-08-09
Woonplaats: 's-Gravendeel

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-01-17 19:17

Ik heb ooit bij de Zara een jurkje gekocht, toch getwijfeld en wilde het terugbrengen, maar ik was een dag te laat :+. Gewoon geprobeerd en ze zeiden er niks over! Hihi.

Ik zie dat je inmiddels al gemaild hebt. Goed dat je er inderdaad bij zegt dat het volgens de wet zou moeten mogen!

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 09-01-17 20:14

Ik kan hem helaas niet zo terugsturen, ik heb er instructies voor nodig. Ik zal ook goed de data van afleveren pakketje en de mails opslaan, voor het geval ze erg moeilijk gaan doen.

En als het niet zo geregeld kan worden inderdaad maar melding doen bij hetgeen waar ze aangesloten zijn. Ik kan natuurlijk al wel een mail sturen naar de vereniging waar ze bij aangesloten zijn (zonder bedrijfsnaam natuurlijk) zodat ze er alvast weet van hebben. Hoewel... Ik kan ze al wel aanmelden ivm het foutief informeren van klanten. Of ben ik dan een beetje gemeen...

*pum**pum**pum**pum**pum*

Anoniem

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-01-17 22:25

Ik zou even wachten of ze nog met een gepaste oplossing komen joh. Misschien zeggen ze nu wel 'je hebt gelijk, stuur maar terug'. Als ze dat niet doen kan je altijd nog stappen ondernemen.

Exitium

Berichten: 5216
Geregistreerd: 03-04-13
Woonplaats: Zuilichem

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-01-17 10:19

Heb pas een discussie gehad met een webshop die de verzendkosten niet terug wilde storten, dus had de wetteksten nog in m'n mailbox staan. :Y) Heb even vetgedrukt gemaakt wat voor jou van toepassing is.

Citaat:
Artikel 230o
1 De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
a. bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
b. bij een consumentenkoop:
1°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;

2°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
c. bij een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming of van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
2 Indien niet aan de in artikel 230m lid 1, onderdeel h, gestelde eisen is voldaan wordt de in het vorige lid bedoelde termijn verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip, bedoeld in het vorige lid, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, doch met ten hoogste twaalf maanden.
3 De consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding, bedoeld in bijlage I deel B van de richtlijn, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de handelaar.
4 Brengt de consument op elektronische wijze via de website van de handelaar een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt de handelaar onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
5 Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

Dit artikel geeft aan dat je een bedenktijd van 14 dagen hebt.

Citaat:
Artikel 230r
1 De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
2 De handelaar komt de in lid 1 bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de handelaar niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de handelaar aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4 Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Dit artikel geeft aan dat ze het gehele bedrag, inclusief verzendkosten, terug dienen te storten. (tenzij je zelf voor een duurdere vorm van verzending gekozen hebt dan ze standaard aanbieden) Ze mogen ook niet met tegoedbonnen komen als je via bijvoorbeeld Ideal betaald hebt, tenzij je daar zelf mee akkoord gaat.

Citaat:
Artikel 230s
1 Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, zendt de consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 230o lid 3 bedoelde verklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.
2 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, tenzij de handelaar heeft nagelaten de consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.
3 De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak wanneer de handelaar heeft nagelaten om overeenkomstig 230m lid 1, onderdeel h, informatie over het recht van ontbinding te verstrekken.
4 Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig artikel 230t lid 3 of artikel 230v lid 8 is de consument de handelaar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de handelaar is nagekomen op het moment van uitoefening van het hiervoor bedoelde recht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan de handelaar moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
5 De consument draagt geen kosten voor:
a. de uitvoering van diensten, of de levering van water, gas of elektriciteit, wanneer deze niet in beperkte volumes of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, die geheel of gedeeltelijk tijdens de ontbindingstermijn zijn verleend, indien:
1°. de handelaar heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 230m lid 1, onderdeel h of j, te verstrekken; of
2°. de consument er niet overeenkomstig artikel 230t lid 3 of artikel 230v lid 8 uitdrukkelijk om heeft verzocht met de uitvoering van de dienst tijdens de ontbindingstermijn te beginnen;
b. de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
1°. de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn;
2°. de verklaring van de consument als bedoeld in artikel 230p onderdeel g waarmee hij afstand doet van zijn recht van ontbinding ontbreekt; of
3°. de handelaar heeft verzuimd om de consument overeenkomstig artikel 230t lid 2 respectievelijk artikel 230v lid 7 een afschrift van de bevestiging te verstrekken.
6 De consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3, alsmede artikel 230r lid 3.

Dit artikel geeft aan dat je het product binnen 14 dagen nadat je aangegeven hebt de koop te willen ontbinden terug dient te sturen. Dit houdt dus in dat je het product niet binnen 14 dagen bij de webshop terug moet zijn, en zelfs niet dat je het binnen 14 dagen na ontvangst terug moet sturen! Je moet binnen 14 dagen bij de webshop aangeven dat je het product wil retourneren en vervolgens heb je nog 14 dagen om dat daadwerkelijk te doen.

Verder staat hierin dat je zelf de kosten voor het terugsturen betaalt, tenzij de webshop in zijn Algemene Voorwaarden niet heeft staan dat jij die kosten moet betalen. Als er niets over in staat, zou de webshop die moeten betalen. Persoonlijk zou ik hier niet moeilijk over doen, omdat het voor mij nogal vreemd voelt als ik zelf besluit iets terug te sturen.Schroom niet om deze artikelen naar ze te mailen als ze moeilijk blijven doen. :) Zoals gezegd heb ik een paar maanden geleden gedoe gehad met een webshop die de verzendkosten niet terug wilde betalen en die dat op zo'n toontje brachten dat het voor mij een principekwestie werd. Pas toen ik deze artikelen stuurde, bonden ze in. Ik zal hieronder het mailtje zetten wat ik toen verstuurd heb, dan heb je een idee wat je kan doen.


Citaat:
Ik heb enkel de voorwaarden gelezen die voor mij interessant kunnen zijn om te lezen. Retourneren is dat niet, aangezien daarvoor wettelijk vastgesteld is wat minimaal geldt. Daar mag wel van worden afgeweken, maar enkel in het voordeel van de klant. Denk aan bijvoorbeeld Bol.com waar ze voor retourneren niet de minimale 14 dagen hanteren, maar die verruimd hebben naar 30 dagen. De in de wet gestelde voorwaarden in Algemene Voorwaarden naar beneden bijstellen mag niet, daarmee wordt dat gedeelte van de AV als onredelijk bezwarend aangemerkt en vervalt dat gedeelte.

Wanneer producten teruggestuurd mogen worden en hoe het zit met terugbetalen, is wettelijk vastgelegd. Ik heb die artikelen er even bij gezocht. Hierin wordt specifiek benoemd dat ook de verzendkosten vergoed dienen te worden.

Artikel 230o
1 De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
a. bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
b. bij een consumentenkoop:
1°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
2°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
c. bij een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming of van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
2 Indien niet aan de in artikel 230m lid 1, onderdeel h, gestelde eisen is voldaan wordt de in het vorige lid bedoelde termijn verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip, bedoeld in het vorige lid, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, doch met ten hoogste twaalf maanden.
3 De consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding, bedoeld in bijlage I deel B van de richtlijn, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de handelaar.
4 Brengt de consument op elektronische wijze via de website van de handelaar een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt de handelaar onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
5 Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

Artikel 230r
1 De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
2 De handelaar komt de in lid 1 bedoelde verbintenis na, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de handelaar niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de handelaar aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4 Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Ik heb de zaken die van toepassing zijn geel gemarkeerd. In het kort: ik mag tot 14 dagen na ontvangst aangeven het product terug te willen sturen. Jullie dienen binnen 14 dagen nadat ik dat aangegeven heb het aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug te storten. Verder dien ik het product binnen 14 dagen terug te sturen. (dit laatste staat in artikel 230s lid 1, deze heb ik niet gekopieerd)

Deze artikelen zijn in te zien op wetten.overheid.nl via de volgende links:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2 ... rtikel230o
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2 ... rtikel230r

Ik begrijp dat jullie de verzendkosten liever niet vergoeden, maar dat is wettelijk gezien helaas geen optie in geval van verkoop aan consumenten.

All wiyht. Rho sritched mg kegtops awound? ;(

De Man Fotografie

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 10-01-17 20:45

Exitium: Dankjewel!!

Ik heb er weer een mail achteraan gestuurd met dat ik hoop dat het netjes opgelost kan worden, maar óók dat het op de site verandert moet worden(ik heb vandaag geen antwoord gekregen, dus het is onder het mom van "verduidelijking"), en hopelijk gaan ze reageren. Na aanleiding van klachten van andere mensen heb ik wel een mail gestuurd naar het keurmerk, zodat ze er in ieder geval vanaf weten.

*pum**pum**pum**pum**pum*

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-01-17 13:43

Nu gooien ze het erop dat ze alleen aan bedrijven leveren en ik het zo voorwaarden akkoord moet gaan. Dit kan toch niet?

*pum**pum**pum**pum**pum*

friendly

Berichten: 8184
Geregistreerd: 13-01-06
Woonplaats: Alkmaar

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 13:46

Je had toch wetsartikelen doorgestuurd dacht ik? Om de wet kunnen ze lijkt mij niet heen. Ongeacht of ze naar bedrijven verzenden of niet.

I'll be back so soon you won't even have time to miss me. Look after my heart, I've left it with you.

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-01-17 13:52

friendly schreef:
Je had toch wetsartikelen doorgestuurd dacht ik? Om de wet kunnen ze lijkt mij niet heen. Ongeacht of ze naar bedrijven verzenden of niet.


Lijkt mij ook, maar ik weet het niet zo goed dat ik het met zekerheid durf te zeggen.

*pum**pum**pum**pum**pum*

Nagini
Berichten: 11143
Geregistreerd: 04-06-05
Woonplaats: Auckland, NZ

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 13:56

Ben jij een bedrijf?
Zo niet, dan lijkt me dat niet van toepassing.

Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
http://www.thecompletecanine.co.nz

friendly

Berichten: 8184
Geregistreerd: 13-01-06
Woonplaats: Alkmaar

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 13:57

Win dan advies in bij het juridisch loket. Dan heb je de zekerheid want dit gaat natuurlijk nergens over. De wet is de wet.

I'll be back so soon you won't even have time to miss me. Look after my heart, I've left it with you.

Dorus
Berichten: 12420
Geregistreerd: 06-04-04

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 14:00

Is er bij het plaatsen van de bestelling om een kvk nummer gevraagd? Dat is iets wat meestal gebeurd bij business to business verkoop.

Shadow0

Berichten: 42287
Geregistreerd: 04-06-04
Woonplaats: Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 14:07

Als het de shop is die ik denk dat het is, dan zijn de boel flink aan het verdraaien?
Want dan is hun definitie:

    'Klant': een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep (consument) of bedrijf met wie [webshop] een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;

Klopt dat?

en staat er bij de voorwaarden van hun keurmerk (Qshops):
    1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf.

(Als het inderdaad dat zogenaamde 'keurmerk' betreft lijkt het me voor consumenten volstrekt nutteloos, het lijkt er nadrukkelijk op dat ze echt helemaal niets doen voor de consumenten, maar het is in elk geval wel handig om te dienen als bewijs dat de webshop zich richt op consumenten en niet op bedrijfsmatige aanbieders.)

Klopt dat? Ik zou eens contact opnemen met Consuwijzer, want dan overtreden ze hier de regels flink. In dat geval gun ik ze een boete van de ACM.

Exitium

Berichten: 5216
Geregistreerd: 03-04-13
Woonplaats: Zuilichem

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 15:41

friendly schreef:
Je had toch wetsartikelen doorgestuurd dacht ik? Om de wet kunnen ze lijkt mij niet heen. Ongeacht of ze naar bedrijven verzenden of niet.

De artikelen die ik hier linkte gelden enkel voor consumenten, niet voor bedrijven. Bedrijven zijn veel minder beschermd dan particulieren wat dat betreft.

heidy_wilco schreef:
Nu gooien ze het erop dat ze alleen aan bedrijven leveren en ik het zo voorwaarden akkoord moet gaan. Dit kan toch niet?

Staat daar überhaupt iets over in hun AV? En wat voor gegevens heb je in moeten voeren bij het bestellen?

All wiyht. Rho sritched mg kegtops awound? ;(

De Man Fotografie

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-01-17 21:50

Exitium schreef:
friendly schreef:
Je had toch wetsartikelen doorgestuurd dacht ik? Om de wet kunnen ze lijkt mij niet heen. Ongeacht of ze naar bedrijven verzenden of niet.

De artikelen die ik hier linkte gelden enkel voor consumenten, niet voor bedrijven. Bedrijven zijn veel minder beschermd dan particulieren wat dat betreft.

heidy_wilco schreef:
Nu gooien ze het erop dat ze alleen aan bedrijven leveren en ik het zo voorwaarden akkoord moet gaan. Dit kan toch niet?

Staat daar überhaupt iets over in hun AV? En wat voor gegevens heb je in moeten voeren bij het bestellen?


Ik heb geen bedrijfsgegevens in hoeven vullen. Ik heb net een mail gestuurd naar het Juridisch Loket. Ook zal ik een bericht sturen naar Consuwijzer. Ik laat even het mail contact liggen tot ik antwoord van deze twee instanties heb. Ik ben namelijk bang dat als ik meld dat zij dit doen, ze hun av gaan aanpassen.

*pum**pum**pum**pum**pum*

magda_90
Berichten: 32209
Geregistreerd: 24-09-06

Re: Retourzenden binnen 7 dagen?

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 22:03

Sowieso een kopie maken van hun AV. :j Staan deze ook bij je bestelling op de mail?

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-01-17 22:46

magda_90 schreef:
Sowieso een kopie maken van hun AV. :j Staan deze ook bij je bestelling op de mail?


Thanks! Ik heb net alles geprintscreent, de datum van vandaag staat er ook bij. Ze staan niet in de mail.

*pum**pum**pum**pum**pum*

Exitium

Berichten: 5216
Geregistreerd: 03-04-13
Woonplaats: Zuilichem

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 22:51

In de mail krijg je ze vrijwel nooit, zelfs een grote webshop als Bol.com heeft ze daar niet in staan. Mag ik vragen om welke site het gaat? (mag ook per PM als je het niet hier neer wil zetten)

All wiyht. Rho sritched mg kegtops awound? ;(

De Man Fotografie

heidy_wilco

Berichten: 4406
Geregistreerd: 24-10-09
Woonplaats: Grunn/Overijssel

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 11-01-17 22:55

Exitium schreef:
In de mail krijg je ze vrijwel nooit, zelfs een grote webshop als Bol.com heeft ze daar niet in staan. Mag ik vragen om welke site het gaat? (mag ook per PM als je het niet hier neer wil zetten)


Ik heb je een PB gestuurd :)

*pum**pum**pum**pum**pum*

juval

Berichten: 11272
Geregistreerd: 05-04-03
Woonplaats: Culemborg

Link naar dit bericht Geplaatst: 11-01-17 22:57Wie is er online

Gebruikers op dit forum: _Judith, desi92, FennyPower, Flippertje, Manou, marschwood, Rupser en 21 bezoekers