Bokt.nl • Principebesluit over individuele jurering aangespannen sport
Pagina 1 van de 1

Principebesluit over individuele jurering aangespannen sport

Link naar dit berichtGeplaatst: 25-10-16 14:23
door Nieuwsredactie
KNHS
Afbeelding
Foto door ardo_iggyOp 10 oktober 2016 heeft het forum Aangespannen Sport weer vergaderd. Tijdens deze vergadering was het belangrijkste agendapunt de evaluatie van de pilot van het individueel jureren. De projectleider, dhr. Horst, heeft een gedegen rapport opgesteld waarvan een samenvatting als PDF-bestand beschikbaar is.

Het forum is de heer Horst zeer erkentelijk voor zijn inspanningen om deze pilot goed te laten verlopen. Het forum is unaniem van mening dat het individueel jureren goed gefunctioneerd heeft en dat dit bijdraagt aan meer transparantie in de beoordeling. Zij heeft dan ook het principebesluit genomen dat tijdens nationale concoursen, waar tenminste twee disciplineverenigingen uitgenodigd worden om te komen rijden, de rubrieken op deze wijze beoordeeld gaan worden.

Voor de transparantie naar het publiek toe is gebleken dat het publiceren van de uitslag op een groot scherm duidelijk meerwaarde heeft, maar de wedstrijdorganisatie beslist of zij dit wel of niet doen. Op basis van het rapport en het principebesluit gaan de disciplineverenigingen in gesprek met de achterban om het draagvlak te toetsen en de details verder uit te werken.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.